Viešas kalbėjimas: besivystantis menas 2012

Autorius Stephanie J. Coopman, Jamesas Lullas

Reitingas   

Santrauka:

 • Viešasis kalbėjimas: besivystantis menas, kurį sukūrė Stephanie J. Coopman ir James Lull, yra išsamus viešojo kalbėjimo vadovas. Ji apima viešojo kalbėjimo pagrindus, nuo pasirengimo kalbai pagrindų iki pažangių įtikinamo kalbėjimo technikų. Knyga suskirstyta į keturias dalis: I dalis apima viešojo kalbėjimo pagrindus, II dalis – įtikinėjimo menas, III – technologijų panaudojimas viešajame kalboje, o IV – etiniai viešojo kalbėjimo sumetimai.

  I dalis pradedama viešo kalbėjimo pagrindų apžvalga, įskaitant auditorijos analizės svarbą, kalbos vartojimą ir kalbos struktūrą. Toliau aptariami įvairių kalbų tipai, pavyzdžiui, informacinės, įtikinamos ir iškilmingos kalbos. Autoriai taip pat pateikia patarimų, kaip pasiruošti kalbai, įskaitant patarimus, kaip tyrinėti, organizuoti ir repetuoti.

  II dalyje pagrindinis dėmesys skiriamas įtikinėjimo menui. Ji apima retorikos principus, įskaitant logikos, emocijų ir stiliaus naudojimą. Taip pat aptariamas vaizdinių priemonių, tokių kaip skaidrės ir vaizdo įrašai, naudojimas kalbai patobulinti. Autoriai pateikia patarimų, kaip efektyviai panaudoti šias priemones ir kaip sukurti veiksmingą argumentą.

  III dalyje nagrinėjamas technologijų naudojimas viešajame kalboje. Ji apima daugialypės terpės naudojimą, pvz., „PowerPoint“ pristatymus, ir socialinės žiniasklaidos naudojimą siekiant pasiekti platesnę auditoriją. Autoriai taip pat aptaria virtualios realybės ir papildytos realybės panaudojimą viešajame kalboje.

  IV dalyje nagrinėjami etiniai viešojo kalbėjimo sumetimai. Ji apima nuoširdumo ir pagarbos svarbą kalbant viešai, taip pat būtinybę suvokti kultūrinius skirtumus. Autoriai taip pat aptaria, kaip svarbu žinoti apie šališkumo viešajame kalboje potencialą.

  Viešas kalbėjimas: besivystantis menas yra neįkainojamas šaltinis visiems, kurie domisi viešu kalbėjimu. Jame pateikiama išsami viešojo kalbėjimo pagrindų apžvalga, taip pat patarimai, kaip naudoti technologijas ir įtikinimo būdus kalbai pagerinti. Jame taip pat pateikiamos gairės dėl viešo kalbėjimo etinių sumetimų.


Pagrindinės mintys:


 • #1.     Pažinkite savo auditoriją: svarbu suprasti auditoriją, su kuria kalbate, kad galėtumėte pritaikyti savo pranešimą ir pristatymą pagal jų poreikius. Auditorijos pažinimas padės geriau juos įtraukti ir užtikrinti, kad jūsų žinutė bus priimta.

  Pažink savo auditoriją yra svarbi sąvoka kalbant apie viešą kalbėjimą. Labai svarbu suprasti auditoriją, su kuria kalbate, kad įsitikintumėte, jog jūsų pranešimas bus priimtas ir suprastas. Auditorijos pažinimas padės pritaikyti savo pranešimą ir pristatymą pagal jų poreikius. Tai gali apimti vartojamos kalbos, pateiktų pavyzdžių ir kalbos tono koregavimą. Taip pat svarbu atsižvelgti į auditorijos amžių, lytį ir kultūrinę aplinką, nes tai gali padėti geriau juos įtraukti.

  Skirdami laiko savo auditorijai pažinti, galite užtikrinti, kad jūsų pranešimas bus pritaikytas jų poreikiams ir pomėgiams. Tai padės padaryti jūsų kalbą veiksmingesnę ir įsimintinesnę. Be to, tai padės sukurti ryšį tarp jūsų ir auditorijos, o tai gali padėti padaryti jūsų kalbą patrauklesnę ir malonesnę.

  Galiausiai svarbu atsiminti, kad viešas kalbėjimas yra dvipusis pokalbis. Skirdami laiko savo auditorijai suprasti, galite užtikrinti, kad jūsų pranešimas bus priimtas ir suprastas. Tai padės padaryti jūsų kalbą veiksmingesnę ir įsimintinesnę.

