Tao Te Ching 2006

Autorius Lao Tzu

Reitingas ,   

Santrauka:

 • Tao Te Ching yra senovės kinų tekstas, parašytas Lao Tzu. Tai 81 eilutės rinkinys, kuriame pateikiami nurodymai, kaip gyventi harmonijoje su Tao arba natūralia visatos tvarka. Tao Te Ching yra padalintas į dvi dalis: Tao, kuris yra gamtos kelias, ir Te, kuris yra dorybės kelias. Tao apibūdinamas kaip esantis už žodžių ir sąvokų ribų ir yra visų dalykų šaltinis. Te yra gyvenimo būdas pagal Tao ir yra pagrįstas pusiausvyros, harmonijos ir neveikimo principais.

  „Tao Te Ching“ yra išminties ir patarimų, kaip gyventi harmonijoje su Tao, knyga. Ji pabrėžia, kaip svarbu gyventi dabartine akimirka, būti dėmesingam savo poelgiams ir priimti natūralią gyvenimo tėkmę. Tai taip pat skatina neveiksmo, arba wu-wei, praktiką, kuri yra idėja leisti dalykams įvykti natūraliai, nebandant jų kontroliuoti. Tao Te Ching taip pat pabrėžia užuojautos, nuolankumo ir paprastumo svarbą.

  „Tao Te Ching“ yra nesenstanti klasika, kurią skaitė ir studijavo milijonai žmonių visame pasaulyje. Tai išminties ir patarimų knyga, kurią galima pritaikyti bet kurioje gyvenimo situacijoje. Tai knyga, kuri skatina mus gyventi harmonijoje su Tao, būti atidiems savo poelgiams ir priimti natūralią gyvenimo tėkmę. Tai knyga, kuri gali padėti mums rasti ramybę ir pusiausvyrą savo gyvenime.


Pagrindinės mintys:


 • #1.     Tao yra visų dalykų šaltinis: Tao Te Ching yra 81 eilėraščio rinkinys, kuriame nagrinėjama Tao samprata, kuri yra visų dalykų šaltinis visatoje. Tai dvasinis kelias, vedantis į gyvenimo harmoniją ir pusiausvyrą.

  „Tao Te Ching“ yra 81 eilėraščio rinkinys, kuriame nagrinėjama Tao, kuris yra visų dalykų visatoje šaltinis, samprata. Tai dvasinis kelias, vedantis į gyvenimo harmoniją ir pusiausvyrą. Tao yra senovės kinų filosofija, pabrėžianti visų dalykų tarpusavio ryšį ir gyvenimo harmonijoje su gamta svarbą. Tai gyvenimo būdas, skatinantis būti atidiems savo poelgiams ir siekti savo gyvenime pusiausvyros bei harmonijos. Tao Te Ching yra nesenstantis vadovas, kaip gyventi pusiausvyrą ir harmoniją.

  Tao Te Ching moko mus būti atidiems savo poelgiams ir siekti pusiausvyros bei harmonijos savo gyvenime. Tai skatina mus suvokti savo mintis ir jausmus bei būti dėmesingiems mūsų bendravimui su kitais. Tai taip pat moko mus saugoti aplinką ir pagarbą gamtai. Tao Te Ching yra nesenstantis vadovas, kaip gyventi pusiausvyrą ir harmoniją.

  Tao Te Ching yra priminimas, kad mes visi esame susiję ir kad turime stengtis gyventi harmonijoje vieni su kitais ir su gamta. Tai priminimas, kad turėtume būti atidūs savo poelgiams ir siekti pusiausvyros bei harmonijos savo gyvenime. Tao Te Ching yra nesenstantis vadovas, kaip gyventi pusiausvyrą ir harmoniją.

 • #2.     Gamta yra didžiausia mokytoja: Gamta yra didžiausia mokytoja, ir ją stebėdami galime išmokti gyventi harmonijoje su Tao. Tao Te Ching skatina mus būti atidiems savo poelgiams ir gyventi pagal natūralią visatos tvarką.

  Gamta yra didžiausia mokytoja, ir ją stebėdami galime išmokti gyventi harmonijoje su Tao. Tao Te Ching skatina mus būti atidiems savo poelgiams ir gyventi pagal natūralią visatos tvarką. Tai moko mus suvokti visų dalykų tarpusavio ryšį ir pripažinti, kad mūsų veiksmai turi pasekmių. Turime stengtis būti harmonijoje su gamtos pasauliu ir gerbti gamtos pusiausvyrą. Taip pat turime nepamiršti savo vidinės prigimties ir stengtis ugdyti savyje ramybės ir pasitenkinimo jausmą.

