Jobo knyga 2006

Autorius Įvairūs autoriai

Reitingas   

Santrauka:

 • Jobo knyga yra hebrajų Biblijos knyga, kurią parašė įvairūs autoriai ir yra viena įtakingiausių Senojo Testamento knygų. Tai poetiškas teisuolio Jobo dialogas su draugais, kurie bando paaiškinti jo patiriamas kančias. Jobas yra turtingas žmogus, kurį staiga ištinka daugybė nelaimių, įskaitant jo vaikų mirtį, turto praradimą ir sunkią ligą. Nepaisant kančių, Jobas lieka ištikimas Dievui ir atsisako Jį keikti.

  Knyga suskirstyta į tris skyrius. Pirmoji dalis – prozos prologas, kuriame pristatomas Jobas ir jo draugai. Antrasis skyrius yra Jobo ir jo draugų dialogų ciklas, kuriame jie diskutuoja apie kančios prigimtį ir Dievo teisingumą. Trečioji dalis – poetinis epilogas, kuriame Dievas kalba Jobui ir atskleidžia kančios slėpinį.

  Jobo knyga yra galingas žmogaus kančios ir Dievo bei žmogaus santykių tyrinėjimas. Tai tikėjimo ir vilties knyga, skatinanti skaitytojus pasitikėti Dievu net ir kančios apsuptyje. Tai taip pat išminties knyga, nes ji suteikia įžvalgos apie kančios prigimtį ir būdus, kaip galime į ją reaguoti. Jobo knyga yra esminė Biblijos dalis, jos žinia aktuali ir šiandien.


Pagrindinės mintys:


 • #1.     Jobo tikėjimas Dievu yra išbandytas: Jobas yra teisus žmogus, išbandytas Dievo, kad įrodytų savo tikėjimą ir ištikimybę. Nepaisant kančių, Jobas išlieka ištikimas ir galiausiai už ištikimybę jam atlyginama.

  Jobas yra teisus žmogus, išbandytas Dievo, kad įrodytų savo tikėjimą ir ištikimybę. Nepaisant savo kančių, Jobas išlieka tvirtas savo tikėjime ir atsisako keikti Dievą. Jį aplanko trys jo draugai, kurie bando įtikinti jį atsisakyti tikėjimo, tačiau Jobas atsisako. Tada jį aplanko Dievas, atskleidžiantis Jobui visatos paslaptis ir Dievo galią. Jobas nusižemina šio apreiškimo ir pripažįsta Dievo didybę.

  Jobso tikėjimas dar labiau išbandomas, kai Dievas leidžia šėtonui kentėti Jobą fiziniu ir emociniu skausmu. Nepaisant kančių, Jobas išlieka ištikimas ir atsisako nusigręžti nuo Dievo. Jis galiausiai yra apdovanotas už savo ištikimybę, kai Dievas sugrąžins jo sveikatą ir turtus. Jobso tikėjimas Dievu galiausiai pasiteisina ir jis giriamas už nepajudinamą tikėjimą.

  Jobo knyga yra tikėjimo ir ištikimybės galios liudijimas. Tai primena, kad Dievas apdovanoja tuos, kurie išlieka ištikimi nelaimių akivaizdoje. Jobso tikėjimas Dievu yra pavyzdys mums visiems, o jo istorija yra įkvėpimas tiems, kurie kovoja su savo tikėjimu.

 • #2.     Dievo galia yra didesnė už žmogaus: Dievas yra visagalis ir jo galia didesnė už bet kurio žmogaus. Jobo kančia primena Dievo galią ir jo gebėjimą vykdyti teisingumą.

  Dievas yra visagalis ir jo galia didesnė nei bet kurio žmogaus. Jobo knyga primena šį faktą, nes joje pasakojama apie žmogų, kuris, nepaisant savo teisumo, labai kenčia. Jobso kančios primena Dievo galią ir jo gebėjimą užtikrinti teisingumą. Jobso tikėjimas Dievu galiausiai yra apdovanotas, nes Dievas atkuria jo turtus ir palaimina jį nauja šeima. Ši istorija primena, kad Dievo galia yra didesnė už žmonių ir kad jo teisingumas galiausiai nugalės.

  Dievo galia taip pat matoma stebukluose, kuriuos jis daro visoje Biblijoje. Jis gali padalinti Raudonąją jūrą, nuleisti iš dangaus ugnį ir prikelti mirusiuosius. Šie stebuklai parodo Dievo galią ir jo gebėjimą kištis į žmogaus reikalus. Jie taip pat primena, kad Dievas valdo ir kad jo valia galiausiai nugalės.

