Efektyvus vadovas: galutinis vadovas, kaip atlikti reikiamus dalykus 2006

Autorius Peteris F. Druckeris

Reitingas   

Santrauka:

 • Efektyvus vadovas: galutinis vadovas, kaip tinkamai atlikti Peter F. Drucker, yra išsamus vadovas, kaip tapti efektyviu vadovu. Knyga suskirstyta į tris dalis: I dalis: Efektyvus vadovas, II dalis: Efektyvus vykdomasis asmuo veikia ir III dalis: Efektyvus vadovas praktikoje. I dalyje Druckeris apibūdina esmines efektyvaus vykdomojo vadovo savybes, įskaitant gebėjimą sutelkti dėmesį į teisingus dalykus, gebėjimą priimti sprendimus ir gebėjimą deleguoti. Jis taip pat aptaria asmeninės filosofijos ugdymo svarbą ir būtinybę mokėti mąstyti strategiškai. II dalyje Druckeris pateikia praktinių patarimų, kaip tapti efektyviu vadovu, įskaitant, kaip valdyti laiką, kaip nustatyti užduočių prioritetus ir kaip sukurti komandą. III dalyje Druckeris išsamiai apžvelgia, kaip efektyvios vykdomosios valdžios principus pritaikyti praktikoje, įskaitant tai, kaip parengti veiksmų planą, kaip valdyti žmones ir kaip įvertinti sėkmę. Knygoje gausu pavyzdžių ir atvejų tyrimų, iliustruojančių Druckerio mintis. Efektyvus vadovas yra neįkainojamas šaltinis kiekvienam, norinčiam tapti efektyviu vadovu.


Pagrindinės mintys:


 • #1.     Nusistatykite prioritetus: Efektyvus vadovas sutelkia dėmesį į prioritetų nustatymo svarbą ir sutelkia dėmesį į svarbiausias užduotis. Tai atliekama nustatant svarbiausias veiklas ir skiriant reikiamus išteklius, kad būtų užtikrintas jų užbaigimas.

  Peteris F. Druckeris knygoje „The Effective Executive“ pabrėžia prioritetų nustatymo ir susitelkimo ties svarbiausiomis užduotimis svarbą. Jis teigia, kad norint būti sėkmingam, reikia nustatyti svarbiausias veiklas ir tada skirti reikiamus išteklius, kad būtų užtikrintas jų užbaigimas. Tai reiškia, kad reikia mokėti atskirti skubias ir svarbias užduotis ir teikti pirmenybę svarbioms užduotims, o ne skubioms. Be to, Druckeris siūlo sutelkti dėmesį į jų pastangų rezultatus, o ne pačias pastangas, siekiant užtikrinti, kad svarbiausios užduotys būtų įvykdytos.

  Druckeris taip pat pabrėžia, kad svarbu deleguoti užduotis kitiems, siekiant atlaisvinti laiko svarbiausioms užduotims atlikti. Jis teigia, kad nereikėtų bijoti užduotis deleguoti kitiems, nes tai gali padėti atlaisvinti laiko ir jėgų svarbiausioms užduotims atlikti. Be to, Druckeris siūlo sutelkti dėmesį į jų pastangų rezultatus, o ne pačias pastangas, siekiant užtikrinti, kad svarbiausios užduotys būtų įvykdytos.

  Apskritai „The Effective Executive“ pabrėžia, kad svarbu nustatyti prioritetus ir sutelkti dėmesį į svarbiausias užduotis. Nustačius svarbiausias veiklas ir paskirstant reikiamus išteklius, kad jos būtų baigtos, galima užtikrinti, kad jos sutelktų dėmesį į užduotis, kurios turės didžiausią poveikį. Be to, deleguojant užduotis kitiems ir sutelkiant dėmesį į jų pastangų rezultatus, galima užtikrinti, kad svarbiausios užduotys būtų atliktos laiku ir efektyviai.

 • #2.     Valdykite laiką: laiko valdymas yra būtinas efektyviems vadovams. Tai apima terminų nustatymą, užduočių delegavimą ir išsiblaškymo vengimą.

