Kraštutinybių amžius 1994

Autorius Erikas Hobsbavas

Reitingas   

Santrauka:

 • The Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914–1991 – britų marksizmo istoriko Erico Hobsbawmo knyga. Tai plati dvidešimtojo amžiaus įvykių, nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios iki Sovietų Sąjungos žlugimo, apžvalga. Hobsbawm teigia, kad dvidešimtasis amžius buvo kraštutinumų amžius, pasižymėjęs precedento neturinčiu smurto, destrukcijos ir socialinių sukrėtimų lygiu. Jis nagrinėja dviejų pasaulinių karų priežastis ir pasekmes, komunizmo iškilimą ir žlugimą, JAV, kaip supervalstybės, atsiradimą ir pasaulinės ekonomikos raidą. Jis taip pat nagrinėja technologinės pažangos poveikį, žiniasklaidos augimą ir naujų socialinės bei politinės organizacijos formų atsiradimą. Visoje knygoje Hobsbawmas pabrėžia praeities supratimo svarbą, kad būtų galima suprasti dabartį ir formuoti ateitį. Jis teigia, kad dvidešimtasis amžius buvo didelės pažangos, bet ir didžiulės tragedijos laikotarpis, ir kad norint sukurti geresnį pasaulį, būtina mokytis iš abiejų.

  Knyga suskirstyta į tris dalis. Pirmoje dalyje „Katastrofos amžius“ nagrinėjamos dviejų pasaulinių karų priežastys ir pasekmės. Hobsbawm teigia, kad karai kilo dėl įvairių veiksnių, įskaitant nacionalizmo iškilimą, tarptautinės tvarkos žlugimą ir didžiųjų valstybių nesugebėjimą taikiai išspręsti savo nesutarimus. Jis taip pat nagrinėja karų poveikį visuomenei, įskaitant totalitarinių režimų atsiradimą, tradicinių socialinių struktūrų griovimą ir naujos pasaulinės ekonomikos atsiradimą. Antroji dalis „Revoliucijos amžius“ nagrinėja komunizmo iškilimą ir žlugimą. Hobsbawm’as žvelgia į Sovietų Sąjungos atsiradimą ir jos poveikį pasauliui bei komunizmo plitimą į kitas šalis. Jis taip pat nagrinėja JAV vaidmenį Šaltojo karo ir Sovietų Sąjungos žlugimo metu. Trečioje dalyje „Geros amžius“ nagrinėjamas pasaulinės ekonomikos atsiradimas ir technologijų pažangos įtaka. Hobsbawm žvelgia į tarptautinių korporacijų augimą, vartotojų kultūros augimą ir naujų socialinės bei politinės organizacijos formų atsiradimą. Jis taip pat nagrinėja žiniasklaidos poveikį ir informacijos amžiaus augimą.

  Ekstremalų amžius – svarbus istorijos kūrinys, kuriame išsamiai apžvelgiama XX a. Hobsbawmo analizė yra įžvalgi ir verčianti susimąstyti, o jo rašymas įtraukiantis ir prieinamas. Ši knyga yra būtinas skaitymas visiems, norintiems suprasti dvidešimtojo amžiaus įvykius ir jų įtaką šiandieniniam pasauliui.


Pagrindinės mintys:


 • #1.     Ekstremalų amžius apima 1914–1991 m. laikotarpį, didelių permainų ir permainų laikotarpį. Idėjos santrauka: Ekstremalų amžius – Erico Hobsbawmo knyga, apimanti 1914–1991 m. laikotarpį – didelių sukrėtimų ir pokyčių pasaulyje laikotarpį. Jame nagrinėjami politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai, įvykę šiuo laikotarpiu, ir kaip jie suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien.