  Tao Te Ching taip pat moko mus būti nuolankiais ir priimti natūralius gyvenimo ciklus. Turime išmokti priimti pokyčius, atsirandančius bėgant laikui, ir būti dėkingi už gamtos teikiamą grožį ir gausą. Taip pat turime nepamiršti savo apribojimų ir stengtis būti užjaučiantys bei supratingi kitų atžvilgiu. Gyvendami harmonijoje su gamta, galime išmokti vertinti Tao grožį ir išmintį.

 • #3.     Neveikimas yra aukščiausia veiksmo forma: Tao Te Ching moko, kad neveikimas yra aukščiausia veiksmo forma. Tai reiškia, kad turėtume stengtis būti harmonijoje su Tao ir nebandyti primesti jam savo valios.

  Pasak Tao Te Ching, neveiksmas yra aukščiausia veiksmo forma. Tai reiškia, kad turėtume stengtis būti harmonijoje su Tao, natūralia visatos tvarka, o ne bandyti primesti jai savo valią. Tao Te Ching moko, kad kai esame harmonijoje su Tao, galime pasiekti savo tikslus nesiimdami jokių veiksmų. Galime tiesiog leisti dalykams vykti natūraliai ir pasitikėti, kad visata suteiks mums tai, ko mums reikia. Tai yra aukščiausia veiksmo forma, nes ji reikalauja, kad būtume suderinti su Tao ir pasitikėti, kad jis suteiks mums tai, ko mums reikia.

  Tao Te Ching taip pat moko, kad kai bandome primesti savo valią Tao, greičiausiai žlugsime. Taip yra todėl, kad Tao yra natūrali tvarka ir jos negalima priversti. Turime išmokti priimti Tao ir pasitikėti, kad jis suteiks mums tai, ko mums reikia. Taip elgdamiesi galime pasiekti savo tikslus nesiimdami jokių veiksmų. Tai yra aukščiausia veiksmo forma, nes ji reikalauja, kad būtume suderinti su Tao ir pasitikėti, kad jis suteiks mums tai, ko mums reikia.

  Tao Te Ching mus moko, kad neveikimas yra aukščiausia veiksmo forma. Būdami harmonijoje su Tao ir pasitikėdami, kad jis suteiks mums tai, ko mums reikia, galime pasiekti savo tikslus nesiimdami jokių veiksmų. Tai yra aukščiausia veiksmo forma, nes ji reikalauja, kad būtume suderinti su Tao ir pasitikėti, kad jis suteiks mums tai, ko mums reikia.

 • #4.     Nuolankumas yra būtinas: nuolankumas yra būtinas norint gyventi harmonijoje su Tao. Tao Te Ching skatina mus būti nuolankiais ir priimti savo vietą visatoje.

  Nuolankumas yra būtinas norint gyventi harmonijoje su Tao. Tao Te Ching skatina mus būti nuolankiais ir priimti savo vietą visatoje. Tai moko mus būti nuolankiais ir pripažinti, kad visi esame didesnės visumos dalis. Turime pripažinti, kad nesame visatos centras ir kad mūsų veiksmai turi pasekmių kitiems. Taip pat turime pripažinti, kad ne visada esame teisūs ir kad galime pasimokyti iš kitų. Būdami nuolankūs, galime atsiverti naujoms idėjoms ir perspektyvoms, išmokti vertinti Tao grožį ir išmintį.

  Nuolankumas taip pat būtinas norint gyventi darnoje su kitais. Turime būti pasirengę išklausyti kitus ir priimti jų požiūrį. Turime būti pasirengę pripažinti, kai klydome, ir atsiprašyti, kai ką nors skriaudėme. Taip pat turime būti pasirengę atleisti kitiems ir priimti jų klaidas. Būdami nuolankūs, galime sukurti darnesnę aplinką ir puoselėti geresnius santykius su aplinkiniais.

  Nuolankumas yra būtinas norint gyventi harmonijoje su Tao. Tai priminimas, kad mes visi esame didesnės visumos dalis ir kad mūsų veiksmai turi pasekmių kitiems. Būdami nuolankūs, galime atsiverti naujoms idėjoms ir perspektyvoms, išmokti vertinti Tao grožį ir išmintį. Taip pat galime sukurti darnesnę aplinką ir puoselėti geresnius santykius su aplinkiniais.

 • #5.     Priimk pokyčius: Tao Te Ching moko, kad pokyčiai yra neišvengiami ir kad turėtume juos priimti. Turėtume priimti pokyčius, kurie ateina mūsų kelyje, ir išmokti prie jų prisitaikyti.

