Prasmės prasmė 1923

Autorius CK Ogdenas ir IA Richardsas

Reitingas   

Santrauka:

 • CK Ogdeno ir IA Richardso parašyta „Prasmės prasmė“ yra klasikinis filosofijos kūrinys, nagrinėjantis kalbos prigimtį ir jos ryšį su mintimi. Knyga padalinta į dvi dalis. Pirmoji dalis yra kalbos prigimties ir jos santykio su mintimi tyrinėjimas. Ogdenas ir Richardsas teigia, kad kalba yra ne pasyvi terpė idėjoms perteikti, o aktyvi priemonė prasmei kurti. Aptariama konteksto svarba suprantant kalbą ir simbolių vaidmuo perteikiant prasmę. Jie taip pat tiria kalbos ir minties santykį bei šio santykio pasekmes prasmės prigimties supratimui.

  Antroji knygos dalis – prasmės prigimties tyrinėjimas. Ogdenas ir Richardsas teigia, kad prasmė nėra pastovi esybė, bet nuolat kinta ir vystosi. Jie aptaria interpretacijos vaidmenį suprantant prasmę ir konteksto svarbą nustatant konkretaus teiginio reikšmę. Jie taip pat tiria savo teorijų reikšmę tiesos ir žinių prigimties supratimui.

  Prasmės prasmė yra svarbus filosofijos kūrinys, turėjęs ilgalaikį poveikį šiai sričiai. Ogdeno ir Richardso teorijos turėjo įtakos šiuolaikinės kalbotyros raidai, o jų idėjos buvo pritaikytos įvairiose disciplinose, įskaitant psichologiją, sociologiją ir antropologiją. Knyga yra būtinas skaitymas visiems, besidomintiems kalbos prigimtimi ir jos ryšiu su mintimi.


Pagrindinės mintys:


 • #1.     Prasmė – tai ryšys tarp ženklo ir objekto, kurį jis reprezentuoja. Santrauka: Ogdenas ir Richardsas apibrėžia reikšmę kaip ryšį tarp ženklo, pavyzdžiui, žodžio, ir objekto, kurį jis vaizduoja. Šie santykiai yra būtini bendravimui ir supratimui.

  Ogdenas ir Richardsas prasmę apibrėžia kaip santykį tarp ženklo, pavyzdžiui, žodžio, ir objekto, kurį jis vaizduoja. Šie santykiai yra būtini bendravimui ir supratimui. Prasmė yra tiltas tarp reiškiančiojo ir ženklinamojo, leidžiantis suprasti mus supantį pasaulį. Tai būdas, kuriuo interpretuojame ir suteikiame vertę simboliams, žodžiams ir vaizdams. Reikšmė nėra statiška, o nuolat kinta ir keičiasi, keičiantis mūsų pasaulio supratimui.

  Reikšmė taip pat yra būdas suprasti situacijos kontekstą. Tai būdas, kuriuo interpretuojame mus supantį pasaulį ir kaip įprasminame savo patirtį. Prasmė randama ne tik kalboje, bet ir bendraujant su aplinka. Prasmė yra tai, kaip mes suprantame savo gyvenimą ir kaip interpretuojame mus supantį pasaulį.

  Prasmė taip pat yra būdas suprasti santykius tarp žmonių. Tai būdas, kuriuo mes interpretuojame kitų veiksmus ir žodžius bei įprasminame savo santykius su jais. Prasmė yra tai, kaip suprantame savo sąveiką su kitais ir kaip interpretuojame mus supantį pasaulį.

 • #2.     Kalba yra bendravimo įrankis. Santrauka: Ogdenas ir Richardsas teigia, kad kalba yra bendravimo įrankis, leidžiantis išreikšti savo mintis ir jausmus kitiems. Jie pabrėžia kalbos svarbą perteikiant prasmę.