 • #2.     Pasiruoškite savo kalbai: Pasirengimas yra sėkmingo viešojo kalbėjimo raktas. Skirdami laiko planuoti ir praktikuoti savo kalbą, galėsite ją pasakyti užtikrintai ir aiškiai.

  Pasirengimas kalbai yra būtinas sėkmingam viešajam kalbėjimui. Skirdami laiko planuoti ir praktikuoti savo kalbą, galėsite ją pasakyti užtikrintai ir aiškiai. Svarbu atsižvelgti į auditoriją, su kuria kalbate, į savo kalbos tikslą ir žinią, kurią norite perduoti. Taip pat turėtumėte atsižvelgti į savo kalbos struktūrą, kalbą, kurią naudosite, ir vaizdines priemones, kuriomis paremsite savo pranešimą.

  Rengiant kalbą, svarbu ją praktikuoti kelis kartus. Tai padės jums susipažinti su medžiaga ir užtikrinti, kad jums būtų patogu pristatyti. Kalbos pratimai taip pat padės nustatyti sritis, kurias reikia tobulinti, ir įsitikinti, kad savo žinią perduodate veiksmingiausiu būdu.

  Galiausiai, svarbu pasiruošti bet kokiems klausimams, kurie gali kilti jūsų kalbos metu arba po jos. Skirdami laiko galimiems klausimams apgalvoti ir atsakymų paruošimui, galėsite jaustis labiau pasitikintys savimi ir būti geriau pasirengę atsakyti į visus galimus klausimus.

 • #3.     Naudokite vaizdines priemones: vaizdinės priemonės gali būti puikus būdas įtraukti auditoriją ir padėti jai geriau suprasti jūsų pranešimą. Vaizdinių priemonių naudojimas taip pat gali padėti nutraukti kalbos monotoniją ir išlaikyti auditorijos dėmesį.

  Vaizdinės priemonės gali būti puikus būdas įtraukti auditoriją ir padėti jai geriau suprasti jūsų pranešimą. Vaizdinių priemonių naudojimas gali padėti nutraukti kalbos monotoniją ir išlaikyti auditorijos dėmesį. Vaizdinės priemonės gali būti naudojamos norint iliustruoti tašką, pateikti vaizdinį duomenų vaizdą arba pateikti vaizdinį koncepcijos pavyzdį. Pavyzdžiui, jei kalbate apie komandinio darbo svarbą, koncepcijai iliustruoti galite naudoti vaizdinę priemonę, pvz., kartu dirbančios komandos diagramą.

  Taip pat gali būti naudojamos vaizdinės priemonės, padedančios auditorijai prisiminti pagrindinius dalykus. Pavyzdžiui, jei aptariate penkis proceso etapus, galite naudoti vaizdinę priemonę, pvz., srauto diagramą, kad padėtumėte auditorijai prisiminti veiksmus. Vaizdinės priemonės taip pat gali būti naudojamos siekiant padėti auditorijai suprasti sudėtingas sąvokas. Pavyzdžiui, jei kalbate apie ląstelės anatomiją, galite naudoti vaizdinę priemonę, pvz., ląstelės diagramą, kad padėtumėte auditorijai suprasti koncepciją.

  Vaizdinių priemonių naudojimas gali būti puikus būdas įtraukti auditoriją ir padėti jai geriau suprasti jūsų pranešimą. Vaizdinės priemonės gali padėti nutraukti kalbos monotoniją ir išlaikyti auditorijos dėmesį. Vaizdinės priemonės taip pat gali būti naudojamos siekiant padėti auditorijai prisiminti pagrindinius dalykus ir suprasti sudėtingas sąvokas.

 • #4.     Kalbėkite su pasitikėjimu: pasitikėjimas yra būtinas sėkmingam viešam kalbėjimui. Kalbos pratinimas ir geras medžiagos supratimas padės kalbėti užtikrintai ir autoritetingai.

  Kalbėjimas su pasitikėjimu yra svarbi sėkmingo viešojo kalbėjimo dalis. Gerai supratę medžiagą ir įpratę kalbėti, galėsite kalbėti autoritetingai ir užtikrintai. Tai padės sudominti auditoriją ir padaryti pranešimą veiksmingesnį. Pasitikėjimas taip pat padeda sumažinti nerimą ir stresą, kurie gali būti pagrindinė kliūtis sėkmingam viešam kalbėjimui.

  Pasitikėjimą galima išsiugdyti praktikuojant ir ruošiantis. Prieš sakydami kalbą, svarbu nuodugniai išnagrinėti temą ir praktikuoti kalbą, kol būsite patenkinti medžiaga. Taip pat svarbu žinoti savo kūno kalbą ir pratinti kalbėti prieš veidrodį arba su draugu. Tai padės jums patogiau dirbti su medžiaga ir kalbėdami parodysite pasitikėjimą.