  Tao Te Ching moko, kad pokyčiai yra neišvengiami ir kad turėtume juos priimti. Turėtume priimti pokyčius, kurie ateina mūsų kelyje, ir išmokti prie jų prisitaikyti. Tai reiškia, kad neturėtume priešintis pokyčiams, o priimti juos ir panaudoti juos savo naudai. Turėtume būti atviri naujoms idėjoms ir patirčiai, būti pasirengę rizikuoti ir išbandyti naujus dalykus. Taip pat turėtume būti pasirengę atsisakyti senų įpročių ir įsitikinimų, kurie mums nebetarnauja. Priimdami pokyčius, galime atsiverti naujoms galimybėms ir galimybėms.

  Tao Te Ching taip pat moko mus būti lanksčius ir eiti su srautu. Turėtume būti pasirengę priimti pokyčius, kurie ateina mūsų kelyje, ir atitinkamai pakoreguoti savo planus bei strategijas. Turėtume būti atviri įvairiems požiūriams ir būti pasirengę mokytis iš kitų. Taip pat turėtume būti pasirengę paleisti savo prisirišimus ir būti pasirengę priimti nežinomybę. Priimdami pokyčius, galime tapti atsparesni ir geriau susitvarkyti su bet kokiais gyvenimo iššūkiais.

  Galiausiai, Tao Te Ching moko mus būti atidiems savo poelgiams ir suvokti savo pasirinkimų pasekmes. Turėtume atkreipti dėmesį į tai, kaip mūsų sprendimai ir veiksmai veikia kitus ir aplinką. Taip pat turėtume nepamiršti, kaip mūsų sprendimai ir veiksmai veikia mūsų pačių gyvenimą. Priimdami pokyčius, galime labiau suvokti savo veiksmus ir geriau priimti sprendimus, kurie atitinka mūsų vertybes ir tikslus.

 • #6.     Svarbiausia yra paprastumas: Tao Te Ching skatina gyventi paprastai ir sutelkti dėmesį į esminius dalykus. Turėtume stengtis sumažinti savo norus ir poreikius bei gyventi harmonijoje su Tao.

  Tao Te Ching skatina mus gyventi paprastai ir sutelkti dėmesį į esminius dalykus. Turėtume stengtis sumažinti savo norus ir poreikius ir gyventi harmonijoje su Tao. Tai reiškia, kad turėtume vadovautis ne materialine nuosavybe ar turto siekimu, o sutelkti dėmesį į dalykus, kurie iš tikrųjų svarbūs. Turėtume stengtis pasitenkinti tuo, ką turime, ir vertinti mus supančio pasaulio grožį. Paprastumas yra labai svarbus siekiant šio siekio, nes jis leidžia mums sutelkti dėmesį į svarbius gyvenimo dalykus ir gyventi pusiausvyroje su Tao.

  Gyventi paprasčiausiai reiškia, kad turime stengtis mažinti vartojimą ir švaistymą. Turėtume atkreipti dėmesį į savo poveikį aplinkai ir stengtis sumažinti savo anglies pėdsaką. Taip pat turėtume stengtis dėmesingai vartoti išteklius, tokius kaip vanduo ir energija, ir naudoti juos atsakingai. Gyvendami paprastai ir mažindami savo norus bei poreikius, galime gyventi harmonijoje su Tao ir kurti tvaresnę ateitį.

 • #7.     Gerbkite viską: Tao Te Ching moko mus gerbti viską, įskaitant save. Turėtume stengtis su visais dalykais elgtis maloniai ir gailestingai.

  Tao Te Ching moko mus gerbti viską, įskaitant save. Turėtume stengtis su visais dalykais elgtis maloniai ir gailestingai. Tai reiškia, kad turėtume gerbti ne tik dalykus, kuriuos matome, bet ir tuos, kurių nematome. Turėtume gerbti aplinką, gyvūnus ir mus supančius žmones. Taip pat turėtume gerbti savo ir kitų mintis bei jausmus. Pagarba reiškia ne tik malonų elgesį su kitais, bet ir supratimą bei priėmimą tokius, kokie jie yra.

  Pagarba taip pat reiškia visų dalykų tarpusavio ryšio pripažinimą. Turėtume pripažinti, kad visi dalykai yra susiję ir kad mūsų veiksmai turi įtakos mus supančiam pasauliui. Turėtume stengtis atsižvelgti į savo veiksmus ir tai, kaip jie gali paveikti kitus. Taip pat turėtume stengtis atsižvelgti į savo mintis ir tai, kaip jos gali paveikti mūsų pačių gerovę.

  Gerbti viską yra svarbi pusiausvyros ir harmonijos gyvenimo dalis. Kai gerbiame viską, galime gyventi harmonijoje su mus supančiu pasauliu. Galime įvertinti gamtos grožį ir gyvenimo įvairovę. Taip pat galime įvertinti unikalias kiekvieno žmogaus dovanas ir talentus. Pagarba yra esminė pusiausvyros ir harmonijos gyvenimo dalis.

