Socialinė tikrovės konstrukcija: žinių sociologijos traktatas 1966

Autorius Peteris L. Bergeris ir Thomas Luckmannas

Reitingas   

Santrauka:

 • „Socialinė tikrovės konstrukcija: žinių sociologijos traktatas“, kurį parašė Peteris L. Bergeris ir Thomasas Luckmannas, yra klasikinis sociologijos srities veikalas. Knygoje nagrinėjami būdai, kuriais asmenys ir grupės kuria ir palaiko savo socialinį pasaulį. Teigiama, kad socialinis pasaulis nėra duotybė, o yra žmogaus veiklos produktas. Autoriai tyrinėja būdus, kuriais asmenys ir grupės kuria ir palaiko savo socialinį pasaulį per kalbą, simbolius ir ritualus. Jie taip pat aptaria būdus, kuriais socialiniai pasauliai išlaikomi naudojant galią ir autoritetą.

  Knyga pradedama aptariant socialinio konstruktyvizmo sampratą, kuri yra idėja, kad socialinis pasaulis nėra duotybė, o yra žmogaus veiklos produktas. Tada autoriai aptaria būdus, kuriais asmenys ir grupės kuria ir palaiko savo socialinį pasaulį. Jie nagrinėja kalbos, simbolių ir ritualų vaidmenį kuriant socialinius pasaulius. Jie taip pat aptaria būdus, kuriais valdžia ir valdžia panaudojami socialiniam pasauliui palaikyti.

  Tada autoriai aptaria žinių sampratą ir jų vaidmenį kuriant socialinius pasaulius. Jie teigia, kad žinios nėra duotybė, o yra žmogaus veiklos produktas. Jie aptaria žinių kūrimo, palaikymo ir perdavimo būdus. Jie taip pat aptaria būdus, kuriais žinios panaudojamos socialiniam pasauliui palaikyti.

  Tada autoriai aptaria tikrovės sampratą ir jos vaidmenį kuriant socialinius pasaulius. Jie teigia, kad tikrovė nėra duotybė, o yra žmogaus veiklos produktas. Jie aptaria tikrovės kūrimo, palaikymo ir perdavimo būdus. Jie taip pat aptaria būdus, kuriais realybė naudojama socialiniams pasauliams palaikyti.

  Knyga baigiama aptariant socialinio tikrovės konstravimo pasekmes sociologijai. Autoriai teigia, kad socialinė tikrovės konstrukcija turi svarbių pasekmių visuomenės tyrinėjimui. Jie aptaria būdus, kuriais socialinė tikrovės konstrukcija gali būti panaudota socialiniams reiškiniams suprasti ir paaiškinti. Jie taip pat aptaria socialinio tikrovės konstravimo pasekmes socialiniams pokyčiams.

  Socialinė tikrovės konstrukcija: žinių sociologijos traktatas yra svarbus sociologijos srities darbas. Jame nuodugniai nagrinėjami būdai, kuriais asmenys ir grupės kuria ir palaiko savo socialinį pasaulį. Jame taip pat pateikiama žinių ir tikrovės panaudojimo socialiniam pasauliui palaikyti būdų analizė. Knyga yra būtinas skaitymas visiems, kurie domisi žinių sociologija ir socialine tikrovės konstravimu.


Pagrindinės mintys:


 • #1.     Socialinė tikrovė yra žmogaus veiklos produktas: Socialinė tikrovė nėra objektyvus, išorinis reiškinys, o veikiau žmogaus veiklos ir sąveikos produktas. Jis kuriamas ir palaikomas kolektyviniais individų ir grupių veiksmais, nuolat kinta ir vystosi.

  Socialinė tikrovė nėra statiška, nekintanti esybė, o veikiau žmogaus veiklos ir sąveikos produktas. Jis kuriamas ir palaikomas kolektyviniais individų ir grupių veiksmais, nuolat kinta ir vystosi. Žmonės kuria ir palaiko socialinę tikrovę bendraudami vieni su kitais ir bendrais reikšmiais bei supratimu, kuriuos jie kuria. Šios bendros reikšmės ir supratimas sudaro socialinės tikrovės pagrindą ir nuolat deramasi bei iš naujo deramasi, kai žmonės bendrauja vieni su kitais.

  Socialinę tikrovę taip pat formuoja visuomenės institucijos ir struktūros, tokios kaip ekonomika, valdžia ir žiniasklaida. Šios institucijos ir struktūros sudaro sistemą, kurioje žmonės sąveikauja ir kuria socialinę tikrovę. Juose taip pat pateikiamos taisyklės ir taisyklės, reglamentuojančios, kaip žmonės bendrauja vieni su kitais ir kaip jie supranta bei interpretuoja juos supantį pasaulį.

  Socialinė tikrovė nėra pastovi, nekintanti esybė, ji veikiau nuolat kinta ir vystosi. Ją formuoja kolektyviniai individų ir grupių veiksmai, dėl to nuolat deramasi ir deramasi, kai žmonės bendrauja vieni su kitais. Ją taip pat formuoja visuomenės institucijos ir struktūros, kurios sudaro sąlygas, kuriose žmonės sąveikauja ir kuria socialinę tikrovę.

 • #2.     Žinios yra socialiai sukonstruotos: žinios nėra objektyvi, visuotinė tiesa, bet yra socialiai sukonstruotos ir formuojamos jas kuriančių asmenų ir grupių įsitikinimų ir vertybių.

  Žinios nėra statiška, nekintanti esybė, o dinamiška ir nuolat besikeičianti koncepcija. Ją formuoja ją kuriančių asmenų ir grupių įsitikinimai bei vertybės, ji nuolat interpretuojama ir vertinama atsižvelgiant į naują informaciją ir patirtį. Tai reiškia, kad žinios nėra objektyvi, universali tiesa, o yra socialiai sukonstruotos ir suformuotos jas kuriančių asmenų ir grupių įsitikinimų ir vertybių.