  Ekstremalų amžius – Erico Hobsbawmo knyga, apimanti 1914–1991 m. laikotarpį – didelių perversmų ir pokyčių pasaulyje laikotarpį. Jame nagrinėjami politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai, įvykę šiuo laikotarpiu, ir kaip jie suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien. Hobsbawm teigia, kad šį laikotarpį paženklino du pasauliniai karai – Didžioji depresija, totalitarizmo iškilimas, Šaltasis karas ir JAV, kaip pasaulio supervalstybės, atsiradimas. Jis taip pat apžvelgia dekolonizacijos poveikį, gerovės valstybės atsiradimą ir pasaulinės ekonomikos atsiradimą. Jis teigia, kad šie pokyčiai padarė didelę įtaką mūsų šiandieniniam gyvenimui ir kad jų supratimas yra būtinas norint suprasti pasaulį, kuriame gyvename.

  Hobsbawm nagrinėja šių pokyčių priežastis ir pasekmes bei kaip jie suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien. Jis žvelgia į technologijų vaidmenį, globalizacijos poveikį ir vartotojų kultūros augimą. Jis taip pat žvelgia į ideologijos vaidmenį ir į tai, kaip ji suformavo mūsų mąstymą ir elgesį. Jis teigia, kad 1914–1991 m. laikotarpis buvo didelių kraštutinumų metas ir kad suprasti šiuos kraštutinumus būtina norint suprasti pasaulį, kuriame gyvename šiandien.

  Ekstremalų amžius yra svarbi knyga, kurioje nuodugniai apžvelgiamas 1914–1991 m. laikotarpis ir jo poveikis pasauliui, kuriame gyvename šiandien. Tai būtinas skaitymas visiems, norintiems suprasti šiuolaikinio pasaulio istoriją ir jos pasekmes ateičiai.

 • #2.     Pirmasis pasaulinis karas buvo svarbus įvykis, pakeitęs istorijos eigą. Idėjos santrauka: Ekstremalų amžius nagrinėja Pirmojo pasaulinio karo, kuris buvo svarbus įvykis, pakeitęs istorijos eigą, poveikį pasauliui. Apžvelgiama, kaip karas paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį ir kaip jis suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien.

  Pirmasis pasaulinis karas buvo svarbus įvykis, pakeitęs istorijos eigą. Savo knygoje „Ekstremalų amžius“ Ericas Hobsbawmas nagrinėja karo poveikį pasauliui. Jis apžvelgia, kaip karas paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį ir kaip jis suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien. Hobsbawmas teigia, kad karas buvo pagrindinis istorijos lūžis, nes jis pažymėjo senosios pasaulio tvarkos pabaigą ir naujos pradžią. Jis nagrinėja, kaip karas paskatino naujų tautų atsiradimą, naujų ideologijų atsiradimą ir naujų technologijų atsiradimą. Jis taip pat apžvelgia, kaip karas pakeitė žmonių mąstymą apie karą ir taiką ir kaip jis paveikė žmonių tarpusavio bendravimą. Galiausiai jis apžvelgia, kaip karas pakeitė žmonių požiūrį į pasaulį ir savo vietą jame.

  Hobsbawm teigia, kad Pirmasis pasaulinis karas buvo svarbus įvykis, pakeitęs istorijos eigą. Jis nagrinėja, kaip karas paskatino naujų tautų atsiradimą, naujų ideologijų atsiradimą ir naujų technologijų atsiradimą. Jis taip pat apžvelgia, kaip karas pakeitė žmonių mąstymą apie karą ir taiką ir kaip jis paveikė žmonių tarpusavio bendravimą. Galiausiai jis apžvelgia, kaip karas pakeitė žmonių požiūrį į pasaulį ir savo vietą jame. Nagrinėdamas Pirmojo pasaulinio karo poveikį, Hobsbawm pateikia įžvalgų žvilgsnį į tai, kaip karas pakeitė pasaulį ir kaip jis toliau formuoja pasaulį, kuriame gyvename šiandien.

 • #3.     Didžioji depresija buvo svarbus ekonominis įvykis, turėjęs ilgalaikį poveikį. Idėjos santrauka: Ekstremalų amžius žvelgia į Didžiąją depresiją – didelį ekonominį įvykį, turėjusį ilgalaikį poveikį pasauliui. Jame nagrinėjama, kaip depresija paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį ir kaip ji suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien.

