Kristaus imitacija 1418

Autorius Tomas ir Kempis

Reitingas   

Santrauka:

 • Tomo Kempio „Kristaus imitacija“ – dvasinė klasika, kurią šimtmečius skaitė ir puoselėjo milijonai skaitytojų. Tai meditacijų ir apmąstymų knyga apie Jėzaus Kristaus gyvenimą ir kaip sekti Jį savo gyvenime. Knyga suskirstyta į keturias knygas, kurių kiekviena skirta skirtingam krikščioniškojo gyvenimo aspektui. Pirmojoje knygoje dėmesys sutelkiamas į krikščionio vidinį gyvenimą, pabrėžiant nuolankumo, paklusnumo ir savęs išsižadėjimo svarbą. Antroji knyga skirta dvasiniam gyvenimui, pabrėžiant maldos, meditacijos ir kontempliacijos svarbą. Trečioji knyga skirta išoriniam krikščionio gyvenimui, pabrėžiant meilės, tarnystės ir gerų darbų svarbą. Ketvirtojoje knygoje pagrindinis dėmesys skiriamas krikščionio santykiams su Dievu, pabrėžiant tikėjimo, vilties ir meilės svarbą. Visoje knygoje Kempis pabrėžia, kaip svarbu gyventi paprastai ir atsidavus Dievui. Jis skatina skaitytojus visame kame ieškoti Dievo valios ir stengtis būti panašiais į Kristų savo mintimis, žodžiais ir darbais. Kristaus imitacija yra nesenstanti klasika, įkvėpusi skaitytojų kartas gyventi tikėjimo ir atsidavimo Dievui gyvenimą.


Pagrindinės mintys:


 • #1.     Pirmenybę teikite Dievui: mes visada turime stengtis, kad Dievas būtų pirmoje vietoje savo gyvenime, ir visame, ką darome, siekti Jo valios. Tai padės mums gyventi nuolankų ir paklusnumą Dievo valiai.

  Mes visada turime stengtis, kad Dievas būtų pirmoje vietoje savo gyvenime ir visame, ką darome, siekti Jo valios. Tai reiškia, kad Dievą turėtume padaryti savo gyvenimo centru ir stengtis gyventi pagal Jo valią. Turėtume stengtis priimti sprendimus, atitinkančius Jo valią, ir gyventi savo gyvenimą taip, kad Jį gerbtume. Taip pat turėtume stengtis būti paklusnūs Jo įsakymams ir ieškoti Jo vadovavimo visame, ką darome.

  Jei Dievą teiksime pirmoje vietoje, tai padės mums gyventi nuolankų ir paklusnumą Dievo valiai. Turėtume stengtis būti nuolankūs prieš Dievą ir pripažinti, kad Jis yra tas, kuris valdo mūsų gyvenimą. Taip pat turėtume stengtis būti paklusnūs Jo įsakymams ir ieškoti Jo vadovavimo visame, ką darome. Tai padės mums gyventi Dievui patinkantį ir Jo valią atitinkantį gyvenimą.

  Galiausiai turėtume stengtis, kad Dievas būtų pirmoje vietoje savo gyvenime, siekdami Jam tarnauti visame, ką darome. Turėtume stengtis panaudoti savo dovanas ir talentus, kad tarnautume Jam ir šlovintume Jo vardą. Taip pat turėtume stengtis būti Jo liudytojais savo kasdieniame gyvenime ir dalytis gerąja Evangelijos naujiena su aplinkiniais. Teikdami Dievą pirmoje vietoje savo gyvenime, galime gyventi gyvenimą, kuris Jam patinka ir teikia Jam šlovę.

 • #2.     Meilė Dievui: turėtume stengtis mylėti Dievą labiau už viską ir siekti Jo valios visame, ką darome. Tai padės mums gyventi tikėjimo ir atsidavimo Dievui gyvenimą.

  Meilė Dievui turėtų būti mūsų didžiausias gyvenimo prioritetas. Turime stengtis mylėti Dievą labiau už viską ir siekti Jo valios visame, ką darome. Tai padės mums gyventi tikėjimo ir atsidavimo Dievui gyvenimą. Turėtume stengtis paklusti Jo įsakymams ir ieškoti Jo vadovavimo visame kame, ką darome. Taip pat turėtume stengtis būti nuolankūs ir pripažinti, kad Dievas yra visų gėrių šaltinis. Turėtume stengtis būti dėkingi už viską, ką Jis dėl mūsų padarė, ir savo veiksmais parodyti savo meilę Jam.

