Vaizdas iš niekur 1986

Autorius Tomas Nagelis

Reitingas   

Santrauka:

 • Thomaso Nagelio „Žvilgsnis iš niekur“ yra filosofinis objektyvumo sampratos tyrinėjimas. Nagelis teigia, kad objektyvumas yra esminė mūsų pasaulio supratimo dalis ir kad be jo neįmanoma suprasti pasaulio. Jis nagrinėja objektyvumo reikšmę mūsų moralės, mokslo ir tikrovės prigimties supratimui. Jis taip pat žvelgia į objektyvumo pasekmes mūsų supratimui apie save ir savo vietą pasaulyje.

  Nagel pradeda diskutuoti apie objektyvumo sampratą ir jos reikšmę mūsų pasaulio supratimui. Jis teigia, kad objektyvumas yra būtinas norint suprasti pasaulį ir kad be jo neįmanoma suprasti pasaulio. Tada jis nagrinėja objektyvumo reikšmę mūsų moralės, mokslo ir tikrovės prigimties supratimui. Jis teigia, kad norint suprasti moralę būtinas objektyvumas, o be jo neįmanoma suprasti moralės. Jis taip pat teigia, kad objektyvumas yra būtinas norint suprasti mokslą, o be jo neįmanoma suprasti mokslo. Galiausiai jis teigia, kad objektyvumas būtinas norint suprasti tikrovės prigimtį, o be jo neįmanoma suprasti tikrovės prigimties.

  Tada Nagelis žvelgia į objektyvumo reikšmę mūsų supratimui apie save ir savo vietą pasaulyje. Jis teigia, kad objektyvumas būtinas norint suprasti save, o be jo neįmanoma suprasti savęs. Jis taip pat teigia, kad objektyvumas yra būtinas norint suprasti savo vietą pasaulyje ir kad be jo neįmanoma suprasti savo vietos pasaulyje. Baigdamas jis aptaria objektyvumo pasekmes mūsų pasaulio supratimui ir teigia, kad objektyvumas yra būtinas norint suprasti pasaulį ir kad be jo neįmanoma suprasti pasaulio.


Pagrindinės mintys:


 • #1.     Vaizdas iš niekur: mintis, kad yra objektyvus požiūris, iš kurio galima matyti visus faktus, yra klaidinga prielaida. Santrauka: Tomas Nagelis teigia, kad objektyvaus požiūrio taško, iš kurio galima matyti visus faktus, idėja yra klaidinga prielaida. Jis teigia, kad šio požiūrio pasiekti neįmanoma, nes tam reikia perspektyvos, kurios neriboja joks konkretus požiūris.

  Mintis, kad yra objektyvus požiūris, iš kurio galima matyti visus faktus, yra klaidinga prielaida. Tomas Nagelis teigia, kad šio požiūrio pasiekti neįmanoma, nes tam reikia perspektyvos, kurios neriboja joks konkretus požiūris. Jis teigia, kad šio požiūrio pasiekti neįmanoma, nes tam reikia perspektyvos, kurios neriboja joks konkretus požiūris. Jis taip pat teigia, kad tokio požiūrio ne tik neįmanoma pasiekti, bet ir nepageidautina, nes tai lemtų pasaulio sudėtingumo supratimo stoką. Jis siūlo, kad užuot siekę objektyvaus požiūrio, turėtume stengtis suprasti pasaulį iš kelių perspektyvų. Tai leis mums geriau suprasti pasaulį ir jo sudėtingumą.

  Nagelis taip pat teigia, kad objektyvaus požiūrio idėja remiasi klaidinga prielaida, kad egzistuoja viena, vieninga tiesa, kurią galima pamatyti iš vienos perspektyvos. Jis teigia, kad ši prielaida yra klaidinga, nes ji ignoruoja faktą, kad skirtingi žmonės turi skirtingą požiūrį ir patirtį. Jis siūlo, kad užuot bandę rasti vieną, vieningą tiesą, turėtume stengtis suprasti pasaulį iš kelių perspektyvų. Tai leis mums geriau suprasti pasaulį ir jo sudėtingumą.