  Dievo galia taip pat matoma jo sugebėjime atleisti. Jis sugeba atleisti žmogaus nuodėmes ir atkurti teisingus santykius su juo. Tai priminimas, kad Dievo galia yra didesnė už žmonių ir kad Jo gailestingumas ir malonė yra prieinami visiems, kurie jos siekia.

  Dievo galia yra didesnė už žmonių, o jo teisingumas ir gailestingumas galiausiai nugalės. Jobo knyga primena šį faktą ir primena, kad Dievo galia yra didesnė už bet kokią žmogaus galią. Jo stebuklai ir gebėjimas atleisti rodo jo galią ir norą kištis į žmogaus reikalus.

 • #3.     Kančia gali būti tikėjimo išbandymas: Jobo kančia – jo tikėjimo Dievu išbandymas. Nepaisant kančių, Jobas išlieka ištikimas ir galiausiai už ištikimybę jam atlyginama.

  Jobo knyga yra galingas tikėjimo galios kančios akivaizdoje liudijimas. Jobas yra teisus žmogus, išbandytas Dievo, ištveriantis dideles kančias ir netektis. Nepaisant kančių, Jobas išlieka ištikimas ir galiausiai už ištikimybę jam atlyginama. Jobso kančia yra jo tikėjimo Dievu išbandymas, o jo tikėjimas galiausiai yra apdovanotas.

  Jobso tikėjimas išbandomas įvairiais būdais. Jis praranda turtus, vaikus ir sveikatą. Iš jo tyčiojasi draugai ir šeima, jį net šėtonas gundo prakeikti Dievą. Nepaisant viso to, Jobas išlieka ištikimas ir tvirtas tikėdamas Dievu. Jis atsisako pasiduoti nevilčiai ar nusigręžti nuo Dievo.

  Jobs tikėjimas galiausiai yra apdovanotas. Dievas grąžina jam turtus, sveikatą ir vaikus. Jam taip pat suteiktas naujas Dievo galios ir gailestingumo supratimas. Jobso tikėjimas yra tikėjimo galios kančios akivaizdoje liudijimas. Jo istorija yra pavyzdys, kaip tikėjimas gali būti stiprybės ir vilties šaltinis ištikus nelaimei.

 • #4.     Dievas yra teisingas ir gailestingas: Dievas yra teisingas ir gailestingas, o jo teisingumas galiausiai atsiskleidžia. Jobo kančia primena Dievo teisingumą ir gailestingumą.

  Dievas yra teisingas ir gailestingas, o jo teisingumas galiausiai atsiskleidžia. Tai primena Jobo knyga, nes joje pasakojama apie žmogų, kuris labai kenčia, tačiau išlieka ištikimas Dievui. Nepaisant savo kančių, Jobas niekada nekeikia Dievo, o galiausiai Dievas jam atlygina už ištikimybę. Tai priminimas, kad Dievas yra teisingas ir gailestingas ir kad jo teisingumas bus atskleistas galiausiai.

  Dievo teisingumas matomas tame, kaip jis atlygina Jobui už jo ištikimybę. Nepaisant visų Jobo patirtų kančių, Dievas apdovanoja jį nauja šeima, turtais ir ilgu gyvenimu. Tai priminimas, kad Dievas yra teisingas ir gailestingas ir kad jo teisingumas bus atskleistas galiausiai.

  Jobo knyga taip pat primena, kad Dievas yra teisingas ir gailestingas. Nepaisant visų kančių, kurias Jobas patyrė, jis niekada neprakeikė Dievo. Tai priminimas, kad Dievas yra teisingas ir gailestingas ir kad jo teisingumas bus atskleistas galiausiai.

  Dievo teisingumas ir gailestingumas galiausiai atsiskleidžia. Tai primena Jobo knyga, nes joje pasakojama apie žmogų, kuris labai kenčia, tačiau išlieka ištikimas Dievui. Nepaisant savo kančių, Jobas niekada nekeikia Dievo, o galiausiai Dievas jam atlygina už ištikimybę. Tai priminimas, kad Dievas yra teisingas ir gailestingas ir kad jo teisingumas bus atskleistas galiausiai.

 • #5.     Dievo valia paslaptinga: Dievo valia paslaptinga ir nežinoma. Jobo kančia primena paslaptingą Dievo valią ir jo sugebėjimą įvykdyti teisingumą.

  Dievo valia yra paslaptinga ir nežinoma. Jobso kančios yra priminimas apie paslaptingą Dievo valią ir jo gebėjimą įgyvendinti teisingumą. Jobso istorija yra priminimas, kad Dievo valia dažnai mūsų nesuprantama ir kad turime ją priimti net tada, kai tai atrodo nesąžininga. Jobso istorija yra priminimas, kad Dievo valia dažnai nuo mūsų slepiama ir kad turime ja pasitikėti net tada, kai atrodo, kad ji veikia prieš mus. Jobso istorija yra priminimas, kad Dievo valia dažnai yra paslaptinga ir kad turime ją priimti net tada, kai atrodo, kad ji veikia prieš mus.