  Taip pat turėtume stengtis nepamiršti Dievo buvimo mūsų gyvenime. Turėtume stengtis suvokti Jo meilę ir malonę ir pripažinti, kad Jis visada yra su mumis. Turėtume stengtis nepamiršti Jo valios ir ieškoti Jo vadovavimo visame, ką darome. Turėtume stengtis paklusti Jo įsakymams ir ieškoti Jo vadovavimo visame kame, ką darome.

  Meilė Dievui turėtų būti mūsų didžiausias gyvenimo prioritetas. Turėtume stengtis mylėti Jį visa širdimi, siela ir protu. Turėtume stengtis paklusti Jo įsakymams ir ieškoti Jo vadovavimo visame kame, ką darome. Turėtume stengtis būti nuolankūs ir pripažinti, kad Dievas yra visų gėrių šaltinis. Turėtume stengtis būti dėkingi už viską, ką Jis dėl mūsų padarė, ir savo veiksmais parodyti savo meilę Jam.

 • #3.     Nuolankumas: turėtume stengtis būti nuolankūs ir iškelti Dievo valią aukščiau savo. Tai padės mums gyventi nuolankų ir paklusnumą Dievo valiai.

  Nuolankumas yra svarbi dorybė, kurią turėtume stengtis įkūnyti savo gyvenime. Turime stengtis, kad Dievo valia būtų svarbesnė už savąją, ir gyventi nuolankų bei paklusnumą Dievo valiai. Tai reiškia, kad turėtume būti pasirengę priimti Dievo valią net tada, kai ji nėra tokia, kokią pasirinktume patys. Turėtume būti pasirengę priimti Dievo vedimą ir nurodymą savo gyvenime, net jei tai nėra tai, ką būtume pasirinkę patys. Taip pat turėtume būti pasirengę priimti kitų kritiką, pataisymus ir mokytis iš savo klaidų. Gyvendami nuolankiai, galime būti tikri, kad gyvename pagal Dievo valią ir gerbiame Jį viskuo, ką darome.

  Nuolankumas taip pat reiškia, kad turėtume būti pasirengę pripažinti savo apribojimus ir silpnybes. Turėtume būti pasirengę pripažinti, kai klystame, ir prisiimti atsakomybę už savo klaidas. Taip pat turėtume būti pasirengę priimti kitų pagalbą ir pripažinti, kad nesame tobuli. Būdami nuolankūs, galime mokytis iš savo klaidų ir augti tikėjimu bei Dievo valios supratimu.

  Galiausiai, nuolankumas reiškia, kad turime būti pasirengę tarnauti kitiems ir kelti jų poreikius aukščiau savo. Turėtume būti pasirengę kelti kitų poreikius prieš savo norus ir būti pasirengę padėti tiems, kuriems to reikia. Gyvendami nuolankiai, galime būti tikri, kad gyvename pagal Dievo valią ir gerbiame Jį viskuo, ką darome.

 • #4.     Savęs išsižadėjimas: turėtume stengtis išsižadėti savęs ir iškelti Dievo valią aukščiau savo. Tai padės mums gyventi atsižadėjusį gyvenimą ir paklusti Dievo valiai.

  Savęs išsižadėjimas yra svarbi tikėjimo gyvenimo dalis. Turėtume stengtis išsižadėti savęs ir statyti Dievo valią aukščiau savo. Tai reiškia, kad turėtume būti pasirengę atsisakyti savo troškimų ir ambicijų, kad vykdytume Dievo planą savo gyvenime. Turėtume būti pasirengę paaukoti savo komfortą ir patogumą, kad tarnautume Dievui ir kitiems. Savęs išsižadėjimas nėra lengvas, bet būtinas, jei norime gyventi paklusdami Dievo valiai.

  Kai išsižadame savęs, parodome savo įsipareigojimą Dievui ir Jo valiai. Mes sakome, kad norime Jo troškimus iškelti aukščiau savo. Taip pat parodome, kad norime Juo pasitikėti ir sekti Jo vedimu. Savęs išsižadėjimas yra būdas parodyti savo meilę ir atsidavimą Dievui, ir tai yra svarbi tikėjimo gyvenimo dalis.

  Savęs išsižadėjimas nėra lengvas, bet būtinas, jei norime gyventi paklusdami Dievo valiai. Turime būti pasirengę atsisakyti savo troškimų ir ambicijų, kad galėtume sekti Dievo planu savo gyvenime. Turime būti pasirengę paaukoti savo komfortą ir patogumą, kad galėtume tarnauti Dievui ir kitiems. Kai išsižadame savęs, parodome savo įsipareigojimą Dievui ir Jo valiai.

 • #5.     Kantrybė: turėtume stengtis būti kantrūs ir kelti Dievo valią aukščiau savo. Tai padės mums gyventi kantriai ir paklusniai Dievo valiai.