  Ogdenas ir Richardsas teigia, kad kalba yra galingas bendravimo įrankis. Tai pagrindinė priemonė, kuria galime išreikšti savo mintis ir jausmus kitiems. Jie pabrėžia kalbos svarbą perteikiant prasmę, pažymėdami, kad tai vienintelis būdas tiksliai išreikšti sudėtingas idėjas ir emocijas. Jie taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad kalba nuolat tobulėja ir kad norint efektyviai bendrauti su kitais svarbu neatsilikti nuo pokyčių.

  Autoriai taip pat aptaria, kaip svarbu suprasti kontekstą, kuriame vartojama kalba. Jie teigia, kad kalba gali būti naudojama manipuliuoti ir apgauti, ir kad svarbu žinoti mūsų vartojamų žodžių reikšmę. Jie pabrėžia, kad reikia nepamiršti kalbos galios ir ją vartoti atsakingai.

  Apskritai Ogdenas ir Richardsas pabrėžia kalbos svarbą bendraujant. Jie teigia, kad norint efektyviai bendrauti su kitais būtina suprasti kalbos niuansus. Jie taip pat atkreipia dėmesį į netinkamo kalbos vartojimo galimybę ir būtinybę žinoti mūsų vartojamų žodžių pasekmes.

 • #3.     Reikšmė nėra fiksuota. Santrauka: Ogdenas ir Richardsas teigia, kad prasmė nėra fiksuota, o nuolatos kinta ir vystosi. Jie pabrėžia konteksto svarbą suprantant žodžių ir frazių reikšmę.

  Ogdenas ir Richardsas teigia, kad prasmė nėra fiksuota, o veikiau nuolat kinta ir vystosi. Jie pabrėžia konteksto svarbą suprantant žodžių ir frazių reikšmę. Jie nurodo, kad tas pats žodis ar frazė skirtinguose kontekstuose gali turėti skirtingas reikšmes ir kad žodžio ar frazės reikšmė laikui bėgant gali keistis. Jie taip pat teigia, kad žodžio ar frazės reikšmę nustato kalbėtojas ar rašytojas, o klausytojas ar skaitytojas turi interpretuoti reikšmę remdamasis kontekstu. Ogdenas ir Richardsas pabrėžia, kad prasmė nėra statiška sąvoka, ji veikiau nuolat kinta ir vystosi.

  Ogdenas ir Richardsas taip pat teigia, kad reikšmė nėra absoliuti, o santykinė su kontekstu, kuriame ji vartojama. Jie nurodo, kad tas pats žodis ar frazė skirtinguose kontekstuose gali turėti skirtingas reikšmes ir kad žodžio ar frazės reikšmė laikui bėgant gali keistis. Jie pabrėžia, kad prasmė nėra pastovi sąvoka, ji veikiau nuolat kinta ir vystosi. Jie taip pat teigia, kad prasmę lemia ne kalbėtojas ar rašytojas, o klausytojas ar skaitytojas, kuris turi interpretuoti reikšmę remdamasis kontekstu.

  Ogdenas ir Richardsas pabrėžia, kad prasmė nėra statiška sąvoka, ji veikiau nuolat kinta ir vystosi. Jie nurodo, kad tas pats žodis ar frazė skirtinguose kontekstuose gali turėti skirtingas reikšmes ir kad žodžio ar frazės reikšmė laikui bėgant gali keistis. Jie taip pat teigia, kad prasmę lemia ne kalbėtojas ar rašytojas, o klausytojas ar skaitytojas, kuris turi interpretuoti reikšmę remdamasis kontekstu. Jie pabrėžia, kad reikšmė nėra absoliuti, o santykinė su kontekstu, kuriame ji vartojama.

 • #4.     Reikšmė subjektyvi. Santrauka: Ogdenas ir Richardsas teigia, kad reikšmė yra subjektyvi ir kad skirtingi žmonės gali skirtingai interpretuoti tuos pačius žodžius. Jie pabrėžia, kad aiškinant prasmę svarbu atsižvelgti į kontekstą ir individą.