  Jobso istorija yra priminimas, kad Dievo valia dažnai nuo mūsų slepiama ir kad turime ja pasitikėti net tada, kai atrodo, kad ji veikia prieš mus. Jobso istorija yra priminimas, kad Dievo valia dažnai yra paslaptinga ir kad turime ją priimti net tada, kai atrodo, kad ji veikia prieš mus. Jobso istorija yra priminimas, kad Dievo valia dažnai mūsų nesuprantama ir kad turime ją priimti net tada, kai tai atrodo nesąžininga.

  Jobso istorija yra priminimas, kad Dievo valia dažnai yra paslaptinga ir nežinoma ir kad turime ją priimti net tada, kai atrodo, kad ji veikia prieš mus. Jobso istorija yra priminimas, kad Dievo valia dažnai nuo mūsų slepiama ir kad turime ja pasitikėti net tada, kai atrodo, kad ji veikia prieš mus. Jobso istorija yra priminimas, kad Dievo valia dažnai mūsų nesuprantama ir kad turime ją priimti net tada, kai tai atrodo nesąžininga.

 • #6.     Dievo meilė yra besąlygiška: Dievo meilė yra besąlygiška ir jis myli visus savo kūrinius. Jobo kančia primena Dievo meilę ir jo gebėjimą vykdyti teisingumą.

  Dievo meilė yra besąlygiška ir jis myli visus savo kūrinius. Kad ir ką darytume, Dievas visada mus mylės ir priims. Jis yra mylintis ir atleidžiantis Dievas, kuris niekada nuo mūsų nenusisuks. Jis visada yra šalia, kad suteiktų mums paguodos ir patarimų, net ir tamsiausiomis akimirkomis. Jis yra stiprybės ir vilties šaltinis, o jo meilė besąlygiška.

  Jobo knyga yra priminimas apie Dievo meilę ir jo gebėjimą vykdyti teisingumą. Jobas labai kentėjo, tačiau liko ištikimas Dievui. Nepaisant kančių, Jobas neprarado tikėjimo Dievu ir savo meile. Jis pasitikėjo Dievo teisingumu ir gailestingumu, o galiausiai Dievas atlygino Jobui už jo ištikimybę. Tai liudija besąlygišką Dievo meilę ir jo norą atleisti ir apdovanoti tuos, kurie lieka jam ištikimi.

  Dievo meilė yra besąlygiška ir primena apie jo gailestingumą ir teisingumą. Jis mus myli, kad ir ką darytume, ir visada yra šalia, kad suteiktų mums paguodos ir patarimų. Jis yra stiprybės ir vilties šaltinis, o jo meilė besąlygiška. Jobo knyga yra priminimas apie Dievo meilę ir jo gebėjimą užtikrinti teisingumą, taip pat liudija apie jo besąlygišką meilę ir norą atleisti bei apdovanoti tuos, kurie lieka jam ištikimi.

 • #7.     Dievo išmintis yra begalinė: Dievo išmintis yra begalinė, o jo žinios – už žmogaus supratimo ribų. Jobo kančia primena Dievo išmintį ir jo sugebėjimą įvykdyti teisingumą.

  Dievo išmintis yra begalinė, o jo žinios – už žmogaus supratimo ribų. Jobo knyga tai primena, nes joje pasakojama apie žmogų, kuris, nepaisant savo teisumo, labai kenčia. Jobso kančios primena Dievo išmintį ir jo gebėjimą užtikrinti teisingumą. Nepaisant Jobso kančių, jis išlieka ištikimas Dievui ir galiausiai yra apdovanotas už savo ištikimybę. Tai liudija begalinę Dievo išmintį ir jo gebėjimą užtikrinti teisingumą pasaulyje.

  Dievo išmintis taip pat matyti iš jo sugebėjimo išvesti gėrį iš blogio. Jobo knygoje Dievas leidžia šėtonui išbandyti Jobso ištikimybę, bet galiausiai atneša daugiau naudos iš kančios. Jobui galiausiai atlyginama už ištikimybę, o jo kančios panaudojamos siekiant didesnio gėrio. Tai priminimas apie begalinę Dievo išmintį ir jo gebėjimą atnešti teisingumą ir gėrį iš blogio.

  Dievo išmintis yra begalinė, o jo žinios – už žmogaus supratimo ribų. Jobo knyga apie tai primena, nes ji parodo, kaip Dievas gali atnešti teisingumą ir gėrį iš blogio. Tai priminimas apie begalinę Dievo išmintį ir jo gebėjimą atnešti teisingumą ir gėrį iš blogio. Tai liudija begalinę Dievo išmintį ir jo gebėjimą užtikrinti teisingumą pasaulyje.