 • #8.     Būkite patenkinti: Tao Te Ching skatina mus tenkintis tuo, ką turime, ir nesiekti daugiau. Turėtume būti patenkinti savo gyvenimu, o ne ieškoti materialinio turto.

  Tao Te Ching skatina mus pasitenkinti tuo, ką turime, ir nesiekti daugiau. Turėtume būti patenkinti savo gyvenimu, o ne ieškoti materialinio turto. Taip yra todėl, kad materialus turtas gali suteikti mums laikiną malonumą, bet negali suteikti mums ilgalaikės laimės. Tao Te Ching moko mus pasitenkinti tuo, ką turime, ir vertinti paprastus dalykus gyvenime. Turėtume sutelkti dėmesį į savo santykius su kitais ir savo dvasinį augimą, o ne į materialinės gerovės kaupimą.

  Tao Te Ching taip pat moko mus pasitenkinti savo sugebėjimais ir nelyginti savęs su kitais. Turėtume stengtis būti geriausia savo versija ir nepavydėti kitiems. Turėtume būti dėkingi už savo unikalias dovanas ir talentus ir panaudoti juos, kad pasaulis taptų geresne vieta. Turėtume pasitenkinti savo pažanga ir nesijaudinti dėl kitų pažangos.

  Tao Te Ching primena, kad tikras pasitenkinimas kyla iš vidaus. Turėtume būti patenkinti savo gyvenimu ir neieškoti išorinio patvirtinimo. Turėtume būti patenkinti savo sprendimais ir nesijaudinti dėl kitų nuomonės. Turėtume būti patenkinti savo kelione, o ne rūpintis kitų keliais.

 • #9.     Būkite atidūs savo veiksmams: Tao Te Ching moko mus būti atidiems savo poelgiams ir pagalvoti prieš darydami. Turėtume stengtis suvokti savo veiksmų pasekmes ir elgtis išmintingai.

  Tao Te Ching moko mus būti atidiems savo poelgiams ir pagalvoti prieš darant. Turėtume stengtis suvokti savo veiksmų pasekmes ir elgtis išmintingai. Turėtume skirti laiko apsvarstyti galimus savo sprendimų padarinius ir įsitikinti, kad mūsų veiksmai atitinka mūsų vertybes ir įsitikinimus. Taip pat turėtume nepamiršti, kaip mūsų veiksmai gali paveikti kitus, ir gerbti jų jausmus bei nuomonę. Būdami atidūs savo veiksmams, galime užtikrinti, kad mūsų sprendimai būtų priimami apgalvotai ir rūpestingai.

  Tao Te Ching taip pat skatina mus atminti savo žodžius ir kalbėti maloniai bei užuojautai. Turėtume stengtis nepamiršti, kaip mūsų žodžiai gali paveikti kitus, ir nepamiršti savo žodžių galios. Taip pat turėtume atsižvelgti į tai, kaip mūsų žodžiai gali būti interpretuojami, ir į tai, kokį poveikį jie gali turėti kitiems. Atsižvelgdami į savo žodžius, galime užtikrinti, kad mūsų pokalbiai būtų prasmingi ir pagarbūs.

  Galiausiai, Tao Te Ching skatina mus būti atidiems savo mintims ir savo minčių galiai. Turėtume stengtis atsižvelgti į tai, kaip mūsų mintys gali paveikti mūsų veiksmus, ir atsižvelgti į tai, kaip mūsų mintys gali formuoti mūsų įsitikinimus ir vertybes. Būdami atidūs savo mintims, galime užtikrinti, kad mūsų sprendimai būtų priimami aiškiai ir suprantamai.

 • #10.     Siekite pusiausvyros: Tao Te Ching skatina mus ieškoti pusiausvyros savo gyvenime. Turėtume stengtis rasti harmoniją tarp savo vidinio ir išorinio pasaulių ir gyventi pagal Tao.

  Tao Te Ching skatina mus ieškoti pusiausvyros savo gyvenime. Turime stengtis rasti harmoniją tarp savo vidinio ir išorinio pasaulių ir gyventi pagal Tao. Tai reiškia, kad turėtume stengtis išlaikyti pusiausvyrą tarp savo fizinių ir dvasinių poreikių, tarp savo materialinių ir dvasinių siekių bei tarp individualių ir kolektyvinių tikslų. Taip pat turėtume stengtis išlaikyti pusiausvyrą tarp savo ir kitų poreikių, tarp savo ir mus supančio pasaulio norų. Tokiu būdu galime sukurti harmonijos ir ramybės gyvenimą.