  Galiausiai Nagelis teigia, kad objektyvaus požiūrio idėja remiasi klaidinga prielaida, kad visus faktus galima žiūrėti iš vienos perspektyvos. Jis teigia, kad ši prielaida yra klaidinga, nes ji ignoruoja faktą, kad skirtingi žmonės turi skirtingą požiūrį ir patirtį. Jis siūlo, kad užuot bandę rasti vieną, vieningą tiesą, turėtume stengtis suprasti pasaulį iš kelių perspektyvų. Tai leis mums geriau suprasti pasaulį ir jo sudėtingumą.

 • #2.     Subjektyvios ir objektyvios perspektyvos: Nagel teigia, kad yra skirtumas tarp subjektyvios ir objektyvios perspektyvos. Santrauka: Thomas Nagel teigia, kad yra skirtumas tarp subjektyvios ir objektyvios perspektyvos. Jis teigia, kad subjektyvias perspektyvas riboja individo požiūris, o objektyvios – ne. Jis taip pat teigia, kad neįmanoma pasiekti objektyvaus požiūrio.

  Thomas Nagel teigia, kad yra skirtumas tarp subjektyvios ir objektyvios perspektyvos. Jis teigia, kad subjektyvias perspektyvas riboja individo požiūris, o objektyvios – ne. Jis taip pat teigia, kad neįmanoma pasiekti objektyvaus požiūrio. Anot Nagelio, subjektyvios perspektyvos yra pagrįstos pačių individų patirtimi, įsitikinimais ir vertybėmis, todėl yra ribojamos paties individo perspektyvos. Kita vertus, objektyvios perspektyvos yra pagrįstos universalesniu požiūriu ir nėra ribojamos paties individo perspektyvos.

  Nagelis teigia, kad neįmanoma pasiekti objektyvaus požiūrio taško, nes neįmanoma išeiti iš savo perspektyvos. Jis teigia, kad neįmanoma įgyti visiškai nešališko požiūrio į pasaulį ir kad bet koks bandymas tai padaryti bus apribotas paties individo perspektyvos. Jis taip pat teigia, kad neįmanoma įgyti visiškai tikslaus pasaulio supratimo, nes bet koks bandymas tai padaryti bus apribotas paties individo perspektyvos.

  Nagelso skirtumas tarp subjektyvių ir objektyvių perspektyvų yra svarbus, nes išryškina mūsų pačių perspektyvų ribotumą. Tai taip pat primena, kad mūsų pačių požiūris ne visada yra pats tiksliausias ar patikimiausias. Pripažindami savo perspektyvų ribotumą, galime stengtis objektyviau suprasti pasaulį.

 • #3.     Žinių prigimtis: Nagelis aptaria žinių prigimtį ir kaip jos įgyjamos. Santrauka: Tomas Nagelis aptaria žinių prigimtį ir kaip jos įgyjamos. Jis teigia, kad žinios įgyjamos per patirtį ir objektyviu požiūriu žinių įgyti neįmanoma. Jis taip pat teigia, kad žinios yra subjektyvios ir jas formuoja individo požiūris.

  Thomas Nagel aptaria žinių prigimtį ir kaip jos įgyjamos. Jis teigia, kad žinios įgyjamos per patirtį ir objektyviu požiūriu žinių įgyti neįmanoma. Jis taip pat teigia, kad žinios yra subjektyvios ir jas formuoja individo požiūris. Nagelis teigia, kad žinios nėra absoliučios, o pagrįstos individo pasaulio interpretacija. Jis teigia, kad žinios nėra pastovus darinys, o nuolatos kinta ir tobulėja įgyjant naujos patirties. Jis taip pat teigia, kad žinios nebūtinai yra universalios, nes skirtingi asmenys tą pačią patirtį gali interpretuoti skirtingai.