  Kantrybė yra dorybė, kuri būtina norint gyventi tikėjimo gyvenimą. Turėtume stengtis būti kantrūs ir Dievo valią teikti aukščiau savo. Tai padės mums gyventi kantriai ir paklusniai Dievo valiai. Kai esame kantrūs, galime priimti dalykus, kuriuos Dievas mums suplanavo, net jei jie yra sunkūs. Galime tikėti, kad Dievas žino, kas mums yra geriausia, ir kad Jis suteiks mums jėgų ir drąsos atremti bet kokį iššūkį. Taip pat galime būti kantrūs su savimi ir su kitais, suprasdami, kad kiekvienas keliauja savo keliu ir kad kiekvienas turime eiti skirtingais keliais.

  Kai esame kantrūs, galime būti atviresni Šventosios Dvasios vedimui. Galime būti labiau linkę klausytis Dievo balso ir vykdyti Jo valią. Taip pat galime būti supratingesni ir užjaučiantys kitus, pripažindami, kad kiekvienas keliauja savo keliu ir kad kiekvienas turime eiti skirtingais keliais. Kantrybė yra dorybė, kuri gali padėti mums gyventi tikėjimo gyvenimą ir labiau atitikti Dievo valią.

 • #6.     Pasitenkinimas: turėtume stengtis būti patenkinti ir Dievo valią teikti aukščiau savo. Tai padės mums gyventi pasitenkinimą ir paklusnumą Dievo valiai.

  Pasitenkinimas yra dorybė, kurią visi turėtume siekti. Tai būsena, kai esame patenkinti tuo, ką turime, ir netrokštame daugiau, nei reikia. Būti patenkintam reiškia būti taikoje su savimi ir savo aplinkybėmis. Tai yra priimti savo dalį gyvenime ir būti dėkingiems už mums suteiktas palaimas.

  Tomo a Kempio „Kristaus imitacija“ skatina kelti Dievo valią aukščiau savo. Kai tai darome, galime gyventi pasitenkinimą ir paklusnumą Dievo valiai. Turėtume stengtis būti patenkinti tuo, ką turime, ir būti dėkingi už mums suteiktas palaimas. Taip pat turėtume būti pasirengę priimti Dievo valią savo gyvenimui, net jei tai nėra tai, ką būtume pasirinkę patys.

  Pasitenkinimas yra dorybė, kuri gali atnešti mums ramybę ir džiaugsmą. Tai priminimas, kad turime būti dėkingi už tai, ką turime, o ne sutelkti dėmesį į tai, ko neturime. Turėtume stengtis būti patenkinti ir Dievo valią teikti aukščiau savo. Tai padės mums gyventi pasitenkinimą ir paklusnumą Dievo valiai.

 • #7.     Paklusnumas: turėtume stengtis būti paklusnūs ir Dievo valią iškelti aukščiau savo. Tai padės mums gyventi paklusnumą ir paklusnumą Dievo valiai.

  Paklusnumas yra svarbi dorybė, kurią turėtume stengtis ugdyti savo gyvenime. Tai nuolankumo ir paklusnumo Dievo valiai ženklas, būtinas norint gyventi tikėjimo gyvenimą. Kai esame klusnūs Dievui, parodome savo pasitikėjimą Juo ir savo norą vykdyti Jo įsakymus. Turėtume stengtis būti paklusnūs visais savo gyvenimo aspektais – nuo santykių su kitais iki kasdienių sprendimų. Taip pat turėtume stengtis, kad Dievo valia būtų svarbesnė už savąją, ir siekti Jo vadovavimo visame, ką darome.

  Tomo Kempio „Kristaus imitacija“ – klasikinis krikščioniškos literatūros kūrinys, pabrėžiantis paklusnumo svarbą. Jame Kempis ragina būti paklusniems Dievo valiai ir visame, ką darome, kelti Jį į pirmą vietą. Jis primena, kad paklusnumas yra nuolankumo ir paklusnumo Dievo valiai ženklas ir kad tai būtina norint gyventi tikėjimo gyvenimą. Jis taip pat skatina mus būti paklusniems visais gyvenimo aspektais – nuo santykių su kitais iki kasdienių sprendimų.

  Paklusnumas yra svarbi dorybė, kurią turėtume stengtis ugdyti savo gyvenime. Tai nuolankumo ir paklusnumo Dievo valiai ženklas, būtinas norint gyventi tikėjimo gyvenimą. Turime stengtis būti paklusnūs ir Dievo valią teikti pirmenybę savo valiai. Tai padės mums gyventi paklusnumą ir paklusnumą Dievo valiai. Taip elgdamiesi galėsime gyventi tikėdami ir pasitikėdami Dievu ir ieškoti Jo vadovavimo visame, ką darome.