  Galiausiai svarbu atsiminti, kad pasitikėjimas nėra kažkas, ko galima pasiekti per vieną naktį. Norint tapti pasitikinčiu viešuoju kalbėtoju, reikia laiko ir praktikos. Tačiau pasišventę ir praktikuodami galite tapti pasitikinčiu ir efektyviu viešuoju pranešėju.

 • #5.     Naudokite tinkamą kalbą: norint sėkmingai kalbėti viešai, svarbu naudoti kalbą, kuri tinka auditorijai ir progai. Žargono vengimas ir lengvai suprantamos kalbos vartojimas padės užtikrinti, kad jūsų pranešimas bus gautas.

  Sėkmingam viešajam kalbėjimui būtina naudoti kalbą, kuri tinka auditorijai ir progai. Svarbu atsižvelgti į auditorijos supratimo lygį ir atitinkamai pritaikyti kalbą. Pavyzdžiui, jei auditoriją sudaro šios srities ekspertai, gali tikti daugiau techninės kalbos. Tačiau jei auditoriją sudaro žmonės, mažai išmanantys arba visai išmanantys temą, reikėtų vartoti paprastesnę kalbą.

  Be to, svarbu vengti žargono ir vartoti lengvai suprantamą kalbą. Tai padės užtikrinti, kad pranešimą priims ir supras auditorija. Aiškios ir glaustos kalbos naudojimas padės išlaikyti auditorijos įsitraukimą ir užtikrinti, kad pranešimas būtų perduodamas efektyviai.

 • #6.     Užtikrinkite patikimumą: sėkmingam viešajam kalbėjimui būtina užtikrinti pasitikėjimą savo auditorija. Parodydami savo žinias ir kompetenciją šia tema padėsite užtikrinti, kad į jūsų pranešimą bus žiūrima rimtai.

  Norint, kad viešasis kalbėjimas būtų sėkmingas, būtina sukurti patikimumą savo auditorijai. Norėdami tai padaryti, turite parodyti savo žinias ir kompetenciją šia tema. Tai galima padaryti įvairiais būdais. Pirmiausia galite pateikti savo kvalifikaciją ir patirtį patvirtinančius dokumentus. Tai gali apimti dalijimąsi savo išsilavinimu, profesine patirtimi arba bet kokiais gautais apdovanojimais ar pripažinimais. Be to, norėdami pagrįsti savo teiginius, galite nurodyti atitinkamus tyrimus ar tyrimus. Tai padės parodyti, kad atlikote namų darbus ir esate gerai informuotas šia tema. Galiausiai galite naudoti istorijas ar anekdotus, kad iliustruotų savo mintis ir padarytumėte jas labiau susijusias su auditorija. Atlikę šiuos veiksmus galite užtikrinti, kad į jūsų pranešimą bus žiūrima rimtai ir kad auditorija pasitikės jūsų žiniomis.

 • #7.     Naudokite humorą: Humoras gali būti puikus būdas įtraukti auditoriją ir išlaikyti jos dėmesį. Tinkamo humoro naudojimas gali padėti nutraukti kalbos monotoniją ir padaryti ją malonesnę auditorijai.

  Humoras gali būti puikus būdas sudominti auditoriją ir išlaikyti jos dėmesį. Jis gali būti naudojamas norint palengvinti nuotaiką, pridėti šiek tiek švelnumo rimtai temai ar net padėti tašką. Humoras gali būti galinga priemonė, padedanti susisiekti su auditorija ir padaryti kalbą įsimintinesnę.

  Kai kalboje naudojate humorą, svarbu įsitikinti, kad jis tinka progai ir auditorijai. Jis taip pat turėtų būti susijęs su tema ir nenukrypti nuo pagrindinių dalykų, kuriuos bandote pasakyti. Be to, svarbu žinoti apie bet kokį galimą kultūrinį jautrumą, kuris gali būti kambaryje.

  Humoras gali būti puikus būdas padaryti jūsų kalbą malonesnę ir įsimintinesnę. Šiek tiek apgalvoję ir pasiruošę galite panaudoti humorą savo naudai ir savo kalbą išsiskirti iš kitų.

 • #8.     Naudokite istorijų pasakojimą: pasakojimas gali būti puikus būdas įtraukti auditoriją ir padaryti pranešimą įsimintinesnį. Naudodami istorijas savo mintims iliustruoti, jūsų pranešimas gali būti labiau susijęs ir lengviau suprantamas.