  Tao Te Ching taip pat skatina mus ieškoti pusiausvyros santykiuose. Turėtume stengtis kurti santykius, pagrįstus abipuse pagarba ir supratimu. Turėtume stengtis kurti santykius, pagrįstus pasitikėjimu ir abipuse parama. Turėtume stengtis kurti santykius, pagrįstus meile ir užuojauta. Tokiu būdu galime sukurti harmoningus ir visavertiškus santykius.

  Tao Te Ching taip pat skatina mus siekti pusiausvyros savo veiksmuose. Turėtume stengtis veikti taip, kad būtų naudinga sau ir kitiems. Turėtume stengtis elgtis taip, kad būtų gerbiama aplinka ir mus supantis pasaulis. Turėtume stengtis veikti taip, kad būtų atsižvelgta į savo veiksmų pasekmes. Tokiu būdu galime sukurti pusiausvyros ir harmonijos gyvenimą.

 • #11.     Eikite vidurio keliu: Tao Te Ching moko mus eiti vidurio keliu ir vengti kraštutinumų. Turėtume stengtis rasti pusiausvyrą tarp savo norų ir poreikių bei gyventi harmonijoje su Tao.

  Tao Te Ching moko mus eiti vidurio keliu ir vengti kraštutinumų. Turėtume stengtis rasti pusiausvyrą tarp savo norų ir poreikių bei gyventi harmonijoje su Tao. Tai reiškia, kad neturėtume būti pernelyg ekstremalūs savo veiksmuose ar mintyse, o siekti saikingo požiūrio. Neturėtume būti pernelyg nuolaidūs ar pernelyg varžantys, o rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų. Neturėtume būti pernelyg ambicingi ar pernelyg patenkinti, o siekti sveikos pusiausvyros tarp šių dviejų. Neturėtume būti pernelyg agresyvūs ar per pasyvūs, o rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų. Neturėtume būti pernelyg materialistai ar pernelyg dvasingi, o siekti pusiausvyros tarp šių dviejų.

  Vidurinį kelią ne visada lengva rasti, tačiau tai kelias, vedantis į tikrą harmoniją ir ramybę. Tai nuosaikumo ir pusiausvyros kelias, ir tai kelias, kuris priartins mus prie Tao. Eidami vidurio keliu, galime rasti būdą gyventi harmonijoje su savimi, su kitais ir su mus supančiu pasauliu. Galime rasti būdą, kaip pasitenkinti tuo, ką turime, ir būti dėkingi už gautas palaimas. Galime rasti būdą, kaip būti malonūs ir gailestingi aplinkiniams ir būti atidūs savo poelgiams ir žodžiams. Eidami vidurio keliu, galime rasti būdą gyventi harmonijoje su Tao.

 • #12.     Būkite gailestingi: Tao Te Ching skatina mus būti gailestingus ir su kitais elgtis maloniai. Turėtume stengtis būti supratingi ir parodyti užuojautą aplinkiniams.

  Tao Te Ching skatina mus būti gailestingus ir su kitais elgtis maloniai. Turėtume stengtis būti supratingi ir parodyti užuojautą aplinkiniams. Užuojauta reiškia ne tik malonumą kitiems, bet ir malonumą sau. Turėtume stengtis būti sau švelnūs ir supratingi, atleisti sau už savo klaidas. Užuojauta reiškia mūsų visų žmogiškumo atpažinimą ir supratimą, kad visi turime savo kovą ir iššūkius.

  Užuojauta taip pat reiškia viso gyvenimo sąsajų pripažinimą. Turėtume stengtis nepamiršti, kokį poveikį mūsų veiksmai daro kitiems, ir atsižvelgti į savo sprendimų pasekmes. Turėtume stengtis nepamiršti visos gyvybės tarpusavio ryšio ir atsižvelgti į mūsų veiksmų poveikį aplinkai.

  Užuojauta yra mūsų visų grožio ir potencialo atpažinimas. Turėtume stengtis būti atviri gyvenimo galimybėms ir būti atviri kitų galimybėms. Turėtume stengtis būti atviri savo potencialui ir būti atviri mus supančio pasaulio potencialui. Užuojauta yra mūsų visų grožio ir potencialo atpažinimas ir supratimas, kad visi turime ką pasiūlyti.

 • #13.     Gerbk save: Tao Te Ching moko mus gerbti save ir būti atidiems savo poelgiams. Turėtume stengtis būti sąžiningi ir veikti sąžiningai.

  Gerbkite save ir būkite atidūs savo veiksmams. Tao Te Ching moko mus būti sąžiningus ir veikti sąžiningai. Turime stengtis būti ištikimi sau ir savo įsitikinimams. Turėtume suvokti savo mintis ir jausmus bei būti atidūs, kaip mūsų veiksmai veikia kitus. Turėtume būti malonūs ir užjaučiantys, o su kitais elgtis pagarbiai. Turėtume būti nuolankūs ir atviri mokytis iš savo klaidų. Turėtume būti kantrūs, supratingi ir stengtis būti geriausia savo versija.