  Didžioji depresija buvo didelis ekonominis įvykis, turėjęs ilgalaikį poveikį pasauliui. Savo knygoje „Ekstremalų amžius“ Ericas Hobsbawmas nagrinėja, kaip depresija paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį. Jis apžvelgia, kaip depresija suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien, nuo fašizmo iškilimo ir Antrojo pasaulinio karo iki gerovės valstybės atsiradimo ir Šaltojo karo. Jis taip pat atkreipia dėmesį į tai, kaip depresija paveikė paprastų žmonių gyvenimus – nuo bedarbių iki tų, kurie sugebėjo susirasti darbą naujose pramonės šakose, atsiradusiose tuo laikotarpiu. Hobsbawmso Didžiosios depresijos analizė suteikia svarbią įžvalgą apie dvidešimtojo amžiaus istoriją ir pasaulį, kuriame gyvename šiandien.

 • #4.     Antrasis pasaulinis karas buvo svarbus įvykis, pakeitęs istorijos eigą. Idėjos santrauka: Ekstremalų amžius nagrinėja Antrojo pasaulinio karo, kuris buvo svarbus įvykis, pakeitęs istorijos eigą, poveikį pasauliui. Apžvelgiama, kaip karas paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį ir kaip jis suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien.

  Antrasis pasaulinis karas buvo svarbus įvykis, pakeitęs istorijos eigą. Savo knygoje „Ekstremalų amžius“ Ericas Hobsbawmas nagrinėja karo poveikį pasauliui. Jis apžvelgia, kaip karas paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį ir kaip jis suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien. Hobsbawm teigia, kad karas buvo pagrindinis istorijos lūžis, nes jis pažymėjo senosios pasaulio tvarkos pabaigą ir naujos pradžią. Jis taip pat nagrinėja, kaip karas paskatino naujų ideologijų, tokių kaip komunizmas ir fašizmas, atsiradimą ir kaip tai pakeitė žmonių mąstymą apie pasaulį. Galiausiai jis apžvelgia, kaip karas paveikė technologijų plėtrą, kuri turėjo ilgalaikį poveikį pasauliui.

  Hobsbawmso Antrojo pasaulinio karo analizė yra svarbus indėlis į mūsų supratimą apie karą ir jo poveikį pasauliui. Jis parodo, kaip karas pakeitė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį ir kaip jis suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien. Jo analizė taip pat leidžia suprasti, kaip karas paskatino naujų ideologijų atsiradimą ir kaip jis pakeitė žmonių mąstymą apie pasaulį. Nagrinėdamas karo poveikį, Hobsbawm pateikia svarbią perspektyvą, kaip pasaulis pasikeitė po karo ir kaip jį toliau formuoja jo palikimas.

 • #5.     Šaltasis karas buvo svarbus įvykis, suformavęs pasaulį. Idėjos santrauka: Ekstremalų amžius žvelgia į Šaltąjį karą – svarbų įvykį, suformavusį pasaulį. Jame nagrinėjama, kaip Šaltasis karas paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį ir kaip jis suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien.

  Šaltasis karas buvo svarbus įvykis, suformavęs pasaulį. Savo knygoje „Ekstremalų amžius“ Ericas Hobsbawmas nagrinėja, kaip Šaltasis karas paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį. Jis apžvelgia, kaip Šaltasis karas padalijo pasaulį į dvi stovyklas – JAV ir Sovietų Sąjungą, ir kaip šis susiskaldymas paveikė pasaulį. Jis taip pat apžvelgia, kaip Šaltasis karas suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien, nuo globalizacijos kilimo iki demokratijos plitimo. Hobsbawm teigia, kad Šaltasis karas buvo pagrindinis pasaulio, kuriame gyvename šiandien, vystymosi veiksnys ir kad jo padariniai vis dar jaučiami daugelyje mūsų gyvenimo aspektų.