 • #8.     Savikontrolė: turėtume stengtis susivaldyti ir Dievo valiai teikti pirmenybę savo valiai. Tai padės mums gyventi susivaldantį ir paklusnumą Dievo valiai.

  Savikontrolė yra svarbi dorybė, kurią turėtume stengtis ugdyti savo gyvenime. Tai gebėjimas atsispirti pagundai ir iškelti Dievo valią aukščiau mūsų. Kai mes praktikuojame savikontrolę, galime gyventi paklusdami Dievo valiai ir priimti sprendimus, atitinkančius Jo valią. Tai gali padėti mums gyventi šventai ir labiau atitikti Dievo valią.

  Tomo a Kempio „Kristaus imitacija“ skatina mus susivaldyti ir kelti Dievo valią aukščiau savo. Jis primena, kad kai mes praktikuojame savitvardą, galime gyventi paklusdami Dievo valiai ir priimti sprendimus, atitinkančius Jo valią. Tai gali padėti mums gyventi šventai ir labiau atitikti Dievo valią.

  Turėtume stengtis susivaldyti ir Dievo valią teikti aukščiau savo. Tai padės mums gyventi susivaldantį ir paklusnumą Dievo valiai. Turėtume prisiminti, kad praktikuodami savikontrolę galime gyventi šventai ir labiau atitikti Dievo valią. Tai gali padėti mums priimti sprendimus, atitinkančius Jo valią, ir gyventi paklusnus Dievo valiai.

 • #9.     Grynumas: turėtume stengtis būti tyri ir kelti Dievo valią prieš savo valią. Tai padės mums gyventi tyrą ir paklusnumą Dievo valiai.

  Grynumas yra svarbi dorybė, kurią turėtume siekti. Turėtume statyti Dievo valią prieš savo valią ir stengtis gyventi tyrą bei paklusnumą Dievo valiai. Tai reiškia, kad savo veiksmais ir žodžiais turėtume stengtis būti sąžiningi, nuolankūs ir malonūs. Taip pat turėtume stengtis būti atlaidūs ir supratingi kitiems, būti pasirengę pripažinti savo klaidas ir trūkumus. Taip pat turėtume stengtis būti dosnūs ir kelti kitų poreikius aukščiau savo. Gyvendami tyrą gyvenimą galime būti tikri, kad gyvename pagal Dievo valią ir savo veiksmais gerbiame Jį.

  Tomo Kempio „Kristaus imitacija“ yra puikus įkvėpimo šaltinis tiems, kurie nori gyventi tyrą gyvenimą. Šioje knygoje Kempis ragina kelti Dievo valią prieš savąją ir stengtis būti paklusniems Jo valiai. Jis taip pat skatina mus būti nuolankiais ir priimti savo klaidas bei trūkumus. Jis taip pat skatina mus būti dosniais ir kelti kitų poreikius aukščiau savo. Vadovaudamiesi Kempio mokymu, galime būti tikri, kad gyvename tyrą ir paklusnumą Dievo valiai.

 • #10.     Mirtinimas: turėtume stengtis numarinti savo kūną ir iškelti Dievo valią aukščiau savo. Tai padės mums gyventi sielvartingą ir paklusnumą Dievo valiai.

  Mirtis yra svarbi krikščioniškojo gyvenimo dalis. Tai savęs ir savo troškimų neigimo praktika, siekiant sutelkti dėmesį į Dievą ir Jo valią. Turėtume stengtis, kad Dievo valia būtų svarbesnė už savąją ir gyventume Jam paklusdami. Tai reiškia, kad atsisakome to, ko galime trokšti ar trokštame, o susitelkiame ties tuo, ko Dievas nori, kad darytume. Tai gali būti sunku, bet būtina, norint gyventi šventai ir paklusti Dievui.

  Mirtis reiškia ne tik fizinių malonumų, bet ir savo pasididžiavimo bei ego atsisakymą. Turime stengtis nusižeminti prieš Dievą ir iškelti Jo valią aukščiau mūsų. Turime būti pasirengę priimti Jo valią, net jei tai nėra tai, ko norime. Tai gali būti sunku, bet būtina, norint gyventi šventai ir paklusti Dievui.

  Tomo Kempio „Kristaus imitacija“ yra puikus šaltinis norint sužinoti daugiau apie mirtį ir kaip ją praktikuoti. Jame pateikiami nurodymai, kaip išsižadėti savęs ir iškelti Dievo valią prieš savo valią. Tai taip pat skatina ir motyvuoja gyventi šventą ir paklusnumą Dievui. Skaitydami ir studijuodami šią knygą galime daugiau sužinoti apie mirtį ir kaip ją praktikuoti savo gyvenime.