  Nagelis taip pat teigia, kad žinios nebūtinai yra objektyvios, nes yra pagrįstos individo pasaulio interpretacija. Jis teigia, kad žinios nebūtinai yra absoliučios, nes nuolat kinta ir tobulėja įgyjant naujos patirties. Jis taip pat tvirtina, kad žinios nebūtinai yra universalios, nes skirtingi asmenys tą pačią patirtį gali interpretuoti skirtingai. Jis daro išvadą, kad žinios galiausiai yra subjektyvios ir jas formuoja individo požiūris.

 • #4.     Proto ribos: Nagelis teigia, kad protas turi savo ribas ir kad juo negalima atsakyti į visus klausimus. Santrauka: Tomas Nagelis teigia, kad protas turi savo ribas ir kad juo negalima atsakyti į visus klausimus. Jis teigia, kad protą riboja individo požiūris ir kad juo negalima įgyti objektyvaus požiūrio. Jis taip pat teigia, kad protas nėra vienintelis būdas įgyti žinių.

  Tomas Nagelis teigia, kad protas turi savo ribas ir kad juo negalima atsakyti į visus klausimus. Jis teigia, kad protą riboja individo požiūris ir kad juo negalima įgyti objektyvaus požiūrio. Jis taip pat teigia, kad protas nėra vienintelis būdas įgyti žinių. Jis teigia, kad protą riboja individo patirtis ir supratimas ir kad juo negalima įgyti visuotinio pasaulio supratimo. Jis taip pat teigia, kad protą riboja individų gebėjimas suprasti sudėtingas sąvokas ir kad jis negali būti naudojamas atsakant į klausimus, kuriems reikia gilaus pasaulio supratimo. Galiausiai jis teigia, kad protą riboja individo gebėjimas suvokti pasaulį ir kad jis negali būti naudojamas atsakant į klausimus, kuriems reikalingas holistinis pasaulio supratimas.

  Nagels argumentuoja, kad protas yra ribotas ir kad jo negalima panaudoti atsakant į visus klausimus. Jis teigia, kad protą riboja individo požiūris ir kad juo negalima įgyti objektyvaus požiūrio. Be to, jis teigia, kad protas nėra vienintelis būdas įgyti žinių, o kitos žinių formos, tokios kaip intuicija ir patirtis, gali būti panaudotos norint geriau suprasti pasaulį. Jis taip pat teigia, kad protą riboja individų gebėjimas suprasti sudėtingas sąvokas ir kad jis negali būti naudojamas atsakant į klausimus, kuriems reikia gilaus pasaulio supratimo. Galiausiai jis teigia, kad protą riboja individo gebėjimas suvokti pasaulį ir kad jis negali būti naudojamas atsakant į klausimus, kuriems reikalingas holistinis pasaulio supratimas.

 • #5.     Tikrovės prigimtis: Nagelis aptaria tikrovės prigimtį ir tai, kaip ji patiriama. Santrauka: Thomas Nagel aptaria tikrovės prigimtį ir kaip ji patiriama. Jis teigia, kad realybę kiekvienas žmogus išgyvena skirtingai ir objektyvaus požiūrio į tikrovę gauti neįmanoma. Jis taip pat teigia, kad tikrovė yra subjektyvi ir kad ją formuoja individo požiūris.

  Tomas Nagelis aptaria tikrovės prigimtį ir kaip ji patiriama. Jis teigia, kad realybę kiekvienas žmogus išgyvena skirtingai ir objektyvaus požiūrio į tikrovę gauti neįmanoma. Jis taip pat teigia, kad tikrovė yra subjektyvi ir kad ją formuoja individo požiūris. Nagelis teigia, kad tikrovė nėra pastovi esybė, o kažkas, kas nuolat kinta ir vystosi. Jis teigia, kad tikrovė nėra kažkas, ką galima iki galo suprasti, o tai, ką galima tik patirti. Jis taip pat teigia, kad tikrovė nėra kažkas, ką galima iki galo paaiškinti, o tai, ką galima tik patirti.