  Ogdenas ir Richardsas teigia, kad reikšmė yra subjektyvi ir kad skirtingi žmonės gali skirtingai interpretuoti tuos pačius žodžius. Jie pabrėžia, kad kontekstas ir individas yra svarbūs veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti aiškinant prasmę. Jie teigia, kad žodžio ar frazės reikšmę lemia asmens patirtis, žinios ir įsitikinimai. Jie taip pat nurodo, kad tie patys žodžiai skirtinguose kontekstuose gali turėti skirtingas reikšmes. Pavyzdžiui, žodis paleisti gali reikšti greitai judėti, valdyti arba veikti, priklausomai nuo konteksto.

  Ogdenas ir Richardsas taip pat teigia, kad prasmė nėra fiksuota, o nuolat kinta. Jie rodo, kad žodžio ar frazės reikšmė laikui bėgant gali keistis ir kad tie patys žodžiai skirtingose kultūrose gali turėti skirtingas reikšmes. Jie pabrėžia, kad kalba nuolat tobulėja, o žodžių ir frazių reikšmė gali keistis priklausomai nuo konteksto ir individo.

  Apskritai Ogdenas ir Richardsas teigia, kad reikšmė yra subjektyvi ir kad skirtingi žmonės gali skirtingai interpretuoti tuos pačius žodžius. Jie pabrėžia, kaip svarbu atsižvelgti į kontekstą ir individą aiškinant prasmę, ir teigia, kad žodžio ar frazės reikšmę lemia asmens patirtis, žinios ir įsitikinimai. Jie taip pat nurodo, kad tie patys žodžiai skirtinguose kontekstuose gali turėti skirtingas reikšmes ir kad žodžio ar frazės reikšmė laikui bėgant gali keistis.

 • #5.     Prasmę lemia kontekstas. Santrauka: Ogdenas ir Richardsas teigia, kad prasmę lemia kontekstas ir kad tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo konteksto, kuriame jie vartojami. Jie pabrėžia, kad aiškinant prasmę svarbu atsižvelgti į kontekstą.

  Ogdenas ir Richardsas teigia, kad prasmę lemia kontekstas. Jie pabrėžia, kad tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo konteksto, kuriame jie vartojami. Pavyzdžiui, žodis paleisti gali reikšti greitai judėti, valdyti arba veikti, priklausomai nuo konteksto. Ogdenas ir Richardsas teigia, kad norint tiksliai interpretuoti reikšmę, reikia atsižvelgti į kontekstą, kuriame vartojami žodžiai. Jie teigia, kad kontekstas suteikia užuominų apie numatomą žodžių reikšmę ir kad neatsižvelgus į kontekstą, žodžių reikšmė gali būti neteisingai interpretuojama.

  Ogdenas ir Richardsas taip pat nurodo, kad kontekstą gali nulemti kalbėtojo tonas, situacija ir santykiai tarp kalbėtojo ir klausytojo. Jie rodo, kad kontekstą taip pat gali lemti kalbėtojo ir klausytojo kultūrinis fonas, taip pat vartojama kalba. Jie pabrėžia, kad kontekstas yra svarbus veiksnys, padedantis suprasti žodžių reikšmę, ir į jį reikia atsižvelgti aiškinant reikšmę.

 • #6.     Prasmę lemia kultūra. Santrauka: Ogdenas ir Richardsas teigia, kad reikšmę lemia kultūra ir kad tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo kultūros, kurioje jie vartojami. Jie pabrėžia, kaip svarbu atsižvelgti į kultūrą aiškinant prasmę.

  Ogdenas ir Richardsas teigia, kad reikšmę lemia kultūra ir kad tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo kultūros, kurioje jie vartojami. Jie pabrėžia, kaip svarbu atsižvelgti į kultūrą aiškinant prasmę, pažymėdami, kad tie patys žodžiai skirtingose kultūrose gali turėti skirtingą reikšmę. Pavyzdžiui, žodis, kuris vienoje kultūroje laikomas mandagiu, kitoje gali būti laikomas grubiu. Jie taip pat nurodo, kad tie patys žodžiai skirtinguose kontekstuose gali turėti skirtingas reikšmes ir kad tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes net toje pačioje kultūroje.