  Tao Te Ching taip pat moko mus būti dėmesingiems savo aplinkai. Turėtume suvokti savo įtaką mus supančiam pasauliui ir siekti teigiamų pokyčių. Turėtume būti atidūs savo vartojimui ir stengtis sumažinti atliekų kiekį. Turėtume būti atidūs savo energijos naudojimui ir stengtis tausoti išteklius. Turėtume būti atidūs savo veiksmams ir stengtis būti gerais planetos valdytojais.

  Gerbkite save ir būkite atidūs savo veiksmams. Tao Te Ching moko mus būti dėmesingiems savo mintims, jausmams ir poelgiams. Turėtume stengtis būti sąžiningi ir veikti sąžiningai. Turėtume būti malonūs ir užjaučiantys, o su kitais elgtis pagarbiai. Turėtume būti nuolankūs ir atviri mokytis iš savo klaidų. Turėtume rūpintis savo aplinka ir siekti teigiamų pokyčių. Gerbkite save ir būkite atidūs savo veiksmams.

 • #14.     Būkite kantrūs: Tao Te Ching skatina mus būti kantriems ir priimti dalykus, kurių negalime pakeisti. Turėtume stengtis būti supratingi ir priimti natūralią visatos tvarką.

  Tao Te Ching skatina mus būti kantriems ir priimti dalykus, kurių negalime pakeisti. Turėtume stengtis būti supratingi ir priimti natūralią visatos tvarką. Tai reiškia, kad neturėtume per greitai teisti ar elgtis neapgalvotai. Vietoj to turėtume skirti laiko apsvarstyti savo galimybes ir apgalvoti savo sprendimus. Turėtume būti pasirengę laukti tinkamo momento veikti ir būti kantrūs sau bei kitiems.

  Kantrybė yra dorybė, kuri gali padėti mums išlikti ramiems ir susitelkti ties savo tikslais. Tai gali padėti mums labiau įsisąmoninti savo veiksmus ir geriau suvokti mus supančią aplinką. Tai taip pat gali padėti mums būti gailestingesniems ir suprasti kitus. Būdami kantrūs, galime išmokti vertinti gyvenimo grožį ir labiau priimti dalykus, kurių negalime kontroliuoti.

  Tao Te Ching primena, kad kantrybė yra pagrindinė subalansuoto ir harmoningo gyvenimo dalis. Turime stengtis būti kantrūs ir priimti dalykus, kurių negalime pakeisti. Turėtume būti pasirengę laukti tinkamo momento veikti, būti supratingi ir užjaučiantys kitus. Būdami kantrūs, galime išmokti vertinti gyvenimo grožį ir labiau priimti dalykus, kurių negalime kontroliuoti.

 • #15.     Paleisk prisirišimus: Tao Te Ching moko mus paleisti savo prisirišimus ir neprisirišti prie materialinių vertybių. Turėtume stengtis pasitenkinti tuo, ką turime, ir neieškoti daugiau.

  Tao Te Ching moko mus paleisti savo prisirišimus ir neprisirišti prie materialinės nuosavybės. Turėtume stengtis pasitenkinti tuo, ką turime, ir neieškoti daugiau. Turėtume sutelkti dėmesį į dabartį, o ne rūpintis ateitimi ar praeitimi. Turėtume būti atidūs savo mintims ir jausmams ir neprisirišti prie jų. Turėtume būti atviri pokyčiams ir neprisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato. Turėtume būti lankstūs ir neprisirišti prie kokio nors konkretaus būdo. Turėtume priimti save ir kitus ir neprisirišti prie kokios nors konkrečios nuomonės ar įsitikinimų.

  Atsikratyti prisirišimų gali būti sunku, tačiau tai būtina norint gyventi ramų ir pasitenkinimą. Turėtume stengtis būti laisvi nuo būtinybės kontroliuoti ir būti atviri gyvenimo teikiamoms galimybėms. Turėtume būti pasirengę priimti dalykus, kurių negalime pakeisti, ir būti dėkingi už tai, ką turime. Turėtume būti atidūs savo mintims ir jausmams ir neprisirišti prie jų. Turėtume būti atviri pokyčiams ir neprisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato. Turėtume būti lankstūs ir neprisirišti prie kokio nors konkretaus būdo. Turėtume priimti save ir kitus ir neprisirišti prie kokios nors konkrečios nuomonės ar įsitikinimų.