 • #11.     Malda: turėtume stengtis melstis ir Dievo valią iškelti aukščiau savo. Tai padės mums gyventi maldos ir paklusnumo Dievo valiai gyvenimą.

  Malda yra esminė mūsų santykių su Dievu dalis. Turime stengtis melstis ir Dievo valią iškelti aukščiau savo. Tai padės mums gyventi maldos ir paklusnumo Dievo valiai gyvenimą. Kai meldžiamės, turėtume nepamiršti, kad Dievas visada išklauso ir kad Jis visada pasiruošęs atsakyti į mūsų maldas. Taip pat turėtume prisiminti, kad malda – tai ne tik prašymas, bet ir Dievo šlovinimas bei dėkojimas Jam už visa, ką Jis dėl mūsų padarė. Taip pat turėtume nepamiršti, kad malda yra ne tik prašymas, bet ir Dievo klausymas bei Jo vadovavimo ieškojimas mūsų gyvenime.

  Melsdamiesi turėtume būti nuolankūs ir nuoširdūs savo prašymuose. Taip pat turėtume nepamiršti, kad Dievas geriau už mus pažįsta mūsų širdis ir poreikius. Taip pat turėtume nepamiršti, kad malda yra ne tik prašymas, bet ir pasitikėjimas Dievu ir Jo valia mūsų gyvenimui. Taip pat turėtume nepamiršti, kad malda yra ne tik prašymas, bet ir atvirumas Dievo vadovavimui ir nurodymams mūsų gyvenime.

  Kai meldžiamės, turėtume nepamiršti, kad Dievas visada yra su mumis ir kad Jis visada pasiruošęs atsakyti į mūsų maldas. Taip pat turėtume prisiminti, kad malda – tai ne tik prašymas, bet ir Dievo šlovinimas bei dėkojimas Jam už visa, ką Jis dėl mūsų padarė. Taip pat turėtume nepamiršti, kad malda yra ne tik prašymas, bet ir Dievo klausymas bei Jo vadovavimo ieškojimas mūsų gyvenime.

 • #12.     Tyla: turėtume stengtis tylėti ir kelti Dievo valią aukščiau savo. Tai padės mums gyventi tyliai ir paklusti Dievo valiai.

  Tyla yra svarbi tikėjimo gyvenimo dalis. Turėtume stengtis tylėti ir Dievo valią kelti aukščiau savo. Tai padės mums gyventi paklusnus Dievo valiai ir labiau atitikti Jo dieviškąjį planą. Kai tylime, galime geriau išgirsti Dievo balsą ir būti atviresni Jo vadovavimui. Taip pat galime labiau įsisąmoninti savo mintis ir jausmus ir geriau suvokti savo dvasinę kelionę. Tyla taip pat gali padėti mums būti atidesniems apie savo santykius su kitais, būti gailestingesniems ir supratingesniems. Tyloje galime būti atviresni mus supančio pasaulio grožiui ir Dievo kūrinių grožiui.

  Tyla taip pat gali padėti mums labiau susimąstyti ir susimąstyti. Galime skirti laiko apmąstyti savo gyvenimą ir pagalvoti apie savo tikslą bei vietą pasaulyje. Taip pat galime skirti laiko meditacijai ir maldai bei labiau suderinti savo dvasinį aš. Tyla taip pat gali padėti mums labiau įsisąmoninti savo veiksmus ir geriau suvokti savo žodžius bei darbus. Tyloje galime geriau suvokti savo dvasinį augimą ir tobulėjimą bei labiau prisitaikyti prie savo dvasinės kelionės.

  Stengdamiesi tylėti ir teikti Dievo valią aukščiau savo, galime gyventi paklusdami Dievo valiai ir labiau atitikti Jo dieviškąjį planą. Taip pat galime labiau įsisąmoninti savo mintis ir jausmus ir geriau suvokti savo dvasinę kelionę. Tyla gali padėti mums labiau susimąstyti ir susimąstyti, labiau įsisąmoninti savo veiksmus ir geriau suvokti savo žodžius bei darbus. Tyloje galime būti atviresni mus supančio pasaulio grožiui ir Dievo kūrinių grožiui.

 • #13.     Paprastumas: turėtume stengtis būti paprasti ir kelti Dievo valią prieš savo valią. Tai padės mums gyventi paprastai ir paklusnus Dievo valiai.