  Šią žinių, kaip socialiai sukonstruoto reiškinio, idėją nuodugniai išnagrinėjo sociologai, tokie kaip Peteris L. Bergeris ir Thomas Luckmannas savo knygoje The Social Construction of Reality: A Traktatas in the Sociology of Knowledge. Šioje knygoje jie teigia, kad žinios nėra fiksuotas subjektas, o yra socialinės aplinkos, kurioje jos kuriamos, produktas. Jie rodo, kad žinios nuolat interpretuojamos ir iš naujo įvertinamos atsižvelgiant į naują informaciją ir patirtį, o jas formuoja jas kuriančių asmenų ir grupių įsitikinimai ir vertybės.

  Ši žinių, kaip socialiai sukonstruoto reiškinio, idėja turi svarbių pasekmių tam, kaip mes matome ir suprantame mus supantį pasaulį. Tai rodo, kad žinios nėra objektyvi, visuotinė tiesa, o formuojamos jas kuriančių asmenų ir grupių įsitikinimų ir vertybių. Tai reiškia, kad žinios yra nuolat iš naujo interpretuojamos ir iš naujo įvertinamos atsižvelgiant į naują informaciją ir patirtį, ir kad tai nėra fiksuotas darinys, o dinamiška ir nuolat besikeičianti koncepcija.

 • #3.     Kalba yra pagrindinis veiksnys kuriant tikrovę: kalba yra galingas įrankis kuriant ir palaikant socialinę tikrovę, nes ji naudojama bendrauti ir dalytis idėjomis, įsitikinimais bei vertybėmis.

  Kalba yra galingas socialinės tikrovės kūrimo ir palaikymo įrankis. Jis naudojamas bendrauti ir dalytis idėjomis, įsitikinimais ir vertybėmis bei formuoti mūsų mąstymą ir elgesį. Kalba yra pagrindinis veiksnys kuriant tikrovę, nes ji yra pagrindinė priemonė, leidžianti suprasti mus supantį pasaulį. Kalbos pagalba mes galime sukurti ir išlaikyti socialines struktūras, institucijas ir normas. Mes naudojame kalbą norėdami apibrėžti ir suskirstyti į kategorijas žmones, objektus ir įvykius bei suprasti savo patirtį. Kalba taip pat leidžia mums išreikšti savo mintis ir jausmus bei bendrauti su kitais.

  Kalba yra galingas įrankis kuriant ir palaikant socialinę tikrovę, nes ji yra pagrindinė priemonė, padedanti suprasti mus supantį pasaulį. Kalbos pagalba mes galime sukurti ir išlaikyti socialines struktūras, institucijas ir normas. Mes naudojame kalbą norėdami apibrėžti ir suskirstyti į kategorijas žmones, objektus ir įvykius bei suprasti savo patirtį. Kalba taip pat leidžia mums išreikšti savo mintis ir jausmus bei bendrauti su kitais. Naudodami kalbą, mes galime sukurti bendrą realybę, pagrįstą mūsų bendru pasaulio supratimu.

  Kalba yra galingas įrankis kuriant ir palaikant socialinę tikrovę, nes ji yra pagrindinė priemonė, padedanti suprasti mus supantį pasaulį. Kalbos pagalba mes galime sukurti ir išlaikyti socialines struktūras, institucijas ir normas. Mes naudojame kalbą norėdami apibrėžti ir suskirstyti į kategorijas žmones, objektus ir įvykius bei suprasti savo patirtį. Kalba taip pat leidžia mums išreikšti savo mintis ir jausmus bei bendrauti su kitais. Naudodami kalbą, mes galime sukurti bendrą realybę, pagrįstą mūsų bendru pasaulio supratimu. Tada ši bendra realybė naudojama formuojant mūsų elgesį ir sąveiką su kitais.

  Kalba yra pagrindinis veiksnys kuriant tikrovę, nes ji yra pagrindinė priemonė, leidžianti suprasti mus supantį pasaulį. Kalbos pagalba mes galime sukurti ir išlaikyti socialines struktūras, institucijas ir normas. Mes naudojame kalbą norėdami apibrėžti ir suskirstyti į kategorijas žmones, objektus ir įvykius bei suprasti savo patirtį. Kalba taip pat leidžia mums išreikšti savo mintis ir jausmus, bendrauti su kitais. Naudodami kalbą, mes galime sukurti bendrą tikrovę, pagrįstą mūsų bendru pasaulio supratimu. Tada ši bendra tikrovė naudojama formuojant mūsų elgesį ir sąveiką su kitais bei sukuriant priklausymo ir tapatybės jausmą.

 • #4.     Socialinės institucijos yra labai svarbios kuriant tikrovę: socialinės institucijos, tokios kaip religija, švietimas ir žiniasklaida, yra pagrindinės tikrovės kūrimo pagrindas, nes jos sudaro pagrindą kolektyviniams individų ir grupių veiksmams.

  Socialinės institucijos yra būtinos tikrovės kūrimui. Jie sudaro pagrindą kolektyviniams individų ir grupių veiksmams ir formuoja mūsų mąstymo ir veikimo būdą. Religija, švietimas ir žiniasklaida yra socialinių institucijų, turinčių didelę įtaką mūsų gyvenimui, pavyzdžiai. Religija suteikia aibę įsitikinimų ir vertybių, kuriomis vadovaujamės mūsų elgesiu, o švietimas suteikia mums žinių ir įgūdžių bendrauti su pasauliu. Tuo tarpu žiniasklaida formuoja mūsų supratimą apie pasaulį, teikdama mums informaciją ir pramogas. Visos šios institucijos padeda sukurti bendrą tikrovę, kurioje visi gyvename.

  Socialinė tikrovės konstrukcija: Peterio L. Bergerio ir Thomaso Luckmanno žinių sociologijos traktatas tiria būdus, kuriais socialinės institucijos formuoja mūsų supratimą apie pasaulį. Autoriai teigia, kad socialinės institucijos yra esminės tikrovės konstravimui, nes jos sudaro pagrindą kolektyviniams individų ir grupių veiksmams. Jie taip pat aptaria, kaip šios institucijos gali būti panaudotos kuriant bendrą realybę, kuri būtų naudinga visiems. Suprasdami socialinių institucijų vaidmenį kuriant tikrovę, galime geriau suprasti, kaip jos formuoja mūsų gyvenimą.