  Hobsbawm apžvelgia, kaip Šaltasis karas paveikė pasaulio politinį kraštovaizdį. Jis nagrinėja, kaip Šaltasis karas paskatino Jungtinių Tautų sukūrimą ir demokratijos plitimą. Jis taip pat apžvelgia, kaip Šaltasis karas paskatino Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos sukūrimą. Jis teigia, kad Šaltasis karas buvo pagrindinis šiuolaikinės tarptautinės sistemos vystymosi veiksnys.

  Hobsbawm taip pat nagrinėja, kaip Šaltasis karas paveikė pasaulio ekonominį kraštovaizdį. Jis nagrinėja, kaip Šaltasis karas paskatino Pasaulio banko ir Tarptautinio valiutos fondo įkūrimą. Jis taip pat apžvelgia, kaip Šaltasis karas paskatino globalizaciją ir laisvosios prekybos plitimą. Jis teigia, kad Šaltasis karas buvo pagrindinis šiuolaikinės pasaulinės ekonomikos vystymosi veiksnys.

  Galiausiai Hobsbawm apžvelgia, kaip Šaltasis karas paveikė socialinį pasaulio kraštovaizdį. Jis nagrinėja, kaip Šaltasis karas paskatino vartotojiškos kultūros iškilimą ir žiniasklaidos plitimą. Jis taip pat apžvelgia, kaip Šaltasis karas paskatino aplinkosaugos judėjimą ir žmogaus teisių plitimą. Jis teigia, kad Šaltasis karas buvo pagrindinis šiuolaikinio socialinio kraštovaizdžio vystymosi veiksnys.

  Šaltasis karas buvo svarbus įvykis, suformavęs pasaulį. Ekstremalų amžiuje Ericas Hobsbawmas nagrinėja, kaip Šaltasis karas paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį. Jis teigia, kad Šaltasis karas buvo pagrindinis pasaulio, kuriame gyvename šiandien, vystymosi veiksnys ir kad jo padariniai vis dar jaučiami daugelyje mūsų gyvenimo aspektų.

 • #6.     JAV, kaip supervalstybės, iškilimas buvo svarbus įvykis. Idėjos santrauka: Ekstremalų amžius žiūri į JAV kaip supervalstybės iškilimą, svarbų įvykį, kuris turėjo ilgalaikį poveikį pasauliui. Jame nagrinėjama, kaip Jungtinių Valstijų iškilimas paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį ir kaip tai suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien.

  Jungtinių Valstijų, kaip supervalstybės, iškilimas buvo svarbus įvykis, turėjęs ilgalaikį poveikį pasauliui. Ekstremalų amžiuje Ericas Hobsbawmas nagrinėja, kaip Jungtinių Valstijų iškilimas paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį. Jis apžvelgia, kaip JAV naujai atrasta galia ir įtaka suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien. Hobsbawm nagrinėja, kaip JAV iškilimas į valdžią paveikė pasaulio ekonomiką, jėgų pusiausvyrą tarp tautų ir žmonių požiūrį į Jungtines Valstijas visame pasaulyje. Jis taip pat atkreipia dėmesį į tai, kaip JAV iškilimas į valdžią paveikė žmonių mąstymą apie demokratiją, laisvę ir teisingumą.

  Hobsbawmso JAV, kaip supervalstybės, iškilimo analizė yra išsami ir įžvalgi. Jis apžvelgia įvairius būdus, kuriais Jungtinės Valstijos panaudojo savo galią ir įtaką pasauliui formuoti, ir kaip tai paveikė žmonių gyvenimus visame pasaulyje. Jis taip pat apžvelgia būdus, kuriais Jungtinės Valstijos panaudojo savo galią savo interesams propaguoti ir kaip tai paveikė pasaulinę jėgų pusiausvyrą. Žvelgdamas į JAV kaip supervalstybės iškilimą, Hobsbawm pateikia unikalų ir vertingą požiūrį į pasaulį, kuriame šiandien gyvename.