  Pasakojimas yra galingas viešojo kalbėjimo įrankis. Tai gali padėti padaryti jūsų pranešimą patrauklesnį ir įsimintinesnį jūsų auditorijai. Naudodami istorijas savo mintims iliustruoti, galite padaryti savo pranešimą labiau siejamą ir lengviau suprantamą. Istorijos taip pat gali padėti atgaivinti jūsų pranešimą ir padaryti jį ryškesnį bei patrauklesnį jūsų auditorijai.

  Kurdami istorijas savo viešam kalbėjimui, svarbu įsitikinti, kad jos atitinka jūsų pranešimą ir yra įdomios bei įtraukiančios. Taip pat turėtumėte įsitikinti, kad jūsų istorijos yra glaustos ir tikslios. Tai padės išlaikyti jūsų auditorijos susidomėjimą ir užtikrinti, kad jūsų žinutė neprarastų istorijoje.

  Pasakojimas gali būti puikus būdas padaryti jūsų pranešimą įsimintinesnį ir patrauklesnį auditorijai. Naudodami istorijas savo mintims iliustruoti, galite padaryti savo pranešimą labiau siejamą ir lengviau suprantamą. Tai gali padėti padaryti jūsų pranešimą ryškesnį ir patrauklesnį auditorijai.

 • #9.     Naudokite vokalo įvairovę: keitę savo vokalą galite sudominti auditoriją ir padaryti pranešimą įdomesnį. Skirtingų tonų, garsumo ir tempo naudojimas gali padėti pabrėžti tam tikrus dalykus ir išlaikyti auditorijos dėmesį.

  Vokalo įvairovė yra svarbi bet kurio viešo kalbėtojo priemonė. Keisdami savo vokalo pristatymą galite išlaikyti auditorijos susidomėjimą ir padaryti pranešimą įdomesnį. Skirtingi tonai, garsumas ir tempas gali padėti pabrėžti tam tikrus dalykus ir išlaikyti auditorijos dėmesį. Pavyzdžiui, galite naudoti garsesnį, ryškesnį toną, kad pabrėžtumėte pagrindinį tašką, arba švelnesnį, švelnesnį toną, kad pabrėžtumėte subtilesnį tašką. Taip pat galite keisti pristatymo greitį, kad pabrėžtumėte tam tikrus žodžius ar frazes. Naudodami balso įvairovę galite padaryti savo pranešimą patrauklesnį ir įsimintinesnį auditorijai.

  Vokalo įvairovė taip pat gali padėti perteikti emocijas ir sukurti ryšį su auditorija. Naudodami skirtingus tonus ir garsumą galite perteikti skirtingas emocijas, tokias kaip jaudulys, entuziazmas ar liūdesys. Tai gali padėti užmegzti asmeniškesnį ryšį su auditorija ir padaryti jūsų pranešimą paveikesnį. Be to, vokalo įvairovė gali padėti išlaikyti auditorijos dėmesį ir padaryti pranešimą įdomesnį.

  Vokalo įvairovė yra svarbi bet kurio viešo kalbėtojo priemonė. Keisdami savo vokalo pristatymą galite išlaikyti auditorijos susidomėjimą ir padaryti pranešimą įdomesnį. Skirtingi tonai, garsumas ir tempas gali padėti pabrėžti tam tikrus dalykus ir išlaikyti auditorijos dėmesį. Be to, vokalo įvairovė gali padėti perteikti emocijas ir užmegzti ryšį su auditorija. Naudodami balso įvairovę galite padaryti savo pranešimą patrauklesnį ir įsimintinesnį auditorijai.

 • #10.     Naudokite gestus: gestai gali būti puikus būdas pabrėžti tam tikrus dalykus ir padėti sudominti auditoriją. Tinkamų gestų naudojimas gali padėti padaryti jūsų pranešimą įsimintinesnį ir išlaikyti auditorijos dėmesį.

  Gestai gali būti galinga priemonė, kai reikia kalbėti viešai. Jie gali padėti pabrėžti tam tikrus dalykus, atkreipti dėmesį į pagrindines idėjas ir padėti sudominti auditoriją. Tinkamai naudojami gestai gali padėti padaryti jūsų pranešimą įsimintinesnį ir išlaikyti auditorijos dėmesį.

  Pavyzdžiui, jei aptariate tam tikrą dalyką, galite jį pabrėžti gestu. Galite naudoti platų gestą, kad nurodytumėte temos plotį, arba nukreipimo gestą, kad atkreiptumėte dėmesį į konkretų tašką. Taip pat galite naudoti gestus, norėdami iliustruoti sąvoką, pvz., naudoti taurės gestą, kad nurodytumėte konkretaus objekto formą.