 • #5.     Socializacija yra esminė tikrovės konstravimui: Socializacija yra esminė tikrovės konstravimui, nes būtent socializuodami asmenys išmoksta savo visuomenės įsitikinimus ir vertybes bei juos internalizuoja.

  Socializacija yra procesas, kurio metu individai išmoksta savo visuomenės įsitikinimų ir vertybių bei juos įsisavina. Socializacijos dėka žmonės supranta juos supantį pasaulį ir kaip su juo bendrauti. Socializacija yra esminė tikrovės konstravimo dalis, nes būtent per socializaciją asmenys išmoksta savo visuomenės normas, vertybes ir įsitikinimus ir juos internalizuoja. Šis internalizacijos procesas leidžia individams suvokti savo aplinką ir susikurti savo tikrovę.

  Socializacija yra visą gyvenimą trunkantis procesas, nes žmonės visą gyvenimą nuolat susiduria su naujomis idėjomis ir įsitikinimais. Bendraudami su kitais asmenys susiduria su skirtingais požiūriais ir mąstymo būdais, kurie gali formuoti jų pačių įsitikinimus ir vertybes. Socializacijos metu asmenys išmoksta bendrauti su kitais, kaip elgtis tam tikrose situacijose ir interpretuoti juos supantį pasaulį. Šis mokymosi ir įsitikinimų bei vertybių įsisavinimo procesas yra būtinas kuriant tikrovę, nes būtent per socializaciją žmonės supranta juos supantį pasaulį ir kaip su juo bendrauti.

  Socializacija taip pat labai svarbi kuriant tikrovę, nes ji leidžia individams išsiugdyti tapatybės jausmą. Socializacijos metu asmenys išmoksta bendrauti su kitais, kaip elgtis tam tikrose situacijose ir interpretuoti juos supantį pasaulį. Šis mokymosi ir įsitikinimų bei vertybių įsisavinimo procesas padeda žmonėms išsiugdyti savęs jausmą ir susikurti savo tikrovę.

  Apibendrinant galima teigti, kad socializacija yra esminė tikrovės konstravimo dalis, nes būtent per socializaciją individai išmoksta savo visuomenės įsitikinimus ir vertybes bei juos internalizuoja. Šis internalizacijos procesas leidžia individams suvokti savo aplinką ir susikurti savo tikrovę. Socializacija taip pat labai svarbi kuriant tikrovę, nes ji leidžia individams išsiugdyti tapatybės jausmą ir suprasti juos supantį pasaulį.

 • #6.     Socialiniai vaidmenys yra svarbūs tikrovės konstravimui: socialiniai vaidmenys yra svarbūs tikrovės konstravimui, nes jie suteikia individams tapatybės ir tikslo jausmą bei padeda apibrėžti jų vietą visuomenėje.

  Socialiniai vaidmenys yra neatsiejama tikrovės konstravimo dalis. Jie suteikia asmenims tapatumo ir tikslo jausmą bei padeda apibrėžti jų vietą visuomenėje. Socialiniai vaidmenys svarbūs ne tik individams, bet ir kolektyvui. Jie sudaro socialinio bendravimo ir bendravimo pagrindą bei padeda sukurti bendrą pasaulio supratimą. Socialiniai vaidmenys taip pat suteikia galimybę asmenims išreikšti savo vertybes ir įsitikinimus bei prasmingai bendrauti su kitais.

  Socialiniai vaidmenys taip pat svarbūs kuriant tikrovę, nes jie suteikia galimybę asmenims suprasti savo patirtį. Suprasdami vaidmenis, kuriuos atlieka visuomenėje, asmenys gali geriau suprasti savo vietą pasaulyje ir kaip jų veiksmai bei sprendimai veikia kitus. Socialiniai vaidmenys taip pat suteikia galimybę asmenims suprasti savo santykius su kitais ir suprasti, kaip jų elgesys veikia kolektyvą.

  Socialiniai vaidmenys yra svarbi tikrovės konstravimo dalis, nes jie suteikia individams tapatumo ir tikslo jausmą bei padeda apibrėžti savo vietą visuomenėje. Jie taip pat suteikia galimybę asmenims suprasti savo patirtį ir santykius bei suprasti, kaip jų elgesys veikia kolektyvą. Suprasdami vaidmenis, kuriuos atlieka visuomenėje, asmenys gali geriau suprasti savo vietą pasaulyje ir kaip jų veiksmai bei sprendimai veikia kitus.

 • #7.     Socialinė sąveika yra būtina kuriant tikrovę: socialinė sąveika yra būtina kuriant tikrovę, nes per sąveiką asmenys ir grupės dalijasi idėjomis, įsitikinimais ir vertybėmis bei kuria bendrą pasaulio supratimą.

  Socialinė sąveika yra būtina kuriant tikrovę, nes per sąveiką asmenys ir grupės dalijasi idėjomis, įsitikinimais ir vertybėmis bei kuria bendrą pasaulio supratimą. Socialinės sąveikos metu žmonės išmoksta interpretuoti ir suprasti savo aplinką bei sukurti bendrą normų ir vertybių rinkinį, kuriuo vadovaujasi jų elgesys. Socialinė sąveika taip pat leidžia žmonėms išsiugdyti tapatybės ir priklausymo jausmą, taip pat užmegzti santykius su kitais. Be to, socialinė sąveika yra būtina kalbai, kuri yra pagrindinė bendravimo ir supratimo priemonė, vystymuisi. Galiausiai, socialinė sąveika yra būtina norint vystytis kultūrai, kuri yra bendras vertybių, įsitikinimų ir praktikos rinkinys, kuris formuoja žmonių tarpusavio bendravimą ir aplinkinį pasaulį.