 • #7.     Sovietų Sąjungos žlugimas buvo svarbus įvykis, pakeitęs istorijos eigą. Idėjos santrauka: Ekstremalų amžius nagrinėja Sovietų Sąjungos žlugimą – svarbų įvykį, pakeitusį istorijos eigą. Jame apžvelgiama, kaip Sovietų Sąjungos žlugimas paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį ir kaip tai suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien.

  Sovietų Sąjungos žlugimas buvo svarbus įvykis, pakeitęs istorijos eigą. Savo knygoje „Ekstremalų amžius“ Ericas Hobsbawmas nagrinėja šio įvykio pasekmes ir kaip jis suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien. Jis apžvelgia, kaip Sovietų Sąjungos žlugimas paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį. Jis teigia, kad Sovietų Sąjungos žlugimas pažymėjo Šaltojo karo pabaigą ir naujos globalizacijos eros pradžią. Jis taip pat nagrinėja žlugimo poveikį buvusioms sovietinėms valstybėms ir kaip tai paveikė jų raidą nuo tada. Galiausiai jis apžvelgia žlugimo pasekmes likusiam pasauliui ir kaip tai suformavo tarptautinę tvarką.

  Hobsbawmso Sovietų Sąjungos žlugimo analizė yra išsami ir įžvalgi. Jis žvelgia į žlugimo priežastis, žlugimo pasekmes ir pasekmes ateičiai. Jis teigia, kad Sovietų Sąjungos žlugimas buvo didelis įvykis, pakeitęs istorijos eigą, o jo padariniai jaučiami ir šiandien. Jis taip pat nagrinėja Jungtinių Valstijų vaidmenį žlugimo metu ir kaip ji nuo tada suformavo pasaulį. Žvelgdamas į Sovietų Sąjungos žlugimą iš įvairių perspektyvų, Hobsbawm pateikia išsamią ir verčiančią susimąstyti šio svarbaus pasaulio istorijos įvykio analizę.

 • #8.     Globalizacijos kilimas buvo svarbus įvykis, pakeitęs pasaulį. Idėjos santrauka: Ekstremalų amžius žvelgia į globalizacijos kilimą – svarbų įvykį, pakeitusį pasaulį. Jame nagrinėjama, kaip globalizacijos kilimas paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį ir kaip ji suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien.

  Globalizacijos kilimas buvo svarbus įvykis, pakeitęs pasaulį. Savo knygoje The Age of Extremes Ericas Hobsbawmas nagrinėja, kaip globalizacijos kilimas paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį. Jis žiūri į tai, kaip pasaulį pakeitė išaugęs žmonių, prekių ir idėjų tarpusavio ryšys. Jis taip pat nagrinėja, kaip globalizacijos kilimas suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien.

  Hobsbawm teigia, kad globalizacijos kilimas padarė didelį poveikį pasauliui. Jis teigia, kad tai padidino ekonominę nelygybę, taip pat padidino politinį ir socialinį nestabilumą. Jis taip pat teigia, kad tai lėmė labiau tarpusavyje susijusį pasaulį, kai žmonės, prekės ir idėjos lengviau nei bet kada anksčiau kirto sienas. Jis teigia, kad tai turėjo ir teigiamų, ir neigiamų padarinių ir kad tai pakeitė mūsų gyvenimo būdą ir bendravimą vieni su kitais.

  Ekstremalų amžius leidžia nuodugniai pažvelgti į globalizacijos kilimą ir jos poveikį pasauliui. Jame nagrinėjama, kaip pasaulį pakeitė padidėjęs žmonių, prekių ir idėjų tarpusavio ryšys. Taip pat apžvelgiama, kaip globalizacijos kilimas suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien. Tai būtinas skaitymas visiems, norintiems suprasti globalizacijos poveikį pasauliui.

 • #9.     Technologijų atsiradimas buvo svarbus įvykis, pakeitęs pasaulį. Idėjos santrauka: Ekstremalų amžius žvelgia į technologijų augimą – svarbų įvykį, pakeitusį pasaulį. Jame nagrinėjama, kaip technologijų atsiradimas paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį ir kaip tai suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien.