  Paprastumas yra dorybė, kurią visi turėtume įkūnyti. Tai gyvenimo būdas, kuris iškelia Dievo valią prieš mūsų valią ir padeda gyventi paklusnus Dievo valiai. Gyvendami paprastai, galime sutelkti dėmesį į tai, kas tikrai svarbu, ir išvengti pasaulio blaškymosi. Taip pat galime būti atidesni savo poelgiams ir jų poveikiui kitiems. Paprastumas – tai gyvenimo būdas, leidžiantis mums būti akimirksniu ir geriau suvokti savo mintis bei jausmus. Tai gyvenimo būdas, galintis priartinti mus prie Dievo ir tikrojo savęs.

  Paprastas gyvenimas taip pat gali padėti mums būti labiau patenkintiems tuo, ką turime. Galime išmokti vertinti mažus gyvenimo dalykus ir būti dėkingi už mums suteiktas palaimas. Taip pat galime išmokti dosniau skirti savo laiką ir išteklius bei būti gailestingesni kitiems. Paprastumas gali padėti mums labiau įsisąmoninti savo veiksmus ir geriau suvokti savo poveikį pasauliui.

  Tomo Kempio „Kristaus imitacija“ skatina siekti gyvenime paprastumo. Gyvendami paprastai, galime sutelkti dėmesį į tai, kas tikrai svarbu, ir būti atidesni savo veiksmams. Taip pat galime būti dosnesni savo laiku ir ištekliais bei būti gailestingesni kitiems. Paprastumas gali padėti mums labiau būti šiuo momentu ir geriau suvokti savo mintis bei jausmus. Tai gyvenimo būdas, galintis priartinti mus prie Dievo ir tikrojo savęs.

 • #14.     Savęs patikrinimas: turėtume stengtis išnagrinėti save ir Dievo valią iškelti prieš savo valią. Tai padės mums gyventi save tiriant ir paklusti Dievo valiai.

  Savęs tyrimas yra svarbi tikėjimo gyvenimo dalis. Turime stengtis išnagrinėti save ir Dievo valią iškelti aukščiau savo. Tai padės mums gyventi paklusnus Dievo valiai ir geriau suvokti savo mintis bei veiksmus. Per savęs patikrinimą galime išmokti atpažinti savo silpnybes ir stengtis jas tobulinti. Taip pat galime išmokti atpažinti savo stipriąsias puses ir jas panaudoti tarnauti Dievui ir kitiems. Savęs tyrimas gali padėti mums geriau suvokti savo dvasinę kelionę ir įsitikinti, kad gyvename pagal Dievo valią.

  Kai praktikuojame savęs patikrinimą, galime geriau suvokti savo mintis ir veiksmus. Galime išmokti atpažinti savo silpnybes ir stengtis jas tobulinti. Taip pat galime išmokti atpažinti savo stipriąsias puses ir jas panaudoti tarnauti Dievui ir kitiems. Per savęs patikrinimą galime geriau suvokti savo dvasinę kelionę ir įsitikinti, kad gyvename pagal Dievo valią. Savęs tyrimas gali padėti mums geriau suvokti savo mintis ir veiksmus bei įsitikinti, kad gyvename pagal Dievo valią.

  Tomo a Kempio Kristaus imitacija skatina mus praktikuoti savęs patikrinimą. Turime stengtis išnagrinėti save ir Dievo valią iškelti aukščiau savo. Tai padės mums gyventi paklusnus Dievo valiai ir geriau suvokti savo mintis bei veiksmus. Per savęs patikrinimą galime išmokti atpažinti savo silpnybes ir stengtis jas tobulinti. Taip pat galime išmokti atpažinti savo stipriąsias puses ir jas panaudoti tarnauti Dievui ir kitiems. Savęs tyrimas gali padėti mums geriau suvokti savo dvasinę kelionę ir įsitikinti, kad gyvename pagal Dievo valią.

 • #15.     Diskretiškumas: turėtume stengtis būti diskretiški ir Dievo valią teikti pirmenybę savo valiai. Tai padės mums gyventi diskretiškai ir paklusniai Dievo valiai.

  Diskretiškumas yra svarbi dorybė, kurią turėtume stengtis ugdyti savo gyvenime. Tai gebėjimas priimti išmintingus sprendimus ir veikti pagal Dievo valią. Diskretiškumas – tai ne tik teisingų sprendimų priėmimas, bet ir drąsa jų laikytis. Turėtume stengtis būti diskretiški ir Dievo valią teikti aukščiau savo. Tai padės mums gyventi diskretiškai ir paklusniai Dievo valiai.

  Diskretiškumas – tai ne tik teisingų sprendimų priėmimas, bet ir drąsa jų laikytis. Turėtume būti pasirengę rizikuoti ir priimti sprendimus, kurie gali būti nepopuliarūs ar lengvi. Turėtume būti pasirengę ginti tai, kuo tikime, ir būti pasirengę priimti savo sprendimų pasekmes. Taip pat turėtume būti pasirengę priimti kritiką ir mokytis iš savo klaidų.