  Gestai taip pat gali būti naudojami emocijoms perteikti. Pavyzdžiui, galite naudoti atvirumo gestą, kad parodytumėte, jog esate atviras diskusijoms, arba ryžto gestą, kad parodytumėte, jog esate pasiryžęs tam tikram veiksmui.

  Gestų naudojimas gali būti puikus būdas padaryti pranešimą įsimintinesnį ir patrauklesnį. Tačiau svarbu tinkamai naudoti gestus ir jų nenaudoti. Per daug gestų gali blaškyti dėmesį ir atitraukti nuo pranešimo, kurį bandote perduoti.

 • #11.     Naudokite akių kontaktą: norint sėkmingai kalbėti viešai, būtina užmegzti akių kontaktą su auditorija. Akių kontaktas su auditorijos asmenimis gali padėti jiems jaustis įtrauktiems ir įsitraukusiems į kalbą.

  Norint sėkmingai kalbėti viešai, būtina užmegzti akių kontaktą su auditorija. Tai padeda sukurti ryšį tarp kalbėtojo ir auditorijos, o auditorija gali jaustis labiau įsitraukusi į kalbą. Akių kontaktas taip pat padeda išlaikyti auditoriją susikaupusią ir dėmesingą bei gali padėti pabrėžti svarbius dalykus. Užmezgant akių kontaktą, svarbu žiūrėti į skirtingus auditorijos asmenis, o ne į vieną asmenį. Tai padeda visiems auditorijos dalyviams jaustis įtrauktiems ir įtrauktiems į kalbą. Be to, prieš pereinant pas kitą asmenį, svarbu keletą sekundžių palaikyti akių kontaktą. Tai padeda sukurti natūralesnį srautą ir ryšį su publika.

  Akių kontaktas yra galingas viešojo kalbėjimo įrankis, kuris gali padėti padaryti kalbą patrauklesnę ir veiksmingesnę. Svarbu pratinti užmegzti akių kontaktą su skirtingais auditorijos asmenimis ir palaikyti akių kontaktą kelias sekundes prieš judant. Praktikuojant akių kontakto užmezgimas gali tapti natūralia viešojo kalbėjimo dalimi ir padėti sukurti tvirtą ryšį tarp kalbėtojo ir auditorijos.

 • #12.     Naudokite tinkamą judesį: judėjimas gali būti puikus būdas įtraukti auditoriją ir pabrėžti tam tikrus dalykus. Tinkamas judesys gali padėti išlaikyti auditorijos dėmesį ir padaryti jūsų pranešimą įsimintinesnį.

  Judėjimas gali būti galingas įrankis, kai jis teisingai naudojamas viešai kalbant. Tai gali padėti pabrėžti tam tikrus dalykus, atkreipti dėmesį į kalbėtoją ir sudominti auditoriją. Tinkamas judėjimas taip pat gali padėti padaryti pranešimą įsimintinesnį. Pavyzdžiui, kalbėtojas gali naudoti gestus, kad pabrėžtų tašką, arba judėti scenoje, kad atkreiptų dėmesį į skirtingas kalbos dalis.

  Naudojant judesį, svarbu suvokti auditorijos reakciją. Jei auditorija į judesį nereaguoja teigiamai, gali būti geriausia judesį pakoreguoti arba visiškai jį panaikinti. Taip pat svarbu žinoti laisvą erdvę ir naudoti aplinkai tinkamą judėjimą.

  Tinkamas judesys gali būti puikus būdas įtraukti auditoriją ir padaryti pranešimą įsimintinesnį. Žinodamas auditorijos reakciją ir pritaikydamas aplinkai tinkamą judesį, kalbėtojas gali panaudoti judesį savo naudai ir padaryti savo pranešimą veiksmingesnį.

 • #13.     Dėvėkite tinkamą aprangą: norint sėkmingai kalbėti viešai, svarbu tinkamai apsirengti progai. Dėvėdami progai tinkamus drabužius, įsitikinsite, kad jūsų žinutė bus vertinama rimtai.

  Norint padaryti gerą įspūdį, būtina naudoti tinkamą aprangą viešam kalbėjimui. Svarbu rengtis taip, kad ji būtų tinkama progai ir publikai. Pavyzdžiui, jei sakote kalbą profesionaliai auditorijai, turėtumėte rengtis profesionaliai. Tai gali būti kostiumo, suknelės ar kitos iškilmingos aprangos dėvėjimas. Kita vertus, jei kalbate laisvai auditorijai, turėtumėte rengtis kasdieniškiau. Tai gali apimti džinsų ir gražių marškinių ar palaidinės dėvėjimą.