  Nagelis taip pat teigia, kad tikrovė nėra kažkas, ką galima iki galo suvokti, o tai, ką galima tik patirti. Jis teigia, kad tikrovė yra kažkas, kas nuolat kinta ir kad ji nuolat kinta ir vystosi. Jis taip pat teigia, kad tikrovė yra kažkas, ką nuolat formuoja individų požiūris. Jis teigia, kad tikrovė yra kažkas, ką nuolat formuoja individų patirtis ir įsitikinimai.

  Nagelis daro išvadą, kad tikrovė yra kažkas, kas nuolat kinta ir vystosi ir kad tai yra kažkas, ką galima tik patirti. Jis teigia, kad tikrovė yra kažkas, ką nuolat formuoja individų požiūris ir kad tai yra kažkas, ką galima tik patirti. Jis teigia, kad tikrovė yra kažkas, ką nuolat formuoja individų patirtis ir įsitikinimai, ir kad tai yra kažkas, ką galima tik patirti.

 • #6.     Vertės prigimtis: Nagelis aptaria vertės prigimtį ir tai, kaip ji patiriama. Santrauka: Thomas Nagel aptaria vertės prigimtį ir tai, kaip ji patiriama. Jis teigia, kad vertę kiekvienas žmogus patiria skirtingai ir objektyvaus požiūrio į vertę neįmanoma įgyti. Be to, jis teigia, kad vertė yra subjektyvi ir ją formuoja individo požiūris.

  Thomas Nagel aptaria vertės prigimtį ir tai, kaip ji patiriama. Jis teigia, kad vertę kiekvienas žmogus patiria skirtingai ir objektyvaus požiūrio į vertę neįmanoma įgyti. Jis teigia, kad vertė yra subjektyvi ir ją formuoja individo požiūris. Nagelis taip pat teigia, kad vertė nėra kažkas, ką galima išmatuoti ar kiekybiškai įvertinti, o tai, kas patiriama ir jaučiama. Jis teigia, kad vertė yra kažkas, kas yra unikali kiekvienam asmeniui ir kad neįmanoma palyginti vieno dalyko vertės su kitu. Jis taip pat teigia, kad vertė yra ne tai, ką gali nulemti išoriniai veiksniai, o tai, ką lemia paties individo patirtis ir perspektyva.

  Nagelis taip pat aptaria vidinės vertės idėją, kurią jis apibrėžia kaip kažką, kas vertinga pati savaime, nepaisant jokių išorinių veiksnių. Jis teigia, kad vidinė vertė yra kažkas, ką patiria individas, o ne tai, ką galima išmatuoti ar kiekybiškai įvertinti. Jis taip pat teigia, kad vidinė vertė yra kažkas, kas yra unikali kiekvienam asmeniui ir kad neįmanoma palyginti vieno dalyko vertės su kitu. Jis taip pat teigia, kad vidinė vertė yra kažkas, ką lemia paties individo patirtis ir perspektyva.

  Apibendrinant, Nagelso diskusija apie vertės prigimtį leidžia suprasti, kaip vertybė patiriama ir kaip ją formuoja individo požiūris. Jis teigia, kad vertė yra subjektyvi ir kad jos negalima išmatuoti ar kiekybiškai įvertinti. Jis taip pat teigia, kad vertė yra kažkas, kas yra unikali kiekvienam asmeniui ir kad neįmanoma palyginti vieno dalyko vertės su kitu. Jis taip pat teigia, kad vertę lemia paties individo patirtis ir perspektyva, o vidinė vertė yra kažkas, ką žmogus patiria, o ne tai, ko galima išmatuoti ar kiekybiškai įvertinti.

 • #7.     Moralės prigimtis: Nagelis aptaria moralės prigimtį ir tai, kaip ji patiriama. Santrauka: Thomas Nagel aptaria moralės prigimtį ir tai, kaip ji patiriama. Jis teigia, kad moralę kiekvienas individas išgyvena skirtingai ir kad neįmanoma įgyti objektyvaus požiūrio į moralę. Jis taip pat teigia, kad moralė yra subjektyvi ir kad ją formuoja individo požiūris.