  Technologijų atsiradimas buvo svarbus įvykis, pakeitęs pasaulį. Savo knygoje The Age of Extremes Ericas Hobsbawmas nagrinėja, kaip technologijų kilimas paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį. Jis apžvelgia, kaip naujų technologijų, tokių kaip internetas, mobilieji telefonai ir kompiuteriai, įdiegimas pakeitė žmonių tarpusavio bendravimą ir kaip tai paveikė pasaulio ekonomiką. Jis taip pat atkreipia dėmesį į tai, kaip technologijų augimas suformavo pasaulį, kuriame šiandien gyvename – nuo bendravimo būdo iki verslo kūrimo.

  Hobsbawm atkreipia dėmesį į tai, kaip technologijų augimas padarė didelę įtaką žmonių gyvenimui. Jis nagrinėja, kaip naujų technologijų įdiegimas pakeitė žmonių darbo būdą, kaip jie pasiekia informaciją ir kaip tarpusavyje bendrauja. Jis taip pat apžvelgia, kaip technologijų augimas paveikė pasaulio ekonomiką – nuo verslo veiklos iki šalių tarpusavio sąveikos.

  Ekstremalų amžiuje nagrinėjama, kaip technologijų atsiradimas pakeitė pasaulį ir kaip jos suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien. Jame nagrinėjama, kaip naujų technologijų įdiegimas paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį ir kaip tai pakeitė žmonių tarpusavio bendravimą. Tai svarbi knyga, kurioje nagrinėjama, kaip technologijų atsiradimas pakeitė pasaulį ir kaip jos suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien.

 • #10.     Aplinkosaugos judėjimo iškilimas buvo svarbus įvykis. Idėjos santrauka: Ekstremalų amžius apžvelgia aplinkosaugos judėjimo iškilimą – svarbų įvykį, kuris turėjo ilgalaikį poveikį pasauliui. Jame nagrinėjama, kaip aplinkosaugos judėjimo kilimas paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį ir kaip jis suformavo pasaulį, kuriame gyvename šiandien.

  Aplinkosaugos judėjimo iškilimas buvo svarbus įvykis, turėjęs ilgalaikį poveikį pasauliui. Ekstremalų amžiuje Ericas Hobsbawmas nagrinėja, kaip aplinkosaugos judėjimo iškilimas paveikė politinį, ekonominį ir socialinį pasaulio kraštovaizdį. Jis žvelgia į tai, kaip aplinkosaugos judėjimas suformavo pasaulį, kuriame šiandien gyvename – nuo mąstymo apie aplinką iki išteklių naudojimo. Jis taip pat apžvelgia, kaip aplinkosaugos judėjimas pakeitė vyriausybių ir korporacijų sąveiką su aplinka ir kaip tai paveikė mūsų gyvenimo būdą.

  Hobsbawm nagrinėja, kaip aplinkosaugos judėjimas pakeitė mūsų požiūrį į aplinką – nuo išteklių naudojimo būdo iki to, kaip žiūrime į aplinką kaip visumą. Jis nagrinėja, kaip aplinkosaugos judėjimas paveikė vyriausybių ir korporacijų sąveiką su aplinka ir kaip tai pakeitė mūsų gyvenimo būdą. Jis taip pat apžvelgia, kaip aplinkosaugos judėjimas suformavo mūsų mąstymą apie ateitį ir kaip tai paveikė mūsų požiūrį į pasaulį.

  Ekstremalų amžius žvelgia į aplinkosaugos judėjimo kilimą ir ilgalaikį jo poveikį pasauliui. Jame nagrinėjama, kaip aplinkosaugos judėjimo iškilimas pakeitė mūsų mąstymą apie aplinką, išteklių naudojimo būdą ir požiūrį į pasaulį. Taip pat nagrinėjama, kaip aplinkosaugos judėjimas suformavo vyriausybių ir korporacijų sąveiką su aplinka ir kaip tai paveikė mūsų gyvenimo būdą.