 • #8.     Dievo planas tobulas: Dievo planas tobulas ir jo valia galiausiai atsiskleidžia. Jobo kančia primena tobulą Dievo planą ir jo gebėjimą įgyvendinti teisingumą.

  Dievo planas yra tobulas ir jo valia galiausiai atsiskleidžia. Jobo knyga yra šios tiesos priminimas, nes joje pasakojama apie žmogų, kuris labai kenčia, tačiau išlieka ištikimas Dievui. Jobso kančios primena tobulą Dievo planą ir jo gebėjimą įgyvendinti teisingumą. Nepaisant skausmo ir kančios, kurią Jobas patyrė, jis niekada neprarado tikėjimo Dievo planu. Jis tikėjo, kad Dievas turėjo tikslą jo kančioms ir kad galiausiai bus atskleista Dievo valia.

  Jobo knyga mus moko, kad Dievo planas yra tobulas ir kad jo valia galiausiai atsiskleidžia. Tai mums primena, kad net kančios apsuptyje galime pasitikėti tobulu Dievo planu ir teisingumas bus įvykdytas. Galime pasiguosti žinodami, kad Dievo planas yra tobulas ir kad Jo valia bus atskleista galiausiai.

 • #9.     Dievo teisingumas yra nešališkas: Dievo teisingumas yra nešališkas ir jis vienodai vertina visus savo kūrinius. Jobo kančia primena apie nešališką Dievo teisingumą ir jo gebėjimą vykdyti teisingumą.

  Dievo teisingumas yra nešališkas ir jis vienodai vertina visus savo kūrinius. Jis nerodo palankumo ar šališkumo jokiam asmeniui ar žmonių grupei. Jis yra teisingas ir teisingas savo sprendimuose ir nieko nediskriminuoja. Tai mums priminimas, kad turėtume stengtis būti teisingi ir sąžiningi savo sprendimuose ir santykiuose su kitais.

  Jobo knyga yra nešališko Dievo teisingumo priminimas. Šioje knygoje Jobas labai kenčia, nepaisant savo teisumo ir ištikimybės Dievui. Ši kančia primena apie nešališką Dievo teisingumą ir jo gebėjimą užtikrinti teisingumą. Tai priminimas, kad Dievas yra teisingas ir kad Jis įvykdys teisingumą tiems, kurie buvo skriaudžiami.

  Dievo teisingumas yra nešališkas ir tai mums primena, kad mes turime stengtis būti teisingi ir sąžiningi savo sprendimuose ir santykiuose su kitais. Turėtume prisiminti, kad Dievas yra teisingas ir kad Jis įvykdys teisingumą tiems, kurie buvo skriaudžiami. Taip pat turėtume prisiminti, kad Dievas yra nešališkas ir kad jis vertins visus savo kūrinius vienodai.

 • #10.     Dievo gailestingumas yra begalinis: Dievo gailestingumas yra begalinis ir jis nori atleisti už visus savo kūrinius. Jobo kančia primena Dievo gailestingumą ir jo gebėjimą įvykdyti teisingumą.

  Dievo gailestingumas yra begalinis ir jis nori atleisti už visus savo kūrinius. Tai priminimas apie jo didžiulę meilę ir užuojautą mums, kad ir kaip toli būtume nuklydę nuo jo kelio. Jobso kančios primena apie šį gailestingumą ir apie Dievo gebėjimą užtikrinti teisingumą. Jobso istorija liudija Dievo gailestingumo galią ir tai, kaip ji gali išgydyti ir atstatyti net didelių kančių viduryje. Dievo gailestingumas yra priminimas, kad nesvarbu, kaip toli nuklydome, jis visada pasiruošęs mums atleisti ir sugrąžinti į savo meilės glėbį.

  Dievo gailestingumas taip pat primena jo didžiulę galią ir valdžią. Jis yra aukščiausias teisėjas ir gali įvykdyti teisingumą bet kurioje situacijoje. Jis taip pat yra didžiausias gailestingumo ir užuojautos šaltinis ir nori mums atleisti, nesvarbu, kaip toli nuklydome. Jo gailestingumas yra begalinis ir jis nori mums atleisti, kad ir ką būtume padarę. Tai priminimas apie jo didžiulę meilę ir užuojautą mums ir apie jo pasirengimą mums atleisti ir sugrąžinti į savo meilės glėbį.