  Prisirišimų paleidimas gali būti sunkus procesas, tačiau jis būtinas norint gyventi taikiai ir patenkintai. Turėtume stengtis būti laisvi nuo būtinybės kontroliuoti ir būti atviri gyvenimo teikiamoms galimybėms. Turėtume būti pasirengę priimti dalykus, kurių negalime pakeisti, ir būti dėkingi už tai, ką turime. Turėtume būti atidūs savo mintims ir jausmams ir neprisirišti prie jų. Turėtume būti atviri pokyčiams ir neprisirišti prie kokio nors konkretaus rezultato. Turėtume būti lankstūs ir neprisirišti prie kokio nors konkretaus būdo. Turėtume priimti save ir kitus ir neprisirišti prie kokios nors konkrečios nuomonės ar įsitikinimų.

 • #16.     Gyvenk dabartimi: Tao Te Ching skatina gyventi dabartimi ir nesigilinti į praeitį ir nesijaudinti dėl ateities. Turėtume stengtis nepamiršti dabarties akimirkos ir ja mėgautis.

  Tao Te Ching skatina mus gyventi dabartimi ir nesigilinti į praeitį ir nesijaudinti dėl ateities. Turėtume stengtis nepamiršti dabarties akimirkos ir ja mėgautis. Tai reiškia, kad turime suvokti savo mintis, jausmus ir veiksmus dabartiniu momentu ir neleisti savo mintims nuklysti į praeitį ar ateitį. Turėtume sutelkti dėmesį į čia ir dabar ir įvertinti dabarties grožį.

  Gyventi dabartimi taip pat reiškia būti dėmesingiems mūsų santykiams su kitais. Turėtume stengtis dalyvauti bendraujant su kitais ir visapusiškai įsitraukti į vykstančius pokalbius. Turėtume nepamiršti savo žodžių ir veiksmų, stengtis būti malonūs ir užjaučiantys. Taip pat turėtume atsižvelgti į savo poreikius ir jausmus ir skirti laiko savęs puoselėjimui.

  Gyvenimas dabartimi – tai gyvenimo būdas, galintis atnešti mums ramybę ir džiaugsmą. Tai gali padėti mums įvertinti gyvenimo grožį ir labiau įsisąmoninti savo mintis, jausmus ir veiksmus. Gyvendami dabartimi, galime labiau atsižvelgti į savo santykius su kitais ir į savo poreikius. Taip pat galime būti atidesni savo aplinkai ir aplinkiniam pasauliui.

 • #17.     Būkite nuolankūs: Tao Te Ching moko mus būti nuolankiais ir priimti savo vietą visatoje. Turėtume stengtis būti nuolankūs ir nebūti arogantiški ar išdidūs.

  Tao Te Ching moko mus būti nuolankiais ir priimti savo vietą visatoje. Turėtume stengtis būti nuolankūs ir nebūti arogantiški ar išdidūs. Nuolankumas yra dorybė, leidžianti atpažinti savo ribotumą ir būti atviriems mokytis iš kitų. Tai būties būdas, leidžiantis pasitenkinti tuo, ką turime, ir nebūti skatinamiems poreikio daugiau. Nuolankumas taip pat leidžia mums būti gailestingesniems ir suprasti kitus, nes pripažįstame, kad visi esame tos pačios žmonių šeimos nariai.

  Nuolankumas reiškia ne nuolankumą ar nuolankumą, o sveiką savimonę ir supratimą, kad mes visi esame dalis kažko didesnio už save. Tai yra mūsų stipriųjų ir silpnųjų pusių pripažinimas ir atvirumas mokytis iš kitų. Tai reiškia būti pakankamai nuolankiems, kad pripažintume, kai klystame, ir pasirengtume mokytis iš savo klaidų. Nuolankumas yra dorybė, kuri gali padėti mums būti dėmesingesniems ir gyventi harmonijoje su mus supančiu pasauliu.

 • #18.     Siekite žinių: Tao Te Ching skatina mus siekti žinių ir mokytis iš savo patirties. Turėtume stengtis būti atviri ir mokytis iš savo klaidų.

  Tao Te Ching skatina mus siekti žinių ir mokytis iš savo patirties. Turėtume stengtis būti atviri ir mokytis iš savo klaidų. Turėtume būti pasirengę ieškoti naujų idėjų ir mesti iššūkį savo išankstinėms nuostatoms. Turėtume būti pasirengę rizikuoti ir priimti nesėkmes kaip mokymosi proceso dalį. Turėtume būti pasirengę užduoti klausimus ir ieškoti atsakymų. Turėtume būti pasirengę klausytis kitų ir apsvarstyti skirtingus požiūrius. Turėtume būti pasirengę skirti laiko apmąstyti savo patirtį ir padaryti savo išvadas. Siekdami žinių, galime įgyti įžvalgos apie mus supantį pasaulį ir savo gyvenimą.