  Laiko valdymas yra esminis įgūdis, kurį turi įvaldyti bet kuris vadovas. Tai apima terminų nustatymą, užduočių delegavimą ir blaškymosi vengimą. Nustačius terminus, vadovai gali užtikrinti, kad užduotys būtų atliktos laiku, o projektai – pagal grafiką. Užduočių pavedimas kitiems komandos nariams gali padėti užtikrinti, kad užduotys būtų atliekamos efektyviai ir kad visi dirbtų kartu siekdami to paties tikslo. Galiausiai, išsiblaškymo vengimas gali padėti vadovams susikoncentruoti į atliekamą užduotį ir užtikrinti, kad jie išmintingai naudoja savo laiką.

  Efektyvus vadovas: Peterio F. Druckerio parengtas vadovas, kaip tinkamai atlikti darbus, išsamiai apžvelgia laiko valdymo svarbą. Jame aprašomi veiksmai, kurių vadovai gali imtis siekdami užtikrinti, kad jie efektyviai valdytų savo laiką. Taip pat pateikiami patarimai, kaip nustatyti terminus, deleguoti užduotis ir išvengti blaškymosi. Vadovaudamiesi šioje knygoje pateiktais patarimais, vadovai gali užtikrinti, kad jie išmintingai naudoja savo laiką ir kuo geriau išnaudoja savo dieną.

 • #3.     Priimkite sprendimus: efektyvūs vadovai turi sugebėti greitai ir užtikrintai priimti sprendimus. Tai apima reikiamos informacijos rinkimą, privalumų ir trūkumų pasvėrimą ir geriausio sprendimo priėmimą.

  Sprendimų priėmimas yra esminė veiksmingos vykdomosios valdžios dalis. Reikia surinkti reikiamą informaciją, pasverti privalumus ir trūkumus, o tada priimti geriausią sprendimą. Šis procesas gali būti sudėtingas, nes reikalaujama, kad vykdomoji valdžia priimtų sprendimą, pagrįstą turima informacija. Tačiau svarbu atsiminti, kad sprendimų priėmimo procesas turi būti atliktas greitai ir užtikrintai. Per ilgai priėmus sprendimą, gali būti praleistos galimybės ir tai gali turėti neigiamos įtakos organizacijai.

  Taip pat svarbu atsiminti, kad sprendimų priėmimo procesas turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į organizacijos interesus. Vadovai turėtų apsvarstyti galimą savo sprendimų poveikį organizacijos tikslams ir uždaviniams. Jie taip pat turėtų apsvarstyti galimą riziką ir naudą, susijusią su sprendimu. Skirdami laiko apsvarstyti visus šiuos veiksnius, vadovai gali priimti geriausią organizacijos sprendimą.

  Sprendimų priėmimas yra svarbi veiksmingos vykdomosios valdžios dalis. Reikia surinkti reikiamą informaciją, pasverti privalumus ir trūkumus, o tada priimti geriausią sprendimą. Skirdami laiko apsvarstyti visą galimą riziką ir naudą, susijusią su sprendimu, vadovai gali priimti geriausią organizacijos sprendimą.

 • #4.     Plėtoti santykius: veiksmingi vadovai turi sugebėti užmegzti ryšius su kolegomis, klientais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Tai apima jų poreikių supratimą ir darbą kartu siekiant bendrų tikslų.

  Santykių kūrimas yra esminis bet kurio vadovo įgūdis. Tai apima kolegų, klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikių supratimą ir bendrą darbą siekiant bendrų tikslų. Tam reikia gebėjimo klausytis, užjausti ir bendradarbiauti. Tai taip pat apima gebėjimą sukurti pasitikėjimą ir pagarbą bei efektyviai bendrauti. Plėtodami tvirtus santykius, vadovai gali sukurti teigiamą darbo aplinką ir skatinti bendradarbiavimą bei inovacijas.

  Norėdami plėtoti santykius, vadovai turi būti pasirengę investuoti laiką ir pastangas. Tai reiškia, kad reikia skirti laiko pažinti žmones, suprasti jų požiūrį ir būti atviram atsiliepimams. Tai taip pat apima aktyvų aktyvumą ieškant galimybių bendradarbiauti ir kurti santykius. Tai darydami vadovai gali sukurti pasitikėjimo ir pagarbos kultūrą bei ugdyti bendruomeniškumo jausmą.