  Thomas Nagelis aptaria moralės prigimtį ir tai, kaip ji patiriama. Jis teigia, kad moralę kiekvienas individas išgyvena skirtingai ir kad neįmanoma įgyti objektyvaus požiūrio į moralę. Jis teigia, kad moralė yra subjektyvi ir ją formuoja individo požiūris. Jis teigia, kad moralė nėra universalių taisyklių rinkinys, o principų rinkinys, kurį formuoja individo įsitikinimai ir vertybės. Jis taip pat teigia, kad moralė nėra teisingumo ar neteisingumo klausimas, o tai, kas geriausia asmeniui ir visuomenei. Jis daro išvadą, kad moralė yra sudėtinga ir nuolat besikeičianti sąvoka, kuri nuolat vertinama ir iš naujo apibrėžiama.

  Nagelis taip pat aptaria moralės pasekmes visuomenei. Jis teigia, kad moralė yra būtina funkcionuojančiai visuomenei ir kad ji būtina, kad individai galėtų priimti moralinius sprendimus. Jis taip pat teigia, kad moralė yra būtina žmogaus gyvenimo dalis ir kad individams būtina turėti galimybę priimti moralinius sprendimus, kad galėtų gyventi teisingoje ir nešališkoje visuomenėje. Jis daro išvadą, kad moralė yra svarbi žmogaus gyvenimo dalis ir būtina, kad asmenys galėtų priimti moralinius sprendimus, kad galėtų gyventi teisingoje ir nešališkoje visuomenėje.

 • #8.     Tiesos prigimtis: Nagelis aptaria tiesos prigimtį ir tai, kaip ji patiriama. Santrauka: Thomas Nagel aptaria tiesos prigimtį ir tai, kaip ji patiriama. Jis teigia, kad tiesą kiekvienas žmogus išgyvena skirtingai ir objektyvaus požiūrio į tiesą gauti neįmanoma. Be to, jis teigia, kad tiesa yra subjektyvi ir ją formuoja individo požiūris.

  Tomas Nagelis aptaria tiesos prigimtį ir tai, kaip ji patiriama. Jis teigia, kad tiesą kiekvienas žmogus išgyvena skirtingai ir kad neįmanoma įgyti objektyvaus požiūrio į tiesą. Jis teigia, kad tiesa yra subjektyvi ir ją formuoja individo požiūris. Jis teigia, kad tiesa nėra absoliuti, o santykinė su individo perspektyva. Jis taip pat teigia, kad tiesa nėra kažkas, ką galima atrasti, o tai, ką sukuria individas. Jis teigia, kad tiesa yra kažkas, kas nuolat kinta ir vystosi, ir kad neįmanoma žinoti absoliučios tiesos. Jis daro išvadą, kad tiesa yra kažkas, ką kiekvienas žmogus patiria skirtingai, ir kad neįmanoma įgyti objektyvaus požiūrio į tiesą.

  Nagelis taip pat aptaria šio požiūrio į tiesą pasekmes. Jis teigia, kad svarbu pripažinti, kad tiesa yra subjektyvi ir kad neįmanoma įgyti objektyvaus požiūrio į tiesą. Jis teigia, kad toks požiūris į tiesą gali padėti geriau suprasti pasaulį ir save. Jis taip pat teigia, kad tai gali paskatinti didesnį toleranciją ir skirtingų požiūrių supratimą. Jis daro išvadą, kad toks požiūris į tiesą gali paskatinti atviresnę ir priimančią visuomenę.

 • #9.     Prasmės prigimtis: Nagelis aptaria prasmės prigimtį ir tai, kaip ji patiriama. Santrauka: Thomas Nagel aptaria prasmės prigimtį ir kaip ji patiriama. Jis teigia, kad prasmę kiekvienas individas išgyvena skirtingai ir objektyvaus požiūrio į prasmę gauti neįmanoma. Be to, jis teigia, kad prasmė yra subjektyvi ir kad ją formuoja individo požiūris.