  Ogdenas ir Richardsas teigia, kad prasmė nėra fiksuota, o nuolatos kinta ir vystosi. Jie teigia, kad reikšmę lemia kontekstas, kuriame ji vartojama, ir kad tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo konteksto. Jie taip pat pabrėžia, kad svarbu atsižvelgti į kultūrą aiškinant prasmę, pažymėdami, kad tie patys žodžiai skirtingose kultūrose gali turėti skirtingą reikšmę.

  Ogdenas ir Richardsas teigia, kad reikšmė nėra absoliuti, o santykinė su kultūra, kurioje ji vartojama. Jie pabrėžia, kaip svarbu atsižvelgti į kultūrą aiškinant prasmę, pažymėdami, kad tie patys žodžiai skirtingose kultūrose gali turėti skirtingą reikšmę. Jie taip pat nurodo, kad tie patys žodžiai skirtinguose kontekstuose gali turėti skirtingas reikšmes ir kad tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes net toje pačioje kultūroje.

 • #7.     Prasmę lemia kalba. Santrauka: Ogdenas ir Richardsas teigia, kad reikšmę lemia kalba ir kad tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo kalbos, kuria jie vartojami. Jie pabrėžia, kaip svarbu atsižvelgti į kalbą aiškinant prasmę.

  Ogdenas ir Richardsas teigia, kad prasmę lemia kalba. Jie pabrėžia, kad tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo kalbos, kuria jie vartojami. Tai reiškia, kad aiškinant reikšmę svarbu atsižvelgti į kalbą, kuria vartojami žodžiai. Pavyzdžiui, žodis „meilė“ skirtingomis kalbomis gali turėti skirtingas reikšmes, o tas pats žodis skirtinguose kontekstuose gali turėti skirtingą reikšmę. Ogdenas ir Richardsas teigia, kad kalba yra raktas į prasmės supratimą ir kad interpretuojant prasmę būtina atsižvelgti į kalbą.

  Ogdenas ir Richardsas taip pat teigia, kad kalba svarbi ne tik norint suprasti prasmę, bet ir kuriant prasmę. Jie teigia, kad kalba yra įrankis, leidžiantis išreikšti savo mintis ir jausmus, ir kad būtent kalba galime perduoti savo idėjas ir jausmus kitiems. Jie pabrėžia, kad kalba yra bendravimo pagrindas, o be kalbos būtų neįmanoma išreikšti savo minčių ir jausmų.

 • #8.     Prasmę lemia patirtis. Santrauka: Ogdenas ir Richardsas teigia, kad prasmę lemia patirtis ir kad tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo kalbėtojo ir klausytojo patirties. Jie pabrėžia, kad interpretuojant prasmę svarbu atsižvelgti į kalbėtojo ir klausytojo patirtį.

  Ogdenas ir Richardsas teigia, kad prasmę lemia patirtis. Jie pabrėžia, kad tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo kalbėtojo ir klausytojo patirties. Jie leidžia manyti, kad prasmės aiškinimas nėra statiškas, o veikiau nuolat kintantis ir tobulėjantis, remiantis kalbėtojo ir klausytojo patirtimi. Jie teigia, kad interpretuojant prasmę svarbu atsižvelgti į kalbėtojo ir klausytojo patirtį, nes tai gali padėti užtikrinti, kad norima žinutė būtų tiksliai perteikta.

  Ogdenas ir Richardsas taip pat teigia, kad prasmę lemia ne tik patirtis, bet ir kontekstas. Jie teigia, kad tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo konteksto, kuriame jie vartojami. Pavyzdžiui, žodis „bėgti“ gali reikšti greitai judėti, valdyti arba veikti, atsižvelgiant į kontekstą, kuriame jis vartojamas. Ogdenas ir Richardsas pabrėžia, kad aiškinant prasmę svarbu atsižvelgti į kontekstą, nes tai gali padėti užtikrinti, kad numatyta žinutė būtų tiksliai perteikta.