  Santykių kūrimas yra svarbi veiksmingo vadovo dalis. Tam reikia gebėjimo klausytis, užjausti ir bendradarbiauti. Tai taip pat apima aktyvų aktyvumą ieškant galimybių užmegzti santykius. Tai darydami vadovai gali sukurti teigiamą darbo aplinką ir skatinti bendradarbiavimą bei inovacijas.

 • #5.     Efektyviai bendrauti: efektyvūs vadovai turi mokėti bendrauti aiškiai ir glaustai. Tai apima tinkamų žodžių vartojimą, kalbėjimą suprantamu būdu ir kitų klausymąsi.

  Efektyvus bendravimas yra būtinas, kad vadovai būtų sėkmingi. Vadovai turi gebėti reikšti savo idėjas ir nuomones taip, kad ją suprastų jų kolegos ir pavaldiniai. Jie taip pat turi mokėti klausytis kitų ir atsižvelgti į jų atsiliepimus. Norėdami tai padaryti, vadovai turi vartoti tinkamus žodžius ir kalbėti aiškiai bei glaustai. Jie taip pat turi mokėti skaityti tarp eilučių ir suprasti pagrindinę to, kas sakoma, prasmę. Veiksmingai bendraudami vadovai gali užtikrinti, kad jų idėjos ir nuomonės būtų išgirstos ir suprantamos, o jų sprendimai būtų pagrįsti geriausia turima informacija.

  Veiksmingas bendravimas taip pat apima gebėjimą skaityti kitų kūno kalbą. Žinodami apie neverbalinius signalus, kuriuos žmonės skleidžia, vadovai gali geriau suprasti tų, su kuriais jie bendrauja, jausmus ir ketinimus. Tai gali padėti jiems geriau suprasti pokalbio kontekstą ir įsitikinti, kad žinutė gaunama taip, kaip jie ketino.

  Galiausiai, efektyvus bendravimas apima galimybę koreguoti bendravimo būdą priklausomai nuo situacijos. Vadovai turi sugebėti pritaikyti savo bendravimo stilių asmeniui, su kuriuo jie kalba, ir pokalbio kontekstą. Tai darydami jie gali užtikrinti, kad jų žinutė bus priimta taip, kaip jie ketino.

 • #6.     Vadovauti pavyzdžiu: veiksmingi vadovai turi rodyti pavyzdį. Tai apima gerą pavyzdį kitiems ir įkvėpimą daryti viską, ką gali.

  Vadovavimas pavyzdžiu yra esminė veiksmingo vadovo dalis. Tai reiškia, kad reikia rodyti gerą pavyzdį kitiems ir įkvėpti juos daryti viską, ką gali. Tai reiškia, kad vadovai turi būti pasirengę imtis sunkių užduočių ir parodyti tinkamą požiūrį bei elgesį. Jie taip pat turi būti pasirengę prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir atsakyti už savo sprendimus. Vadovai taip pat turi būti pasirengę išklausyti kitus ir atsižvelgti į jų nuomonę. Taip elgdamiesi jie gali sukurti pasitikėjimo ir pagarbos aplinką, kuri padės motyvuoti ir įkvėpti jų komandą.

  Pirmaujantis pavyzdžiu taip pat reikia nustatyti aiškius komandos lūkesčius ir tikslus. Vadovai turėtų aiškiai pasakyti, ko jie tikisi iš savo komandos, ir suteikti jiems išteklių bei paramos, reikalingos šiems tikslams pasiekti. Jie taip pat turėtų būti pasirengę pateikti grįžtamąjį ryšį ir patarti, kad padėtų jų komandai pasiekti savo tikslus. Galiausiai vadovai turėtų būti pasirengę pripažinti ir apdovanoti savo komandą už sunkų darbą ir atsidavimą.