  Tao Te Ching taip pat skatina mus būti nuolankiais ir pripažinti savo ribotumą. Turėtume būti pasirengę pripažinti, kai klystame, ir priimti kritiką. Turėtume būti pasirengę susitaikyti su tuo, kad galime neturėti visų atsakymų ir kad mums gali tekti ieškoti pagalbos iš kitų. Turėtume būti pasirengę susitaikyti su tuo, kad ne visada galime būti teisūs ir kad mums gali tekti pakoreguoti savo požiūrį. Būdami nuolankūs ir atviri, galime geriau suprasti pasaulį ir save.

  Žinių siekimas yra svarbi prasmingo gyvenimo dalis. Būdami atviri naujoms idėjoms ir patirčiai, galime giliau suprasti pasaulį ir save. Mes galime mokytis iš savo klaidų ir augti iš savo patirties. Galime tapti išmintingesni ir gailestingesni. Siekdami žinių, galime tapti geresniais žmonėmis ir gyventi visavertiškesnį gyvenimą.

 • #19.     Būkite sąžiningi: Tao Te Ching moko mus būti sąžiningus ir elgtis sąžiningai. Turime stengtis būti tiesūs ir neapgauti kitų.

  Tao Te Ching moko mus būti sąžiningus ir veikti sąžiningai. Turime stengtis būti tiesūs ir neapgauti kitų. Sąžiningumas yra dorybė, kuri būtina norint gyventi prasmingą gyvenimą. Svarbu būti sąžiningiems sau ir kitiems, net kai tai sunku. Turėtume stengtis būti sąžiningi savo žodžiuose ir veiksmuose, o bendraudami su kitais būti atviri ir skaidrūs.

  Sąžiningumas yra kertinis Tao Te Ching akmuo. Lao Dzė skatina mus būti sąžiningus santykiuose su kitais ir būti nuoširdiems savo žodžiuose ir veiksmuose. Jis taip pat skatina mus atsižvelgti į savo ketinimus ir žinoti savo motyvus. Turėtume stengtis būti sąžiningi ir nuoširdūs bendraudami su kitais ir būti atidūs savo žodžiui ir poelgiams.

  Tao Te Ching taip pat moko mus būti sąžiningus su savimi. Turėtume stengtis būti sąžiningi apie savo jausmus ir mintis, būti atviri ir nuoširdūs apie savo klaidas ir sėkmes. Turėtume stengtis būti sąžiningi dėl savo stipriųjų ir silpnųjų pusių, taip pat apie savo viltis ir svajones. Turėtume stengtis būti sąžiningi su savimi ir su kitais, dėmesingi savo žodžiui ir poelgiams.

  Tao Te Ching moko mus būti sąžiningus ir veikti sąžiningai. Turime stengtis būti tiesūs ir neapgauti kitų. Sąžiningumas yra dorybė, kuri būtina norint gyventi prasmingą gyvenimą. Turėtume stengtis būti sąžiningi savo žodžiuose ir veiksmuose, o bendraudami su kitais būti atviri ir skaidrūs. Būdami sąžiningi ir elgdamiesi sąžiningai, galime sukurti prasmingus santykius ir gyventi tikslą bei pilnatvę.

 • #20.     Raskite vidinę ramybę: Tao Te Ching skatina mus rasti vidinę ramybę ir būti viename su Tao. Turėtume stengtis būti atidūs savo mintims ir rasti ramybę savyje.

  Tao Te Ching skatina mus rasti vidinę ramybę ir būti viename su Tao. Turėtume stengtis būti atidūs savo mintims ir rasti ramybę savyje. Tai reiškia, kad turime žinoti savo emocijas ir kaip jos veikia mūsų veiksmus. Turėtume stengtis būti harmonijoje su savo aplinka ir būti atidūs savo bendravimui su kitais. Taip pat turėtume stengtis nepamiršti savo vidinio dialogo ir suvokti savo mintis bei jausmus. Tai darydami galime rasti vidinės ramybės ir pasitenkinimo jausmą.

  Norėdami rasti vidinę ramybę, turime būti pasirengę paleisti savo prisirišimus ir priimti dabartinę akimirką. Turėtume stengtis būti atviri naujai patirčiai ir būti pasirengę priimti pokyčius. Taip pat turėtume stengtis būti užjaučiantys ir supratingi sau ir kitiems. Tai darydami galime rasti vidinės ramybės ir pasitenkinimo jausmą.

  Vidinės ramybės radimas yra kantrybės ir atsidavimo reikalaujanti kelionė. Turėtume stengtis būti atidūs savo mintims ir suvokti savo emocijas. Taip pat turėtume stengtis būti atviri naujai patirčiai ir būti pasirengę priimti pokyčius. Tai darydami galime rasti vidinės ramybės ir pasitenkinimo jausmą.