  Diskretiškumas taip pat reiškia nuolankumą ir pripažinimą, kad nesame tobuli. Turėtume būti pasirengę pripažinti savo klaidas ir iš jų mokytis. Taip pat turėtume būti pasirengę atleisti kitiems ir parodyti gailestingumą bei užuojautą. Diskretiškumas reiškia būti išmintingiems ir suprasti, kad mūsų sprendimai turi pasekmių. Turėtume stengtis priimti sprendimus, kurie atitiktų Dievo valią ir atneštų Jam šlovę.

 • #16.     Užuojauta: turėtume stengtis būti gailestingi ir Dievo valią teikti pirmenybę savo valiai. Tai padės mums gyventi gailestingą ir paklusnumą Dievo valiai.

  Užuojauta yra esminė tikėjimo gyvenimo dalis. Turėtume stengtis būti gailestingi ir Dievo valią teikti pirmenybę savo valiai. Tai reiškia, kad turėtume būti pasirengę atmesti savo troškimus ir poreikius, kad galėtume tarnauti Dievui ir kitiems. Turėtume būti pasirengę atleisti tiems, kurie mus skriaudė, parodyti gailestingumą tiems, kuriems reikia pagalbos, būti geri ir supratingi visiems. Užuojauta yra gyvenimo būdas, pagrįstas meile ir supratimu, ir tai yra gyvenimo būdas, kuris priartins mus prie Dievo.

  Gyventi užuojautos ir paklusnumo Dievo valiai gyvenimą ne visada lengva. Tai reikalauja, kad būtume nuolankūs ir kitų poreikius skirtume aukščiau savo. Turime būti pasirengę paaukoti savo komfortą ir troškimus, kad tarnautume Dievui ir kitiems. Taip pat turime būti pasirengę atleisti tiems, kurie mus skriaudė, parodyti gailestingumą tiems, kuriems reikia pagalbos, būti geri ir supratingi visiems. Gyvendami gailestingai ir paklusdami Dievo valiai, galime įnešti ramybę ir džiaugsmą į savo ir aplinkinių gyvenimą.

  Tomo Kempio „Kristaus imitacija“ – nesenstanti klasika, skatinanti gyventi atjaučiantį ir paklusnumą Dievo valiai. Tai knyga, kuri primena mums, kaip svarbu būti nuolankiems ir skirti kitų poreikius pirmiau už savo. Tai knyga, skatinanti būti visiems atlaidiems, gailestingiems ir maloniems. Vadovaudamiesi šios knygos mokymais, galime gyventi užuojauta ir paklusnumą Dievo valiai ir įnešti ramybę bei džiaugsmą į savo ir aplinkinių gyvenimą.

 • #17.     Atleidimas: turėtume stengtis atleisti ir Dievo valią iškelti aukščiau savo. Tai padės mums gyventi atleidžiantį ir paklusnumą Dievo valiai.

  Atleidimas yra svarbi tikėjimo gyvenimo dalis. Turėtume stengtis atleisti ir Dievo valią iškelti aukščiau savo. Tai padės mums gyventi atleidžiantį ir paklusnumą Dievo valiai. Turėtume stengtis atleisti tiems, kurie mus skriaudė, net jei tai sunku. Taip pat turėtume stengtis atleisti sau už savo klaidas ir trūkumus. Tai padės mums eiti į priekį savo gyvenime ir gyventi pagal Dievo valią.

  Kai atleidžiame, parodome savo tikėjimą Dievu ir Jo planą mums. Mes tikime, kad Jis atneš mums ramybę ir džiaugsmą net tada, kai buvome skriaudžiami. Taip pat parodome savo tikėjimą savimi, kad galime judėti į priekį ir mokytis iš savo klaidų. Atleidimas yra stiprybės ir drąsos ženklas ir yra svarbi tikėjimo gyvenimo dalis.

  Atleisti nėra lengva, bet būtina norint gyventi tikėjimo gyvenimą. Turėtume stengtis atleisti ir Dievo valią iškelti aukščiau savo. Tai padės mums gyventi atleidžiantį ir paklusnumą Dievo valiai. Turėtume stengtis atleisti tiems, kurie mus skriaudė, net jei tai sunku. Taip pat turėtume stengtis atleisti sau už savo klaidas ir trūkumus. Tai padės mums eiti į priekį savo gyvenime ir gyventi pagal Dievo valią.

 • #18.     Meilė: turėtume stengtis būti labdaringi ir kelti Dievo valią aukščiau savo. Tai padės mums gyventi meilės ir paklusnumo Dievo valiai gyvenimą.