  Vadovavimas pavyzdžiu yra svarbi veiksmingo vadovo dalis. Tai reikalauja, kad vadovai būtų pasirengę imtis sudėtingų užduočių, demonstruoti tinkamą požiūrį ir elgesį bei būti atsakingi už savo sprendimus. Tai taip pat reikalauja, kad jie nustatytų aiškius lūkesčius ir tikslus savo komandai, pateiktų grįžtamąjį ryšį ir patarimus, taip pat pripažintų ir apdovanotų komandą už sunkų darbą. Rodydami pavyzdį vadovai gali sukurti pasitikėjimo ir pagarbos aplinką, kuri padės motyvuoti ir įkvėpti jų komandą.

 • #7.     Imkitės iniciatyvos: veiksmingi vadovai turi būti iniciatyvūs ir imtis iniciatyvos. Tai apima galimybių nustatymą ir veiksmų jomis pasinaudoti.

  Veiksmingi vadovai turi būti iniciatyvūs ir imtis iniciatyvos. Tai reiškia, kad jie turi sugebėti nustatyti galimybes ir imtis veiksmų, kad jomis pasinaudotų. Norint imtis iniciatyvos, reikia tam tikro pasitikėjimo ir savimotyvacijos. Vadovai turi sugebėti atpažinti galimas galimybes ir greitai bei ryžtingai jas veikti. Jie taip pat turi sugebėti numatyti galimas problemas ir imtis priemonių, kad jos nepasikartotų. Norint imtis iniciatyvos, taip pat reikia tam tikro kūrybiškumo ir novatoriškumo. Vadovai turi sugebėti mąstyti už langelio ribų ir pasiūlyti kūrybiškus problemų sprendimus. Galiausiai, norint imtis iniciatyvos, reikia tam tikro lygio rizikos. Vadovai turi būti pasirengę prisiimti apskaičiuotą riziką, kad pasiektų savo tikslus.

  Iniciatyvos ėmimasis yra būtinas bet kurio vadovo įgūdis. Tam reikia tam tikro pasitikėjimo, motyvacijos, kūrybiškumo ir rizikos. Vadovai turi sugebėti atpažinti galimas galimybes ir greitai bei ryžtingai jas veikti. Jie taip pat turi sugebėti numatyti galimas problemas ir imtis priemonių, kad jos nepasikartotų. Iniciatyvos ėmimasis yra pagrindinis bet kurio vadovo sėkmės veiksnys ir būtinas norint pasiekti ilgalaikę sėkmę.

 • #8.     Valdykite išteklius: veiksmingi vadovai turi sugebėti efektyviai valdyti išteklius. Tai apima išteklių paskirstymą svarbiausioms užduotims ir veiksmingo jų panaudojimo užtikrinimą.

  Efektyvus išteklių valdymas yra pagrindinis bet kurio vadovo įgūdis. Tai reiškia, kad reikia užtikrinti, kad ištekliai būtų paskirstyti svarbiausioms užduotims ir kad jie būtų naudojami efektyviai. Tai reiškia, kad vadovai turi sugebėti nustatyti užduočių prioritetus ir užtikrinti, kad ištekliai būtų naudojami veiksmingiausiu būdu. Jie taip pat turi sugebėti nustatyti sritis, kuriose išteklius galima sutaupyti arba perskirstyti svarbesnėms užduotims atlikti. Galiausiai, vadovai turi turėti galimybę stebėti išteklių naudojimą, siekdami užtikrinti, kad jie būtų naudojami veiksmingiausiu būdu.

  Efektyvus išteklių valdymas reikalauja, kad vadovai gerai suprastų organizacijos tikslus ir uždavinius. Jie turi sugebėti nustatyti, kurios užduotys yra svarbiausios, ir atitinkamai paskirstyti išteklius. Jie taip pat turi sugebėti nustatyti sritis, kuriose išteklius galima sutaupyti arba perskirstyti svarbesnėms užduotims atlikti. Galiausiai, vadovai turi turėti galimybę stebėti išteklių naudojimą, siekdami užtikrinti, kad jie būtų naudojami veiksmingiausiu būdu.