  Taigi socialinė sąveika yra būtina tikrovės konstravimui, nes per sąveiką asmenys ir grupės sukuria bendrą pasaulio supratimą. Tada šis bendras supratimas naudojamas aplinkai interpretuoti ir įprasminti bei sukurti bendrą normų ir vertybių rinkinį, kuriuo vadovaujamasi elgesys. Taigi socialinė sąveika yra būtina kalbai, kultūrai, tapatybei ir santykiams plėtoti – visa tai yra esminės tikrovės sudedamosios dalys.

 • #8.     Simboliai yra svarbūs kuriant tikrovę: Simboliai yra svarbūs kuriant tikrovę, nes jie naudojami norint bendrauti ir dalytis idėjomis, įsitikinimais ir vertybėmis bei sukurti bendrą pasaulio supratimą.

  Simboliai yra labai svarbūs kuriant tikrovę, nes jie naudojami norint bendrauti ir dalytis idėjomis, įsitikinimais bei vertybėmis. Simboliai naudojami bendram pasaulio supratimui sukurti ir kolektyvinei grupės tapatybei išreikšti. Simboliai gali būti bet kas – nuo žodžių, vaizdų ir daiktų iki ritualų ir ceremonijų. Jie naudojami abstrakčioms sąvokoms reprezentuoti ir bendram pasaulio supratimui sukurti. Simboliai taip pat gali būti naudojami siekiant sukurti priklausymo ir solidarumo jausmą bei išreikšti bendrą tapatybę. Simboliai yra galingi įrankiai bendrai realybei kurti ir kolektyviniam grupės tapatumui išreikšti.

  Simboliai taip pat svarbūs kuriant tęstinumo ir stabilumo jausmą visuomenėje. Jie gali būti naudojami kuriant bendrą praeities supratimą ir kuriant bendrą ateities viziją. Simboliai taip pat gali būti naudojami siekiant sukurti visuomenės tvarkos ir struktūros jausmą, taip pat sukurti bendrą tikslo ir prasmės jausmą. Simboliai yra galingi įrankiai bendrai realybei kurti ir kolektyviniam grupės tapatumui išreikšti.

  Simboliai taip pat svarbūs kuriant priklausymo ir solidarumo jausmą. Simboliai gali būti naudojami bendram pasaulio supratimui sukurti ir kolektyvinei grupės tapatybei išreikšti. Simboliai taip pat gali būti naudojami vienybės ir solidarumo jausmui sukurti bei bendram tikslo ir prasmės jausmui sukurti. Simboliai yra galingi įrankiai bendrai realybei kurti ir kolektyviniam grupės tapatumui išreikšti.

 • #9.     Galia yra pagrindinis veiksnys kuriant tikrovę: Galia yra pagrindinis veiksnys kuriant tikrovę, nes ji naudojama formuoti ir palaikyti asmenų ir grupių įsitikinimus bei vertybes.

  Galia yra pagrindinis veiksnys kuriant tikrovę, nes ji naudojama formuojant ir palaikant asmenų ir grupių įsitikinimus bei vertybes. Galia – tai gebėjimas daryti įtaką kitų elgesiui, ji naudojama socialinėms struktūroms ir institucijoms kurti ir palaikyti. Galia naudojama norint apibrėžti, kas yra priimtina, o kas ne, ir naudojama kontroliuoti prieigą prie išteklių ir galimybių. Valdžia taip pat naudojama socialinėms hierarchijoms kurti ir palaikyti, ji naudojama tam tikroms elgesio formoms įteisinti ir kitoms delegitimizuoti. Valdžia naudojama kuriant ir palaikant socialines normas ir vertybes, taip pat formuojant žmonių mąstymą ir elgesį.

  Galia naudojama bendram tikrovės jausmui sukurti ir palaikyti, o informacijos ir idėjų srautui valdyti. Jėga naudojama tvarkos ir stabilumo jausmui sukurti ir palaikyti, o tapatumo ir priklausymo jausmui sukurti ir palaikyti. Valdžia naudojama saugumo ir saugumo jausmui sukurti ir palaikyti, o teisingumo ir sąžiningumo jausmui sukurti ir palaikyti. Galia naudojama tikslo ir prasmės jausmui sukurti ir palaikyti, taip pat kontrolės ir savarankiškumo jausmui sukurti ir palaikyti.

  Galia yra pagrindinis veiksnys kuriant tikrovę, nes ji naudojama formuojant ir palaikant asmenų ir grupių įsitikinimus bei vertybes. Galia naudojama bendram tikrovės jausmui sukurti ir palaikyti, o informacijos ir idėjų srautui valdyti. Jėga naudojama tvarkos ir stabilumo jausmui sukurti ir palaikyti, o tapatumo ir priklausymo jausmui sukurti ir palaikyti. Valdžia naudojama saugumo ir saugumo jausmui sukurti ir palaikyti, o teisingumo ir sąžiningumo jausmui sukurti ir palaikyti. Galia naudojama tikslo ir prasmės jausmui sukurti ir palaikyti, taip pat kontrolės ir savarankiškumo jausmui sukurti ir palaikyti.

 • #10.     Ideologija yra svarbi tikrovės konstravimui: Ideologija yra svarbi tikrovės konstravimui, nes ji naudojama pagrįsti ir įteisinti asmenų ir grupių įsitikinimus ir vertybes.

  Ideologija yra įsitikinimų ir vertybių rinkinys, kuris formuoja žmonių mąstymą ir elgesį. Jis naudojamas paaiškinti ir pagrįsti socialines, politines ir ekonomines visuomenės struktūras. Ideologija yra svarbi tikrovės konstravimui, nes ji suteikia pagrindą suprasti pasaulį ir jo veikimą. Jis naudojamas asmenų ir grupių įsitikinimams ir vertybėms įteisinti, tikslo ir krypties jausmui suteikti. Ideologija taip pat naudojama siekiant sukurti priklausymo ir tapatumo jausmą, taip pat suteikti saugumo ir stabilumo jausmą. Ideologija yra galingas įrankis kuriant tikrovę, nes ji gali būti naudojama formuojant žmonių mąstymą ir elgesį bei daryti įtaką jų elgesiui ir požiūriui.