  Dievo gailestingumas yra priminimas, kad nesvarbu, kaip toli nuklydome, jis visada pasiruošęs mums atleisti ir sugrąžinti į savo meilės glėbį. Jo gailestingumas yra begalinis ir jis nori mums atleisti, kad ir ką būtume padarę. Tai priminimas apie jo didžiulę meilę ir užuojautą mums ir apie jo pasirengimą mums atleisti ir sugrąžinti į savo meilės glėbį. Dievo gailestingumas yra priminimas, kad nesvarbu, kaip toli nuklydome, jis visada pasiruošęs mums atleisti ir sugrąžinti į savo meilės glėbį.

 • #11.     Dievo pažadai yra tikri: Dievo pažadai yra tikri ir jis įvykdys visus savo pažadus. Jobo kančia primena Dievo pažadus ir jo gebėjimą įvykdyti teisingumą.

  Dievo pažadai yra tikri ir jis įvykdys visus savo pažadus. Tai tiesa, kuri buvo kartojama per amžius, ir tai tiesa, kuri aktuali ir šiandien. Jobo knyga primena šią tiesą, nes joje pasakojama apie žmogų, kuris labai kenčia, tačiau vis dar pasitiki Dievu ir jo pažadais. Jobso kančios yra priminimas apie Dievo pažadus ir jo gebėjimą įgyvendinti teisingumą. Nepaisant to, kad Jobas nesupranta, kodėl kenčia, jis vis tiek pasitiki Dievu ir jo pažadais. Tai mums priminimas, kad Dievo pažadai yra tikri ir kad Jis juos įvykdys.

  Jobo knyga taip pat primena, kad Dievo pažadai ne visada būna iš karto. Darbo kančios truko ilgai, ir tik po ilgo laiko Dievo pažadai išsipildė. Tai mums priminimas, kad Dievo pažadai yra tikri, tačiau jie ne visada gali išsipildyti taip, kaip tikimės. Turime tikėti, kad Dievas įvykdys savo pažadus savo laiku ir savaip.

  Jobo knyga yra priminimas mums, kad Dievo pažadai yra tikri ir kad Jis juos įvykdys. Turime tikėti, kad Dievas įvykdys savo pažadus savo laiku ir savaip. Taip pat turime prisiminti, kad Dievo pažadai ne visada būna nedelsiant ir kad turime būti kantrūs ir pasitikėti Dievo planu. Prisimindami šias tiesas galime tikėti, kad Dievo pažadai yra tikri ir kad Jis juos ištesės.

 • #12.     Dievo meilė yra amžina: Dievo meilė yra amžina ir jis niekada neapleis savo kūrinių. Jobo kančia primena Dievo meilę ir jo gebėjimą vykdyti teisingumą.

  Dievo meilė yra amžina ir jis niekada neapleis savo kūrinių. Kad ir kokia sudėtinga būtų padėtis, Dievas visada bus šalia, kad paguostų ir padėtų. Jis niekada nepaliks mūsų vienų mūsų kančiose, bet visada padės mums išgyventi. Jo meilė besąlygiška ir jis niekada nuo mūsų nenusisuks, kad ir ką būtume padarę.

  Jobo knyga yra šios amžinos meilės priminimas. Jobas labai kentėjo, bet Dievas niekada jo nepaliko. Vietoj to Dievas suteikė Jobui paguodos ir vadovavimo, o galiausiai įvykdė teisingumą. Tai liudija Dievo meilę ir jo gebėjimą užtikrinti teisingumą, net ir kančios viduryje.

  Dievo meilė yra amžina ir jis niekada mūsų neapleis. Galime pasiguosti žinodami, kad, kad ir su kuo susidurtume, Dievas visada bus šalia ir suteiks mums paguodos ir nurodymų. Jo meilė besąlygiška ir jis niekada nuo mūsų nenusisuks, kad ir ką būtume padarę.

 • #13.     Pakanka Dievo malonės: pakanka Dievo malonės ir jis pasirūpins visais savo kūriniais. Jobo kančia primena Dievo malonę ir jo gebėjimą įvykdyti teisingumą.

  Dievo malonės pakanka visiems jo kūriniams. Tai priminimas, kad nesvarbu, su kuo susidurtume gyvenime, Dievas visada yra šalia, kad suteiktų mums jėgų ir drąsos tai įveikti. Jis yra didžiausias paguodos ir vilties šaltinis, ir jo malonės pakanka, kad išlaikytų mus per bet kokius išbandymus. Jobso kančios primena Dievo malonę ir jo gebėjimą užtikrinti teisingumą. Net kančios viduryje Jobas galėjo rasti paguodą žinodamas, kad Dievas yra su juo ir kad jo kančios nebuvo veltui.

  Dievo malonės pakanka, kad suteiktų mums jėgų ir drąsos susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Tai priminimas, kad nesvarbu, su kuo susidurtume gyvenime, Dievas visada yra šalia, kad suteiktų mums jėgų ir drąsos tai įveikti. Jo malonės pakanka, kad išlaikytų mus per bet kokius išbandymus, ir tai primena, kad Dievas visada yra su mumis ir kad Jo malonės pakanka, kad galėtume įveikti bet kokius sunkumus.