  Tinkamai apsirengę progai padės užtikrinti, kad jūsų žinutė bus vertinama rimtai. Tai taip pat padės sukurti pagarbos ir profesionalumo jausmą. Be to, tai padės jaustis labiau pasitikintis ir patogiau kalbėdamas viešai. Skirdami laiko tinkamai apsirengti, galėsite padaryti teigiamą įspūdį savo auditorijai ir užtikrinti, kad jūsų žinutė bus išgirsta.

 • #14.     Naudokite tinkamą laikyseną: gera laikysena yra būtina sėkmingam viešajam kalbėjimui. Atsistoję tiesiai ir išlaikydami gerą laikyseną, įsitikinsite, kad į jūsų pranešimą bus žiūrima rimtai ir jūs pasitikite savimi.

  Naudokite tinkamą laikyseną: gera laikysena yra būtina sėkmingam viešajam kalbėjimui. Atsistojus tiesiai ir išlaikant gerą laikyseną, į jūsų pranešimą bus žiūrima rimtai ir jūs pasitikite savimi. Gera laikysena taip pat gali padėti išreikšti jūsų balsą ir užtikrinti, kad auditorija jus aiškiai girdėtų. Be to, gera laikysena gali padėti sumažinti stresą ir nerimą, nes gali padėti jaustis labiau kontroliuojant situaciją. Prieš kalbėdami viešai, svarbu praktikuoti gerą laikyseną, nes tai gali padėti jaustis patogiau ir pasitikėti, kai kalbate prieš auditoriją.

  Kai kalbate viešai, svarbu atsistoti tiesiai ir laikyti kojas pečių plotyje. Jūsų rankos turi būti atpalaiduotos prie šonų, o rankos turi būti atviros ir atpalaiduotos. Jūsų smakras turi būti šiek tiek pakeltas, o akys turi žiūrėti į auditoriją. Taip pat svarbu, kad nugara būtų tiesi, o pečiai – atgal. Tai padės užtikrinti, kad į jūsų pranešimą būtų žiūrima rimtai ir kad jūs pasitikite savimi.

  Gera laikysena taip pat gali padėti išreikšti jūsų balsą ir užtikrinti, kad auditorija jus aiškiai girdėtų. Be to, gera laikysena gali padėti sumažinti stresą ir nerimą, nes gali padėti jaustis labiau kontroliuojant situaciją. Prieš kalbėdami viešai, svarbu praktikuoti gerą laikyseną, nes tai gali padėti jaustis patogiau ir pasitikėti, kai kalbate prieš auditoriją.

 • #15.     Naudokite tinkamas veido išraiškas: veido išraiškos gali būti puikus būdas sudominti auditoriją ir pabrėžti tam tikrus dalykus. Tinkamų veido išraiškų naudojimas gali padėti padaryti jūsų pranešimą įsimintinesnį ir išlaikyti auditorijos dėmesį.

  Veido išraiškos gali būti galinga priemonė kalbant viešai. Jie gali padėti perteikti emocijas, pabrėžti tam tikrus dalykus ir sudominti auditoriją. Tinkamai naudojamos veido išraiškos gali padėti padaryti jūsų pranešimą įsimintinesnį ir išlaikyti auditorijos dėmesį.

  Pavyzdžiui, jei diskutuojate rimta tema, galbūt norėsite naudoti rimtesnį posakį, kad pabrėžtumėte problemos svarbą. Kita vertus, jei diskutuojate humoristine tema, galbūt norėsite naudoti lengvesnę išraišką, kad parodytumėte auditorijai, kad jums patinka ši tema.

  Svarbu atsiminti, kad veido išraiškas reikia naudoti saikingai. Per daug veido išraiškų gali blaškyti dėmesį ir atimti žinią, kurią bandote perduoti. Taip pat svarbu suvokti kultūrinį kontekstą, kuriame kalbate. Skirtingos kultūros gali skirtingai interpretuoti veido išraiškas, todėl svarbu žinoti kultūrinį kontekstą, kuriame kalbate.

  Tinkamų veido išraiškų naudojimas gali būti puikus būdas įtraukti auditoriją ir pabrėžti tam tikrus dalykus. Tinkamai naudojamos veido išraiškos gali padėti padaryti jūsų pranešimą įsimintinesnį ir išlaikyti auditorijos dėmesį.