  Ideologija taip pat svarbi kuriant tikrovę, nes ją galima panaudoti kuriant bendrą pasaulio supratimą. Jis gali būti naudojamas kuriant bendrą kalbą ir vertybių rinkinį, kuriuo galima bendrauti ir bendrauti su kitais. Ideologija taip pat gali būti naudojama siekiant sukurti vienybės ir solidarumo jausmą tarp grupės narių, taip pat sukurti priklausymo ir tapatumo jausmą. Ideologija taip pat naudojama siekiant sukurti tvarkos ir stabilumo jausmą, taip pat suteikti tikslo ir krypties jausmą.

  Ideologija yra svarbi tikrovės konstravimo dalis, nes ji naudojama individų ir grupių įsitikinimams ir vertybėms įteisinti. Jis naudojamas siekiant sukurti bendrą pasaulio supratimą ir suteikti tikslo bei krypties jausmą. Ideologija taip pat naudojama siekiant sukurti priklausymo ir tapatumo jausmą, taip pat suteikti saugumo ir stabilumo jausmą. Ideologija yra galingas įrankis kuriant tikrovę, nes ji gali būti naudojama formuojant žmonių mąstymą ir elgesį bei daryti įtaką jų elgesiui ir požiūriui.

 • #11.     Socialiniai pokyčiai yra esminiai tikrovės konstravimui: socialiniai pokyčiai yra esminiai tikrovės konstravimui, nes per pokyčius sukuriamos naujos idėjos, įsitikinimai ir vertybės ir jais dalijamasi.

  Socialiniai pokyčiai yra labai svarbūs kuriant tikrovę, nes per pokyčius sukuriamos naujos idėjos, įsitikinimai ir vertybės, kuriomis dalinamasi. Pokyčiai yra esminė žmogaus patirties dalis, ir būtent per pokyčius galime sukurti ir išlaikyti savo socialinę tikrovę. Pokyčiai gali būti matomi bendraujant vieni su kitais, mąstyme apie pasaulį ir gyvenimo būdu. Pokyčiai taip pat svarbūs kuriant naujas technologijas, naujas komunikacijos formas ir naujus pasaulio supratimo būdus. Pokyčiai yra labai svarbūs kuriant tikrovę, nes jie leidžia mums kurti ir išlaikyti savo socialinę tikrovę, o per pokyčius galime sukurti ir išlaikyti savo socialinę tikrovę.

  Pokyčiai taip pat svarbūs kuriant tikrovę, nes leidžia mesti iššūkį esamiems įsitikinimams ir vertybėms. Pokyčiai leidžia mums suabejoti status quo ir sukurti naujus mąstymo ir pasaulio supratimo būdus. Pokyčiai leidžia mesti iššūkį esamoms galios struktūroms ir sukurti naujas galios ir valdžios formas. Pokyčiai leidžia mesti iššūkį esamoms normoms ir sukurti naujas socialinio elgesio formas. Pokyčiai yra labai svarbūs kuriant tikrovę, nes jie leidžia mums kurti ir išlaikyti savo socialinę tikrovę, o per pokyčius galime sukurti ir išlaikyti savo socialinę tikrovę.

  Pokyčiai taip pat svarbūs kuriant tikrovę, nes jie leidžia mums sukurti naujas žinių ir supratimo formas. Pokyčiai leidžia mesti iššūkį esamoms žinių formoms ir kurti naujas žinių formas. Pokyčiai leidžia mesti iššūkį esamoms supratimo formoms ir sukurti naujas supratimo formas. Pokyčiai yra labai svarbūs kuriant tikrovę, nes jie leidžia mums kurti ir išlaikyti savo socialinę tikrovę, o per pokyčius galime sukurti ir išlaikyti savo socialinę tikrovę.

 • #12.     Technologijos yra svarbios kuriant tikrovę: technologijos yra svarbios kuriant tikrovę, nes jos naudojamos kuriant ir palaikant asmenų ir grupių įsitikinimus bei vertybes.

  Technologijos vaidina svarbų vaidmenį kuriant tikrovę. Jis naudojamas individų ir grupių įsitikinimams bei vertybėms kurti ir palaikyti. Technologijos gali būti naudojamos formuojant žmonių mąstymą ir elgesį, taip pat daryti įtaką tam, kaip jie suvokia juos supantį pasaulį. Technologijos taip pat gali būti naudojamos kuriant ir prižiūrint socialines struktūras, tokias kaip įstatymai, papročiai ir normos. Technologijos taip pat gali būti naudojamos kuriant ir prižiūrint fizines struktūras, tokias kaip pastatai, keliai ir tiltai. Technologijos taip pat gali būti naudojamos kuriant ir prižiūrint virtualias struktūras, pvz., svetaines, socialinę žiniasklaidą ir internetines bendruomenes. Technologijos taip pat gali būti naudojamos kuriant ir prižiūrint ekonomines struktūras, pvz., rinkas, verslą ir finansines sistemas. Technologijos taip pat gali būti naudojamos kuriant ir prižiūrint politines struktūras, tokias kaip vyriausybės, politinės partijos ir tarptautinės organizacijos.

  Technologijos taip pat svarbios kuriant tikrovę, nes jas galima naudoti kuriant ir prižiūrint komunikacijos sistemas. Technologijos gali būti naudojamos kuriant ir prižiūrint ryšių tinklus, tokius kaip telefono linijos, radijo bangos ir internetas. Technologijos taip pat gali būti naudojamos kuriant ir prižiūrint komunikacijos įrenginius, tokius kaip kompiuteriai, telefonai ir televizoriai. Technologijos taip pat gali būti naudojamos kuriant ir prižiūrint komunikacijos priemones, tokias kaip laikraščiai, žurnalai ir knygos. Technologijos taip pat gali būti naudojamos kuriant ir prižiūrint komunikacijos sistemas, tokias kaip kalba, simboliai ir ženklai.