  Dievo malonės pakanka, kad suteiktų mums jėgų ir drąsos susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Tai priminimas, kad nesvarbu, su kuo susidurtume gyvenime, Dievas visada yra šalia, kad suteiktų mums jėgų ir drąsos tai įveikti. Jo malonės pakanka, kad išlaikytų mus per bet kokius išbandymus, ir tai primena, kad Dievas visada yra su mumis ir kad Jo malonės pakanka, kad galėtume įveikti bet kokius sunkumus.

  Dievo malonės pakanka, kad suteiktų mums jėgų ir drąsos susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Tai priminimas, kad nesvarbu, su kuo susidurtume gyvenime, Dievas visada yra šalia, kad suteiktų mums jėgų ir drąsos tai įveikti. Jo malonės pakanka, kad išlaikytų mus per bet kokius išbandymus, ir tai primena, kad Dievas visada yra su mumis ir kad Jo malonės pakanka, kad galėtume įveikti bet kokius sunkumus. Galime pasiguosti žinodami, kad Dievo malonės pakanka, kad išvestų mus per bet kokį išbandymą ir kad jo teisingumas galiausiai nugalės.

 • #14.     Dievo planas tobulas: Dievo planas tobulas ir jo valia galiausiai atsiskleidžia. Jobo kančia primena tobulą Dievo planą ir jo gebėjimą įgyvendinti teisingumą.

  Dievo planas yra tobulas ir jo valia galiausiai atsiskleidžia. Jobo knyga yra šios tiesos priminimas, nes joje pasakojama apie žmogų, kuris labai kenčia, tačiau išlieka ištikimas Dievui. Jobso kančios primena tobulą Dievo planą ir jo gebėjimą įgyvendinti teisingumą. Nepaisant skausmo ir kančios, kurią Jobas patyrė, jis niekada neprarado tikėjimo Dievo planu. Jis tikėjo, kad Dievas turėjo tikslą jo kančia ir kad galiausiai bus atskleista Dievo valia.

  Jobo knyga mus moko, kad Dievo planas yra tobulas ir kad jo valia galiausiai atsiskleidžia. Tai mums primena, kad net kančios apsuptyje galime pasitikėti tobulu Dievo planu ir teisingumas bus įvykdytas. Galime pasiguosti žinodami, kad Dievo planas yra tobulas ir kad Jo valia bus atskleista galiausiai.

 • #15.     Dievo valia yra suvereni: Dievo valia yra suvereni ir jis valdo visus savo kūrinius. Jobo kančia primena Dievo suverenumą ir jo gebėjimą vykdyti teisingumą.

  Dievo valia yra suvereni ir jis valdo visus savo kūrinius. Tai reiškia, kad nesvarbu, kas nutiktų, Dievas galiausiai yra atsakingas ir jo valia bus įvykdyta. Jobso kančios primena apie šį suverenumą ir jo gebėjimą užtikrinti teisingumą. Jobso kančios yra priminimas, kad Dievas valdo ir kad galiausiai jis padarys teisingumą tiems, kurie jį skriaudė. Jobso kančios yra priminimas, kad Dievas valdo ir kad galiausiai jis padarys teisingumą tiems, kurie jį skriaudė.

  Dievo suverenitetas taip pat primena, kad jis viską valdo ir kad jo valia bus įvykdyta. Jobso kančios yra priminimas, kad Dievas valdo ir kad galiausiai jis padarys teisingumą tiems, kurie jį skriaudė. Jobso kančios yra priminimas, kad Dievas valdo ir kad galiausiai jis padarys teisingumą tiems, kurie jį skriaudė. Jobso kančios yra priminimas, kad Dievas valdo ir kad galiausiai jis padarys teisingumą tiems, kurie jį skriaudė.

  Dievo suverenitetas taip pat primena, kad jis viską valdo ir kad jo valia bus įvykdyta. Jobso kančios yra priminimas, kad Dievas valdo ir kad galiausiai jis padarys teisingumą tiems, kurie jį skriaudė. Jobso kančios yra priminimas, kad Dievas valdo ir kad galiausiai jis padarys teisingumą tiems, kurie jį skriaudė. Jobso kančios yra priminimas, kad Dievas valdo ir kad galiausiai jis padarys teisingumą tiems, kurie jį skriaudė.