 • #16.     Naudokite tinkamas pauzes: Pauzė tinkamu laiku gali padėti pabrėžti tam tikrus dalykus ir išlaikyti auditorijos dėmesį. Kelias akimirkas pristabdę taip pat galite suteikti laiko pagalvoti ir užtikrinti, kad jūsų pranešimas būtų pateiktas aiškiai.

  Tinkamų pauzių naudojimas gali būti galingas įrankis kalbant. Sustabdymas tinkamu momentu gali padėti pabrėžti tam tikrus dalykus ir išlaikyti auditorijos dėmesį. Tai taip pat gali padėti jums suteikti laiko pagalvoti ir užtikrinti, kad jūsų pranešimas būtų aiškiai pateiktas.

  Pavyzdžiui, jei darote tašką, kurį norite būti tikri, kad auditorija atsimins, galite keletui sekundžių pristabdyti po to, kai padarysite tašką. Tai suteiks auditorijai laiko apdoroti informaciją ir padės užtikrinti, kad jie ją prisimins.

  Pauzė taip pat gali būti naudojama norint sukurti įtampą arba suteikti auditorijai laiko pagalvoti apie tai, ką pasakėte. Tai gali būti ypač veiksminga, kai užduodate klausimą arba pateikiate pareiškimą, kurį norite, kad auditorija apsvarstytų.

  Galiausiai pristabdymas gali padėti išlaikyti auditorijos įsitraukimą. Jei kalbate ilgą laiką, trumpam pristabdykite monotoniją ir išlaikysite auditorijos dėmesį.

  Apibendrinant galima pasakyti, kad tinkamų pauzių naudojimas gali būti galingas įrankis kalbant. Tai gali padėti pabrėžti tam tikrus dalykus, suteikti laiko apmąstymams ir sudominti auditoriją.

 • #17.     Naudokite tinkamą garsumą: norint sėkmingai kalbėti viešai, būtina kalbėti tinkamu garsumu. Jei kalbate per garsiai arba per tyliai, auditorijai gali būti sunku išgirsti ir suprasti jūsų pranešimą.

  Sėkmingam bendravimui būtina naudoti tinkamą garsumą kalbant viešai. Jei kalbate per garsiai, tai gali blaškyti auditoriją ir priblokšti. Kita vertus, jei kalbate per švelniai, auditorijai gali būti sunku išgirsti ir suprasti jūsų pranešimą. Svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą tarp kalbėjimo per garsiai ir per tyliai.

  Kalbant viešai, svarbu žinoti patalpos dydį ir žmonių skaičių auditorijoje. Jei kambarys yra didelis, jums gali tekti kalbėti garsiau, kad būtumėte išgirsti. Jei kambarys mažas, jums gali tekti kalbėti švelniau, kad būtumėte išgirsti. Be to, jei auditorija yra didelė, jums gali tekti kalbėti garsiau, kad visi jus išgirstų.

  Taip pat svarbu žinoti savo balso toną. Kalbant monotoniškai, auditorijai gali būti sunku išlikti įsitraukusiam. Keičiant garsumą ir kalbėdami entuziastingai, auditorija gali būti įtraukta ir domėtis jūsų pranešimu.

  Apskritai kalbėjimas tinkamu garsu yra būtinas sėkmingam viešajam kalbėjimui. Suradę tinkamą pusiausvyrą tarp kalbėjimo per garsiai ir per tyliai, suvokdami kambario dydį ir auditorijoje esančių žmonių skaičių, kalbėdami entuziastingai, galite užtikrinti, kad jūsų pranešimas bus išgirstas ir suprastas auditorijos.

 • #18.     Naudokite tinkamą greitį: norint sėkmingai kalbėti viešai, svarbu kalbėti tinkamu greičiu. Jei kalbate per greitai arba per lėtai, auditorijai gali būti sunku suprasti jūsų pranešimą.

  Sėkmingam viešajam kalbėjimui būtina naudoti tinkamą greitį kalbant. Jei kalbėsite per greitai, auditorija gali nespėti suspėti su jūsų žodžiais ir praleisti svarbius dalykus. Kita vertus, jei kalbate per lėtai, jūsų kalba gali atrodyti nuobodi ir neįdomi. Svarbu rasti pusiausvyrą tarp dviejų ir treniruotis kalbėti patogiu tempu.

  Praktikuodami kalbą skirkite laiko sau ir atkreipkite dėmesį į tai, kaip greitai ar lėtai kalbate. Jei pastebite, kad kalbate per greitai, kelis kartus giliai įkvėpkite ir sulėtinkite tempą. Jei kalbate per lėtai, pabandykite šiek tiek padidinti tempą. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į publikos reakcijas. Jei atrodo, kad jiems sunku jus suprasti, sulėtinkite greitį.