  Technologijos taip pat svarbios kuriant tikrovę, nes jas galima naudoti kuriant ir prižiūrint informacines sistemas. Technologijos gali būti naudojamos kuriant ir prižiūrint duomenų bazes, pvz., bibliotekas, archyvus ir muziejus. Technologijos taip pat gali būti naudojamos kuriant ir prižiūrint informacinius tinklus, tokius kaip internetas ir pasaulinis žiniatinklis. Technologijos taip pat gali būti naudojamos kuriant ir prižiūrint informacinius įrenginius, tokius kaip kompiuteriai, telefonai ir televizoriai. Technologijos taip pat gali būti naudojamos kuriant ir prižiūrint informacines laikmenas, tokias kaip laikraščiai, žurnalai ir knygos.

  Apibendrinant, technologijos yra svarbi tikrovės kūrimo dalis. Jis naudojamas kuriant ir palaikant asmenų ir grupių įsitikinimus bei vertybes, taip pat formuojant žmonių mąstymą ir elgesį. Technologijos taip pat gali būti naudojamos kuriant ir prižiūrint socialines, fizines, virtualias, ekonomines ir politines struktūras, taip pat komunikacijos ir informacines sistemas. Technologijos yra esminė tikrovės kūrimo dalis.

 • #13.     Kultūra yra svarbi tikrovės konstravimui: Kultūra yra svarbi tikrovės konstravimui, nes ji naudojama individų ir grupių įsitikinimams ir vertybėms kurti ir palaikyti.

  Kultūra yra galingas įrankis realybei konstruoti. Jis naudojamas individų ir grupių įsitikinimams bei vertybėms kurti ir palaikyti. Per kultūrą mes išmokstame mąstyti, veikti ir bendrauti su kitais. Per kultūrą mes sužinome, kas yra teisinga ir neteisinga, kas priimtina ir nepriimtina, o kas pageidautina ir nepageidaujama. Kultūra taip pat naudojama kuriant ir išlaikant socialines normas ir lūkesčius, kurie formuoja mūsų elgesį ir pasaulio supratimą.

  Kultūra taip pat naudojama socialiniam tapatumui kurti ir palaikyti. Per kultūrą sužinome, kas esame, kur priklausome ir kaip turėtume elgtis. Per kultūrą mes išmokstame išreikšti save ir bendrauti su kitais. Per kultūrą mes išmokstame suprasti mus supantį pasaulį ir savo gyvenimą.

  Kultūra taip pat naudojama jėgos struktūroms kurti ir palaikyti. Per kultūrą mes sužinome, kas turi galią, o kas ne. Per kultūrą mes išmokstame naudotis galia ir kaip jai atsispirti. Per kultūrą mes išmokstame derėtis ir mesti iššūkį status quo.

  Kultūra yra esminė tikrovės konstravimo dalis. Per kultūrą mes išmokstame suprasti pasaulį ir savo gyvenimą. Per kultūrą mes išmokstame bendrauti su kitais ir išreikšti save. Būtent per kultūrą mes išmokstame kurti ir išlaikyti socialines normas ir lūkesčius, socialines tapatybes ir galios struktūras.

 • #14.     Socialinė stratifikacija yra svarbi tikrovės konstravimui: Socialinė stratifikacija yra svarbi tikrovės konstravimui, nes ji naudojama individų ir grupių įsitikinimams bei vertybėms kurti ir palaikyti.

  Socialinė stratifikacija yra pagrindinis veiksnys kuriant tikrovę. Jis naudojamas individų ir grupių įsitikinimams bei vertybėms kurti ir palaikyti. Tai būdas organizuoti visuomenę į skirtingas klases ir grupes, remiantis tokiais veiksniais kaip turtas, galia ir statusas. Ši stratifikacija sukuria galios ir privilegijų hierarchiją, kuri gali būti naudojama formuojant žmonių mąstymą ir elgesį. Jis taip pat gali būti naudojamas kontroliuoti prieigą prie išteklių ir galimybių bei apriboti tam tikrų grupių galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime.

  Socialinis visuomenės stratifikavimas gali būti matomas žmonių tarpusavio bendravimuose. Įvairių klasių ir grupių žmonės gali turėti skirtingus lūkesčius ir gyvenimo patirtį. Tai gali lemti skirtingas tikrovės interpretacijas ir skirtingus pasaulio supratimo būdus. Socialinė stratifikacija taip pat gali būti naudojama kuriant ir palaikant socialines normas ir vertybes, kurios gali formuoti žmonių mąstymą ir elgesį. Kuriant ir išlaikant šias normas ir vertybes, socialinė stratifikacija gali būti naudojama tam tikrų grupių galimybėms dalyvauti visuomenės gyvenime kontroliuoti ir apriboti.

  Socialinė stratifikacija yra svarbus veiksnys kuriant tikrovę. Jis naudojamas individų ir grupių įsitikinimams bei vertybėms kurti ir palaikyti bei prieigai prie išteklių ir galimybių kontroliuoti. Jis taip pat gali būti naudojamas formuojant žmonių mąstymą ir elgesį, kurti ir išlaikyti socialines normas ir vertybes. Suprasdami socialinės stratifikacijos vaidmenį kuriant tikrovę, galime geriau suprasti mūsų visuomenės struktūros būdus ir kaip tai veikia mūsų gyvenimą.

 • #15.     Socialiniai tinklai yra svarbūs kuriant tikrovę: socialiniai tinklai yra svarbūs kuriant tikrovę, nes jie naudojami kuriant ir palaikant asmenų ir grupių įsitikinimus bei vertybes.

  Socialiniai tinklai yra neatsiejama realybės konstravimo dalis. Jie naudojami individų ir grupių įsitikinimams bei vertybėms kurti ir palaikyti. Per socialinius tinklus žmonės gali dalytis savo idėjomis, vertybėmis ir įsitikinimais su kitais, o savo ruožtu šios idėjos, vertybės ir įsitikinimai yra sustiprinami ir įamžinami. Socialiniai tinklai taip pat yra platforma, kurioje asmenys gali bendrauti vieni su kitais, todėl jie gali užmegzti santykius ir sukurti pasitikėjimą. Šis pasitikėjimas yra būtinas kuriant tikrovę, nes jis leidžia asmenims pasikliauti vieni kitais ir pasitikėti savo bendrų įsitikinimų ir vertybių pagrįstumu.