  Dievo suverenitetas taip pat primena, kad jis viską valdo ir kad jo valia bus įvykdyta. Jobso kančios yra priminimas, kad Dievas valdo ir kad galiausiai jis padarys teisingumą tiems, kurie jį skriaudė. Jobso kančios yra priminimas, kad Dievas valdo ir kad galiausiai jis padarys teisingumą tiems, kurie jį skriaudė. Jobso kančios yra priminimas, kad Dievas valdo ir kad galiausiai jis padarys teisingumą tiems, kurie jį skriaudė.

  Dievo suverenitetas yra priminimas, kad jis viską valdo ir kad jo valia bus įvykdyta. Jobso kančios yra priminimas, kad Dievas valdo ir kad galiausiai jis padarys teisingumą tiems, kurie jį skriaudė. Jobso kančios yra priminimas, kad Dievas valdo ir kad galiausiai jis padarys teisingumą tiems, kurie jį skriaudė. Jobso kančios yra priminimas, kad Dievas valdo ir kad galiausiai jis padarys teisingumą tiems, kurie jį skriaudė.

 • #16.     Dievo gailestingumas yra begalinis: Dievo gailestingumas yra begalinis ir jis nori atleisti už visus savo kūrinius. Jobo kančia primena Dievo gailestingumą ir jo gebėjimą įvykdyti teisingumą.

  Dievo gailestingumas yra begalinis ir jis nori atleisti už visus savo kūrinius. Tai priminimas apie jo didžiulę meilę ir užuojautą mums, kad ir kaip toli būtume nuklydę nuo jo kelio. Jobso kančios primena apie šį gailestingumą ir apie Dievo gebėjimą užtikrinti teisingumą. Jobso istorija liudija Dievo gailestingumo galią ir tai, kaip ji gali išgydyti ir atstatyti net didelių kančių viduryje. Dievo gailestingumas yra priminimas, kad nesvarbu, kaip toli nuklydome, jis visada pasiruošęs mums atleisti ir sugrąžinti į savo meilės glėbį.

  Dievo gailestingumas taip pat primena jo didžiulę galią ir valdžią. Jis yra aukščiausias teisėjas ir gali įvykdyti teisingumą bet kurioje situacijoje. Jis taip pat yra didžiausias gailestingumo ir užuojautos šaltinis ir nori mums atleisti, nesvarbu, kaip toli nuklydome. Jo gailestingumas yra begalinis ir jis nori mums atleisti, kad ir ką būtume padarę. Tai priminimas apie jo didžiulę meilę ir užuojautą mums ir apie jo pasirengimą mums atleisti ir sugrąžinti į savo meilės glėbį.

  Dievo gailestingumas yra priminimas, kad nesvarbu, kaip toli nuklydome, jis visada pasiruošęs mums atleisti ir sugrąžinti į savo meilės glėbį. Jo gailestingumas yra begalinis ir jis nori mums atleisti, kad ir ką būtume padarę. Tai priminimas apie jo didžiulę meilę ir užuojautą mums ir apie jo pasirengimą mums atleisti ir sugrąžinti į savo meilės glėbį. Dievo gailestingumas yra priminimas, kad nesvarbu, kaip toli nuklydome, jis visada pasiruošęs mums atleisti ir sugrąžinti į savo meilės glėbį.

 • #17.     Dievo teisingumas yra nešališkas: Dievo teisingumas yra nešališkas ir jis vienodai vertina visus savo kūrinius. Jobo kančia primena apie nešališką Dievo teisingumą ir jo gebėjimą vykdyti teisingumą.

  Dievo teisingumas yra nešališkas ir jis vienodai vertina visus savo kūrinius. Jis nerodo palankumo ar šališkumo jokiam asmeniui ar žmonių grupei. Jis yra teisingas ir teisingas savo sprendimuose ir nieko nediskriminuoja. Tai mums priminimas, kad turėtume stengtis būti teisingi ir sąžiningi savo sprendimuose ir santykiuose su kitais.

  Jobo knyga yra nešališko Dievo teisingumo priminimas. Šioje knygoje Jobas labai kenčia, nepaisant savo teisumo ir ištikimybės Dievui. Ši kančia primena apie nešališką Dievo teisingumą ir jo gebėjimą užtikrinti teisingumą. Tai taip pat mums primena, kad neturėtume skubėti teisti kitų, nes Dievas yra vienintelis, kuris gali iš tikrųjų teisti.

  Dievo teisingumas yra nešališkas ir mes turime stengtis būti teisingi ir sąžiningi savo santykiuose su kitais. Turėtume prisiminti, kad Dievas yra vienintelis, kuris gali iš tikrųjų teisti ir kad jo teisingumas yra nešališkas. Turėtume stengtis būti teisingi ir sąžiningi savo sprendimuose ir santykiuose su kitais ir nepamiršti, kad Dievas yra vienintelis, kuris gali iš tikrųjų teisti.