  Tomas Nagelis aptaria prasmės prigimtį ir tai, kaip ji patiriama. Jis teigia, kad prasmę kiekvienas individas išgyvena skirtingai ir objektyvaus požiūrio į prasmę gauti neįmanoma. Jis taip pat teigia, kad prasmė yra subjektyvi ir kad ją formuoja individo požiūris. Jis teigia, kad prasmė nėra kažkas, ką galima objektyviai nustatyti, o tai, ką kiekvienas žmogus patiria skirtingai. Jis teigia, kad prasmė nėra kažkas, ką galima rasti pasaulyje, o tai, ką sukuria individas. Jis taip pat teigia, kad prasmė nėra kažkas, ką galima rasti kalboje, o tai, ką sukuria individo kalbos interpretacija.

  Nagelis taip pat teigia, kad prasmė nėra kažkas, ką galima rasti fiziniame pasaulyje, bet tai, ką sukuria individo fizinio pasaulio interpretacija. Jis teigia, kad prasmė nėra kažkas, ką galima rasti praeityje, o tai, ką sukuria individai interpretuojant praeitį. Jis taip pat teigia, kad prasmė nėra kažkas, ką galima rasti ateityje, o tai, ką sukuria individo ateities interpretacija. Galiausiai jis teigia, kad prasmė nėra kažkas, ką galima rasti dabartyje, o tai, ką sukuria individas interpretuojant dabartį.

 • #10.     Sąmonės prigimtis: Nagelis aptaria sąmonės prigimtį ir tai, kaip ji patiriama. Santrauka: Thomas Nagel aptaria sąmonės prigimtį ir tai, kaip ji patiriama. Jis teigia, kad sąmonę kiekvienas individas išgyvena skirtingai ir objektyvaus požiūrio į sąmonę gauti neįmanoma. Jis taip pat teigia, kad sąmonė yra subjektyvi ir kad ją formuoja individo požiūris.

  Tomas Nagelis aptaria sąmonės prigimtį ir tai, kaip ji patiriama. Jis teigia, kad sąmonę kiekvienas individas išgyvena skirtingai ir objektyvaus požiūrio į sąmonę gauti neįmanoma. Jis taip pat teigia, kad sąmonė yra subjektyvi ir kad ją formuoja individo požiūris. Nagelis teigia, kad sąmonė yra unikalus reiškinys, kurio negali iki galo suprasti nė vienas individas. Jis teigia, kad sąmonė yra sudėtingas reiškinys, kurį kiekvienas žmogus išgyvena skirtingai ir kad neįmanoma įgyti objektyvaus požiūrio į sąmonę. Jis taip pat teigia, kad sąmonė formuojama pagal individo požiūrį ir kad neįmanoma objektyviai suprasti sąmonės neatsižvelgus į subjektyvią individo patirtį.

  Nagelis taip pat teigia, kad sąmonė yra pagrindinis žmogaus patirties aspektas ir kad ji yra būtina norint suprasti žmogaus būklę. Jis teigia, kad sąmonė yra unikalus reiškinys, kurio negali visiškai suprasti nė vienas individas ir kad ji yra būtina norint suprasti žmogaus būklę. Jis taip pat teigia, kad sąmonė yra sudėtingas reiškinys, kurį kiekvienas individas patiria skirtingai, ir kad neįmanoma įgyti objektyvaus požiūrio į sąmonę neatsižvelgiant į subjektyvią individo patirtį.

  Nagelso diskusija apie sąmonės prigimtį yra svarbus indėlis į filosofines diskusijas šia tema. Jis pateikia unikalų požiūrį į sąmonės prigimtį ir tai, kaip ji patiriama. Jo argumentai suteikia supratimo apie sąmonės sudėtingumą ir tai, kaip kiekvienas žmogus ją patiria skirtingai. Jo darbai yra svarbus indėlis į filosofines diskusijas apie sąmonės prigimtį ir jos išgyvenimą.