  Kalbėjimas tinkamu greičiu yra svarbi sėkmingo viešojo kalbėjimo dalis. Svarbu pratinti kalbėti patogiu tempu ir atkreipti dėmesį į auditorijos reakcijas. Praktikuodami galėsite rasti tobulą pusiausvyrą tarp kalbėjimo per greitai ir per lėtai.

 • #19.     Naudokite tinkamą tarimą: norint sėkmingai kalbėti viešai, labai svarbu teisingai ištarti žodžius. Neteisingai ištarus žodžius, auditorijai gali būti sunku suprasti jūsų pranešimą, o jūs galite atrodyti nepasiruošę.

  Taisyklingas žodžių tarimas yra svarbi sėkmingo viešojo kalbėjimo dalis. Kai žodžiai ištariami neteisingai, auditorijai gali būti sunku suprasti kalbėtojo pranešimą ir kalbėtojas gali atrodyti nepasiruošęs. Norėdami užtikrinti, kad žodžiai būtų tariami taisyklingai, kalbėtojai turėtų iš anksto pasitreniruoti ir naudoti žodyną nepažįstamiems žodžiams surasti. Be to, kalbėtojai turėtų žinoti apie regioninius dialektus ir kirčius, nes jie gali turėti įtakos tam tikrų žodžių tarimui. Galiausiai, kalbėtojai turėtų nepamiršti savo tarimo ir pratinti kalbėti garsiai, kad užtikrintų, jog jų žodžiai būtų tariami taisyklingai.

  Skirdami laiko praktikai ir kreipdami dėmesį į tarimą, kalbėtojai gali užtikrinti, kad jų žinutė bus perduota aiškiai ir veiksmingai. Tai padės auditorijai suprasti kalbėtojo pranešimą, o kalbėtojas atrodys labiau pasitikintis ir pasiruošęs. Tarimas yra svarbi viešojo kalbėjimo dalis, o skiriant laiko praktikuotis ir atkreipti į tai dėmesį, tai gali labai pakeisti kalbos sėkmę.

 • #20.     Naudokite tinkamą technologiją: Tinkamas technologijų naudojimas gali būti puikus būdas įtraukti auditoriją ir padaryti pranešimą įsimintinesnį. Naudojant tokias technologijas kaip skaidrių demonstravimas, vaizdo įrašai ir garso klipai gali padėti išlaikyti auditorijos dėmesį ir padaryti jūsų pranešimą įdomesnį.

  Tinkamų technologijų naudojimas gali būti puikus būdas sudominti auditoriją ir padaryti pranešimą įsimintinesnį. Tokios technologijos kaip skaidrių demonstravimas, vaizdo įrašai ir garso klipai gali padėti išlaikyti auditorijos dėmesį ir padaryti jūsų pranešimą įdomesnį. Pavyzdžiui, jei pristatote naują produktą, galite naudoti skaidrių demonstraciją, kad parodytumėte produkto savybes. Taip pat galite naudoti vaizdo įrašą, kad parodytumėte, kaip produktas veikia. Be to, galite naudoti garso įrašus, kad pabrėžtumėte tam tikrus dalykus arba pateiktumėte foninę muziką.

  Technologijų naudojimas taip pat gali padėti padaryti jūsų pranešimą labiau įsimintiną. Pavyzdžiui, jei sakote kalbą tam tikra tema, savo mintims iliustruoti galite naudoti vaizdo įrašą. Tai gali padėti padaryti jūsų pranešimą ryškesnį ir įsimintinesnį. Be to, galite naudoti garso įrašus, kad pabrėžtumėte tam tikrus dalykus arba pateiktumėte foninę muziką.

  Tinkamas technologijų naudojimas taip pat gali padėti padaryti jūsų pranešimą patrauklesnį. Pavyzdžiui, jei pristatote naują produktą, galite naudoti vaizdo įrašą, kad parodytumėte, kaip produktas veikia. Tai gali padėti padaryti jūsų pranešimą patrauklesnį ir įdomesnį. Be to, galite naudoti garso įrašus, kad pabrėžtumėte tam tikrus dalykus arba pateiktumėte foninę muziką.

  Apskritai tinkamų technologijų naudojimas gali būti puikus būdas įtraukti auditoriją ir padaryti pranešimą įsimintinesnį. Tokios technologijos kaip skaidrių demonstravimas, vaizdo įrašai ir garso klipai gali padėti išlaikyti auditorijos dėmesį ir padaryti jūsų pranešimą įdomesnį. Be to, technologijos naudojimas gali padėti padaryti jūsų pranešimą ryškesnį ir įsimintinesnį.