 • #18.     Dievo meilė yra besąlygiška: Dievo meilė yra besąlygiška ir jis myli visus savo kūrinius. Jobo kančia primena Dievo meilę ir jo gebėjimą vykdyti teisingumą.

  Dievo meilė yra besąlygiška ir jis myli visus savo kūrinius. Kad ir ką darytume, Dievas visada mus mylės ir priims. Jis yra mylintis ir atleidžiantis Dievas, kuris niekada nuo mūsų nenusisuks. Jis visada yra šalia, kad suteiktų mums paguodos ir patarimų, net ir tamsiausiomis akimirkomis. Jis yra stiprybės ir vilties šaltinis, o jo meilė besąlygiška.

  Jobo knyga yra priminimas apie Dievo meilę ir jo gebėjimą vykdyti teisingumą. Jobas labai kentėjo, tačiau liko ištikimas Dievui. Nepaisant kančių, Jobas neprarado tikėjimo Dievu ir savo meile. Jis pasitikėjo Dievo teisingumu ir gailestingumu, o galiausiai Dievas atlygino Jobui už jo ištikimybę. Tai liudija besąlygišką Dievo meilę ir jo norą atleisti ir apdovanoti tuos, kurie lieka jam ištikimi.

  Dievo meilė yra besąlygiška ir primena apie jo gailestingumą ir teisingumą. Jis mus myli, kad ir ką darytume, ir visada yra šalia, kad suteiktų mums paguodos ir patarimų. Jis yra stiprybės ir vilties šaltinis, o jo meilė besąlygiška. Jobo knyga yra priminimas apie Dievo meilę ir jo gebėjimą užtikrinti teisingumą, taip pat liudija apie jo besąlygišką meilę ir norą atleisti bei apdovanoti tuos, kurie lieka jam ištikimi.

 • #19.     Dievo išmintis yra begalinė: Dievo išmintis yra begalinė, o jo žinios – už žmogaus supratimo ribų. Jobo kančia primena Dievo išmintį ir jo sugebėjimą įvykdyti teisingumą.

  Dievo išmintis yra begalinė, o jo žinios – už žmogaus supratimo ribų. Jobo knyga tai primena, nes joje pasakojama apie žmogų, kuris, nepaisant savo teisumo, labai kenčia. Jobso kančios primena Dievo išmintį ir jo gebėjimą užtikrinti teisingumą. Nepaisant Jobso kančių, jis išlieka ištikimas Dievui ir galiausiai yra apdovanotas už savo ištikimybę. Tai liudija begalinę Dievo išmintį ir jo gebėjimą užtikrinti teisingumą pasaulyje.

  Dievo išmintis taip pat matyti iš jo sugebėjimo išvesti gėrį iš blogio. Jobo knygoje Dievas leidžia šėtonui išbandyti Jobso ištikimybę, bet galiausiai atneša daugiau naudos iš kančios. Jobui galiausiai atlyginama už ištikimybę, o jo kančios panaudojamos siekiant didesnio gėrio. Tai priminimas apie begalinę Dievo išmintį ir jo gebėjimą atnešti teisingumą ir gėrį iš blogio.

  Dievo išmintis yra begalinė, o jo žinios – už žmogaus supratimo ribų. Jobo knyga yra tai priminimas, nes ji parodo mums, kad Dievo išmintis yra didesnė už mūsų ir kad jis sugeba iš blogio atnešti teisingumą ir gėrį. Tai priminimas apie begalinę Dievo išmintį ir jo gebėjimą atnešti teisingumą ir gėrį iš blogio.

 • #20.     Dievo planas tobulas: Dievo planas tobulas ir jo valia galiausiai atsiskleidžia. Jobo kančia primena tobulą Dievo planą ir jo gebėjimą įgyvendinti teisingumą.

  Dievo planas yra tobulas ir jo valia galiausiai atsiskleidžia. Jobo knyga yra šios tiesos priminimas, nes joje pasakojama apie žmogų, kuris labai kenčia, tačiau išlieka ištikimas Dievui. Jobso kančios primena tobulą Dievo planą ir jo gebėjimą įgyvendinti teisingumą. Nepaisant skausmo ir kančios, kurią Jobas patyrė, jis niekada neprarado tikėjimo Dievo planu. Jis tikėjo, kad Dievas turėjo tikslą jo kančioms ir kad galiausiai bus atskleista Dievo valia.

  Jobo knyga mus moko, kad Dievo planas yra tobulas ir kad jo valia galiausiai atsiskleidžia. Tai mums primena, kad net kančios apsuptyje galime pasitikėti tobulu Dievo planu ir teisingumas bus įvykdytas. Galime pasiguosti žinodami, kad Dievo planas yra tobulas ir kad Jo valia bus atskleista galiausiai.