 • #9.     Prasmę lemia emocija. Santrauka: Ogdenas ir Richardsas teigia, kad prasmę lemia emocijos ir kad tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo kalbėtojo ir klausytojo emocijų. Jie pabrėžia, kad interpretuojant prasmę svarbu atsižvelgti į kalbėtojo ir klausytojo emocijas.

  Ogdenas ir Richardsas teigia, kad prasmę lemia emocijos. Jie teigia, kad tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo kalbėtojo ir klausytojo emocijų. Jie pabrėžia, kad interpretuojant prasmę svarbu atsižvelgti į kalbėtojo ir klausytojo emocijas. Jie teigia, kad emocinis pokalbio kontekstas gali drastiškai pakeisti žodžių reikšmę, todėl interpretuojant prasmę svarbu atsižvelgti į kalbėtojo ir klausytojo emocijas. Jie rodo, kad emocinis pokalbio kontekstas gali būti naudojamas nustatant tikrąją žodžių reikšmę, o aiškinant reikšmę svarbu atsižvelgti į kalbėtojo ir klausytojo emocijas.

  Ogdenas ir Richardsas taip pat siūlo, kad emocinis pokalbio kontekstas gali būti naudojamas nustatant tikrąją žodžių reikšmę. Jie teigia, kad emocinis pokalbio kontekstas gali drastiškai pakeisti žodžių reikšmę, todėl interpretuojant prasmę svarbu atsižvelgti į kalbėtojo ir klausytojo emocijas. Jie rodo, kad emocinis pokalbio kontekstas gali būti naudojamas nustatant tikrąją žodžių reikšmę, o aiškinant reikšmę svarbu atsižvelgti į kalbėtojo ir klausytojo emocijas.

  Ogdenas ir Richardsas pabrėžia, kad interpretuojant prasmę svarbu atsižvelgti į kalbėtojo ir klausytojo emocijas. Jie rodo, kad emocinis pokalbio kontekstas gali būti naudojamas nustatant tikrąją žodžių reikšmę, o aiškinant reikšmę svarbu atsižvelgti į kalbėtojo ir klausytojo emocijas. Jie teigia, kad emocinis pokalbio kontekstas gali drastiškai pakeisti žodžių reikšmę, todėl interpretuojant prasmę svarbu atsižvelgti į kalbėtojo ir klausytojo emocijas.

 • #10.     Prasmę lemia ketinimas. Santrauka: Ogdenas ir Richardsas teigia, kad prasmę lemia ketinimas ir kad tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo kalbėtojo ir klausytojo ketinimų. Jie pabrėžia, kad interpretuojant prasmę svarbu atsižvelgti į kalbėtojo ir klausytojo ketinimus.

  Ogdenas ir Richardsas teigia, kad prasmę lemia ketinimas. Jie pabrėžia, kad tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo kalbėtojo ir klausytojo ketinimų. Jie teigia, kad kalbėtojo tikslas yra perteikti tam tikrą prasmę, o klausytojų tikslas yra interpretuoti tą prasmę. Jie teigia, kad žodžio ar frazės reikšmė nėra fiksuota, o nulemta konteksto, kuriame jie vartojami. Jie pabrėžia, kad interpretuojant prasmę svarbu atsižvelgti į kalbėtojo ir klausytojo ketinimus, nes tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo kalbėtojo ir klausytojo ketinimų.

  Ogdenas ir Richardsas taip pat teigia, kad žodžio ar frazės reikšmė nebūtinai yra fiksuota, bet gali būti interpretuojama skirtingai, priklausomai nuo konteksto, kuriame jie vartojami. Jie teigia, kad žodžio ar frazės reikšmę lemia kalbėtojo ir klausytojo ketinimai, o tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo kalbėtojo ir klausytojo ketinimų. Jie pabrėžia, kad interpretuojant prasmę svarbu atsižvelgti į kalbėtojo ir klausytojo ketinimus, nes tie patys žodžiai gali turėti skirtingas reikšmes, priklausomai nuo kalbėtojo ir klausytojo ketinimų.