  Meilė yra svarbi tikėjimo gyvenimo dalis. Turėtume stengtis būti labdaringi ir kelti Dievo valią aukščiau savo. Tai reiškia, kad turėtume būti pasirengę atiduoti savo laiką, energiją ir išteklius padėti tiems, kuriems jos reikia. Taip pat turėtume būti pasirengę atleisti tiems, kurie mus skriaudė, ir parodyti gailestingumą bei užuojautą tiems, kurie kenčia. Taip elgdamiesi galime gyventi meilės ir paklusnumo Dievo valiai gyvenimą.

  Tomo a Kempio Kristaus imitacija skatina mus būti labdaringais ir kelti Dievo valią aukščiau savo. Tai mus moko, kad turėtume būti pasirengę atiduoti savo laiką, energiją ir išteklius padėti tiems, kuriems jos reikia. Taip pat turėtume būti pasirengę atleisti tiems, kurie mus skriaudė, ir parodyti gailestingumą bei užuojautą tiems, kurie kenčia. Taip elgdamiesi galime gyventi meilės ir paklusnumo Dievo valiai gyvenimą.

  Gyventi meilės gyvenimą ne visada lengva, bet tai būtina norint gyventi tikėjimo gyvenimą. Turėtume stengtis būti labdaringi ir kelti Dievo valią aukščiau savo. Tai padės mums gyventi meilės ir paklusnumo Dievo valiai gyvenimą. Turėtume būti pasirengę atiduoti savo laiką, energiją ir išteklius padėti tiems, kuriems jos reikia. Taip pat turėtume būti pasirengę atleisti tiems, kurie mus skriaudė, ir parodyti gailestingumą bei užuojautą tiems, kurie kenčia. Taip elgdamiesi galime gyventi meilės ir paklusnumo Dievo valiai gyvenimą.

 • #19.     Pasninkas: turėtume stengtis pasninkauti ir Dievo valią iškelti aukščiau savo. Tai padės mums gyventi pasninkaudami ir paklusdami Dievo valiai.

  Pasninkas yra svarbi dvasinio augimo ir tobulėjimo dalis. Tai būdas nusižeminti prieš Dievą ir siekti Jo valios. Pasninkaudami atsisakome fizinių gyvenimo malonumų, o sutelkiame dėmesį į dvasinius. Mes iškeliame Dievo valią prieš savo valią ir ieškome Jo vadovavimo. Tai padeda mums gyventi paklusnumą Dievo valiai.

  Pasninkas – tai ne tik susilaikymas nuo maisto, bet ir nuo kitos veiklos, kuri gali atitraukti mus nuo Dievo. Turėtume stengtis pasninkauti nuo veiklos, kuri gali atitraukti mus nuo Dievo valios. Tai apima tokias veiklas kaip televizoriaus žiūrėjimas, vaizdo žaidimų žaidimai ir apkalbos. Taip pat turėtume stengtis pasninkauti nuo neigiamų minčių ir jausmų, kurie gali atitraukti mus nuo Dievo valios.

  Pasninkas yra būdas parodyti savo įsipareigojimą Dievui ir Jo valiai. Tai būdas nusižeminti prieš Jį ir ieškoti Jo vadovavimo. Turėtume stengtis pasninkauti ir Dievo valią iškelti aukščiau savo. Tai padės mums gyventi pasninkaudami ir paklusdami Dievo valiai.

 • #20.     Mirtis: turėtume stengtis pasiruošti mirčiai ir iškelti Dievo valią aukščiau savo. Tai padės mums gyventi pasiruošusį ir paklusnumą Dievo valiai.

  Mirtis yra neišvengiama gyvenimo dalis, todėl svarbu jai pasiruošti. Tomas a Kempis knygoje „Kristaus pamėgdžiojimas“ skatina mus stengtis Dievo valią iškelti aukščiau savo ir gyventi pasiruošimo bei paklusnumo Dievo valiai gyvenimą. Jis primena, kad mirtis yra gyvenimo dalis ir kad neturėtume jos bijoti, o priimti ją kaip savo kelionės dalį. Jis skatina mus gyventi taip, kad atėjus laikui būtume pasirengę susitikti su Kūrėju.

  Turime stengtis gyventi tikėdami ir paklusdami Dievo valiai. Turėtume stengtis būti nuolankūs ir kelti Dievo valią aukščiau savo. Turėtume stengtis paklusti Dievo įsakymams ir gyventi tarnaujant kitiems. Turime stengtis būti pasiruošę mirčiai ir priimti ją kaip savo kelionės dalį. Turėtume stengtis gyventi pasiruošimo ir paklusnumo Dievo valiai gyvenimą, kad atėjus laikui būtume pasirengę susitikti su savo Kūrėju.