  Socialiniai tinklai taip pat yra platforma, skirta asmenims mesti iššūkį ir diskutuoti apie kitų įsitikinimus ir vertybes. Tai svarbu kuriant tikrovę, nes tai leidžia asmenims kvestionuoti ir įvertinti savo įsitikinimus ir vertybes bei apsvarstyti alternatyvias perspektyvas. Vykdydami šį procesą asmenys gali geriau suprasti juos supantį pasaulį ir susidaryti niuansesnį bei labiau informuotą tikrovės vaizdą.

  Galiausiai, socialiniai tinklai yra svarbūs realybės kūrimui, nes jie yra platforma individams išreikšti save ir būti išgirstam. Per socialinius tinklus asmenys gali dalytis savo istorijomis, patirtimi ir perspektyvomis, o kiti gali būti išgirsti. Tai svarbu kuriant tikrovę, nes tai leidžia individams būti matomiems ir išgirstiems bei atsižvelgti į jų perspektyvas.

 • #16.     Socialiniai judėjimai yra svarbūs tikrovės konstravimui: socialiniai judėjimai yra svarbūs tikrovės konstravimui, nes jie naudojami individų ir grupių įsitikinimams ir vertybėms kurti ir palaikyti.

  Socialiniai judėjimai yra galingas įrankis realybei konstruoti. Jie naudojami individų ir grupių įsitikinimams bei vertybėms kurti ir palaikyti bei žmonių mąstymui ir elgesiui formuoti. Per socialinius judėjimus žmonės gali išreikšti savo nuomonę, mesti iššūkį esamoms normoms, kurti naujus mąstymo ir elgesio būdus. Socialiniai judėjimai taip pat gali būti naudojami siekiant iššūkį esamoms galios struktūroms ir kuriant naujas galios ir valdžios formas.

  Socialiniai judėjimai taip pat svarbūs kuriant tapatybės ir priklausymo jausmą. Kolektyviniais veiksmais žmonės gali susiburti, kad suformuotų bendrą tapatybę ir sukurtų solidarumo bei tikslo jausmą. Tai gali būti ypač svarbu marginalizuotoms ir engiamoms grupėms, kurios gali pasitelkti socialinius judėjimus, siekdamos mesti iššūkį esamoms galios struktūroms ir sukurti priklausymo bei galių suteikimo jausmą.

  Galiausiai, socialiniai judėjimai yra svarbūs kuriant istorijos ir tęstinumo jausmą. Kolektyviniais veiksmais žmonės gali sukurti bendrą pasakojimą apie praeitį ir dabartį, taip pat gali sukurti tęstinumo ir ateities tikslo jausmą. Tai gali būti ypač svarbu grupėms, kurios istoriškai buvo marginalizuotos ir prispaustos, nes tai gali suteikti vilties ir ateities galimybių jausmą.

  Apibendrinant galima pasakyti, kad socialiniai judėjimai yra svarbi tikrovės konstravimo priemonė. Jie gali būti naudojami kuriant ir palaikant asmenų ir grupių įsitikinimus bei vertybes, mesti iššūkį esamoms galios struktūroms, sukurti tapatybės ir priklausymo jausmą, istorijos ir tęstinumo jausmą. Per socialinius judėjimus žmonės gali sukurti bendrą tikrovę, pagrįstą jų pačių vertybėmis ir įsitikinimais.

 • #17.     Socialinė kontrolė yra svarbi tikrovės konstravimui: Socialinė kontrolė yra svarbi tikrovės konstravimui, nes ji naudojama individų ir grupių įsitikinimams ir vertybėms kurti ir palaikyti.

  Socialinė kontrolė yra galingas įrankis realybei kurti. Jis naudojamas formuojant asmenų ir grupių įsitikinimus ir vertybes bei kuriant ir palaikant bendrą pasaulio supratimą. Socialinės kontrolės dėka žmonės gali sukurti bendrą tikrovę, pagrįstą jų bendromis vertybėmis ir įsitikinimais. Tada ši bendra realybė naudojama siekiant vadovauti jų elgesiui ir formuoti jų sąveiką su kitais.

  Socialinė kontrolė taip pat naudojama siekiant išlaikyti status quo ir užkirsti kelią pokyčiams. Jis naudojamas esamoms jėgos struktūroms sustiprinti ir tam tikroms grupėms išlikti valdžioje. Jis naudojamas siekiant apriboti priimtino elgesio diapazoną ir atgrasyti žmones nuo iššūkių esamai tvarkai. Kontroliuodama individų ir grupių įsitikinimus ir vertybes, socialinė kontrolė padeda išlaikyti esamą socialinę struktūrą ir užkirsti kelią radikaliems pokyčiams.

  Taigi socialinė kontrolė yra svarbi tikrovės konstravimo dalis. Jis naudojamas bendram pasaulio supratimui sukurti ir palaikyti bei esamoms jėgos struktūroms stiprinti. Jis naudojamas siekiant apriboti priimtino elgesio diapazoną ir atgrasyti žmones nuo iššūkių esamai tvarkai. Socialinės kontrolės dėka žmonės gali sukurti bendrą tikrovę, pagrįstą jų bendromis vertybėmis ir įsitikinimais.

 • #18.     Socialinis konfliktas yra svarbus tikrovės konstravimui: socialinis konfliktas yra svarbus tikrovės konstravimui, nes jis naudojamas kuriant ir palaikant asmenų ir grupių įsitikinimus bei vertybes.

  Socialinis konfliktas yra neatsiejama tikrovės konstravimo proceso dalis. Per socialinius konfliktus asmenys ir grupės supranta ir apibrėžia savo įsitikinimus ir vertybes. Socialinis konfliktas yra derybų ir kompromisų tarp skirtingų šalių procesas, ir būtent per šį procesą sukuriamas bendras tikrovės supratimas. Socialinis konfliktas taip pat svarbus palaikant šį bendrą supratimą, nes jis leidžia spręsti ginčus ir pritaikyti įsitikinimus bei vertybes prie besikeičiančių aplinkybių.

  Socialinis konfliktas yra būtina tikrovės konstravimo proceso dalis, nes leidžia derėtis dėl skirtingų perspektyvų ir spręsti ginčus. Per socialinius konfliktus asmenys ir grupės supranta ir apibrėžia savo įsitikinimus bei vertybes, ir būtent per šį procesą sukuriamas bendras tikrovės supratimas. Socialinis konfliktas taip pat svarbus palaikant šį bendrą supratimą, nes jis leidžia spręsti ginčus ir pritaikyti įsitikinimus bei vertybes prie besikeičiančių aplinkybių.

  Socialinis konfliktas yra esminė tikrovės konstravimo proceso dalis, nes leidžia derėtis dėl skirtingų perspektyvų ir spręsti ginčus. Per socialinius konfliktus asmenys ir grupės supranta ir apibrėžia savo įsitikinimus bei vertybes, ir būtent per šį procesą sukuriamas bendras tikrovės supratimas. Socialinis konfliktas taip pat svarbus palaikant šį bendrą supratimą, nes jis leidžia spręsti ginčus ir pritaikyti įsitikinimus bei vertybes prie besikeičiančių aplinkybių.

 • #19.     Socialinė tvarka yra svarbi tikrovės konstravimui: Socialinė tvarka yra svarbi tikrovės konstravimui, nes ji naudojama individų ir grupių įsitikinimams bei vertybėms kurti ir palaikyti.

  Socialinė tvarka yra būtina tikrovės konstravimui, nes ji naudojama individų ir grupių įsitikinimams ir vertybėms kurti ir palaikyti. Būtent per socialinę tvarką asmenys ir grupės gali suvokti savo aplinką ir juos supantį pasaulį. Socialinė tvarka taip pat naudojama kuriant ir palaikant socialines normas, kurios yra priimtini elgesio standartai visuomenėje. Šios normos naudojamos individų ir grupių elgesiui reguliuoti, užtikrinti, kad jie veiktų pagal visuomenės vertybes ir įsitikinimus. Socialinė tvarka taip pat naudojama kuriant ir išlaikant socialines institucijas, kurios yra struktūros ir organizacijos, kurios yra naudojamos visuomenės funkcionavimui palengvinti. Šios institucijos naudojamos teikti paslaugas, tokias kaip švietimas, sveikatos priežiūra ir teisėsauga, ir užtikrinti, kad asmenys ir grupės galėtų saugiai ir tvarkingai bendrauti vieni su kitais.

  Socialinė tvarka taip pat naudojama kuriant ir palaikant socialines hierarchijas, kurios yra visuomenėje egzistuojančios valdžios ir valdžios sistemos. Šios hierarchijos naudojamos siekiant užtikrinti, kad asmenys ir grupės galėtų bendrauti vieni su kitais taip, kad būtų naudinga visai visuomenei. Socialinė tvarka taip pat naudojama kuriant ir palaikant socialines tapatybes, kurios yra būdai, kuriais asmenys ir grupės identifikuoja save ir yra identifikuojami kitų. Šios tapatybės naudojamos kuriant ir palaikant priklausymo ir bendruomenės jausmą visuomenėje.

  Socialinė tvarka yra būtina tikrovės konstravimui, nes ji naudojama individų ir grupių įsitikinimams ir vertybėms kurti ir palaikyti. Būtent per socialinę tvarką asmenys ir grupės gali suvokti savo aplinką ir juos supantį pasaulį. Socialinė tvarka taip pat naudojama kuriant ir palaikant socialines normas, socialines institucijas, socialines hierarchijas ir socialines tapatybes – visa tai būtina visuomenės funkcionavimui.

 • #20.     Socialinė integracija yra svarbi tikrovės konstravimui: Socialinė integracija yra svarbi tikrovės konstravimui, nes ji naudojama individų ir grupių įsitikinimams ir vertybėms kurti ir palaikyti.

  Socialinė integracija yra esminė tikrovės kūrimo dalis, nes tai procesas, kurio metu asmenys ir grupės kuria ir palaiko savo įsitikinimus ir vertybes. Socialinės integracijos dėka asmenys ir grupės supranta juos supantį pasaulį ir tai, kaip jie jame dera. Socialinė integracija taip pat svarbi ugdant bendrą tapatumo ir priklausymo jausmą, nes ji leidžia asmenims ir grupėms užmegzti prasmingus santykius vieni su kitais. Įsitraukdami į socialinę integraciją asmenys ir grupės gali sukurti bendrą supratimą apie pasaulį ir savo vietą jame, o tai gali padėti sukurti vienybės ir solidarumo jausmą.

  Socialinė integracija taip pat svarbi kuriant bendrą vertybių ir įsitikinimų rinkinį. Socialinės integracijos dėka asmenys ir grupės gali suprasti ir priimti kitų vertybes ir įsitikinimus, o tai gali padėti sukurti vienybės ir supratimo jausmą. Šis bendras vertybių ir įsitikinimų supratimas gali padėti sukurti stabilumo ir saugumo jausmą, nes asmenys ir grupės gali pasikliauti vieni kitais, kad gautų paramą ir patarimus. Socialinė integracija taip pat gali padėti sukurti pasitikėjimo ir pagarbos tarp asmenų ir grupių jausmą, o tai gali padėti ugdyti bendruomeniškumo ir priklausymo jausmą.

  Socialinė integracija taip pat svarbi kuriant bendrą normų ir lūkesčių rinkinį. Socialinės integracijos dėka asmenys ir grupės gali suprasti ir priimti kitų normas bei lūkesčius, o tai gali padėti sukurti tvarkos ir struktūros jausmą. Toks bendras normų ir lūkesčių supratimas gali padėti sukurti saugumo ir stabilumo jausmą, nes asmenys ir grupės gali pasikliauti vieni kitais, kad gautų nurodymų ir paramos. Socialinė integracija taip pat gali padėti sukurti pasitikėjimo ir pagarbos tarp asmenų ir grupių jausmą, o tai gali padėti ugdyti bendruomeniškumo ir priklausymo jausmą.