  Išteklių valdymas yra svarbus įgūdis bet kuriam vadovui. Tai reikalauja, kad vadovai galėtų nustatyti užduočių prioritetus ir atitinkamai paskirstyti išteklius. Tai taip pat reikalauja, kad jie galėtų nustatyti sritis, kuriose galima sutaupyti išteklius arba perskirstyti svarbesnes užduotis. Galiausiai, vadovai turi turėti galimybę stebėti išteklių naudojimą, siekdami užtikrinti, kad jie būtų naudojami veiksmingiausiu būdu.

 • #9.     Sukurti strategijas: veiksmingi vadovai turi sugebėti kurti strategijas savo tikslams pasiekti. Tai apima tikslų nustatymą, būtinų žingsnių nustatymą ir veiksmų plano sudarymą.

  Strategijų kūrimas yra esminis efektyvių vadovų įgūdis. Tai apima tikslų nustatymą, būtinų žingsnių nustatymą ir veiksmų plano kūrimą šiems tikslams pasiekti. Norėdami tai padaryti, vadovai pirmiausia turi nustatyti norimą rezultatą, o tada suskirstyti jį į pasiekiamus tikslus. Tada jie turi įvertinti turimus išteklius ir nustatyti geriausią būdą juos panaudoti savo tikslams pasiekti. Galiausiai, jie turi sukurti tvarkaraštį ir veiksmų planą, kad užtikrintų, jog tikslai būtų pasiekti laiku.

  Kurdami strategijas vadovai taip pat turi atsižvelgti į galimą riziką ir iššūkius, kurie gali kilti. Jie turi būti pasirengę prireikus pakoreguoti savo planus ir būti pasirengę prisiimti apskaičiuotą riziką. Be to, jie turi turėti galimybę pranešti apie savo strategijas savo komandai ir užtikrinti, kad visi būtų tame pačiame puslapyje. Skirdami laiko veiksmingoms strategijoms sukurti, vadovai gali užtikrinti, kad jų tikslai būtų pasiekti veiksmingiausiu ir efektyviausiu būdu.

 • #10.     Stebėkite pažangą: veiksmingi vadovai turi turėti galimybę stebėti pažangą ir prireikus koreguoti. Tai apima pažangos stebėjimą, tobulinimo sričių nustatymą ir taisomųjų veiksmų atlikimą.

  Pažangos stebėjimas yra esminė veiksmingos vykdomosios vadovybės dalis. Tai apima pažangos stebėjimą, tobulinimo sričių nustatymą ir prireikus taisomųjų veiksmų atlikimą. Tai padeda užtikrinti, kad tikslai būtų pasiekti ir visos problemos būtų sprendžiamos laiku. Tai taip pat leidžia vadovams atlikti prireikus koregavimus, kad būtų užtikrinta, jog organizacija pasieks savo tikslus.

  Pažangos stebėjimas reikalauja, kad vadovai būtų informuoti apie organizacijos pažangą ir būtų iniciatyvūs spręsdami bet kokias iškilusias problemas. Tai apima nuolatinę informaciją apie organizacijos veiklą, esamos organizacijos būklės supratimą ir bet kokios galimos rizikos ar galimybių žinojimą. Vadovai taip pat turėtų būti pasirengę prireikus imtis taisomųjų veiksmų, pavyzdžiui, keisti procesus ar personalą arba įgyvendinti naujas strategijas.

  Pažangos stebėjimas yra svarbi veiksmingos vykdomosios vadovybės dalis. Tai padeda užtikrinti, kad organizacija eitų savo tikslo link ir visos problemos būtų sprendžiamos laiku. Būdami informuoti ir prireikus imdamiesi taisomųjų veiksmų, vadovai gali užtikrinti, kad organizacija būtų sėkminga ir kad būtų pasiekti jos tikslai.

 • #11.     Skatinti naujoves: veiksmingi vadovai turi gebėti skatinti naujoves ir kūrybiškumą. Tai apima darbuotojų skatinimą mąstyti už langelio ribų ir kurti naujas idėjas.

  Naujovių skatinimas yra būtinas kiekvienam vadovui, kuris nori būti sėkmingas. Tam reikia sukurti aplinką, kurioje darbuotojai jaustųsi patogiai rizikuodami ir išbandydami naujus dalykus. Vadovai turėtų suteikti išteklių ir paramos, kad padėtų darbuotojams ieškoti naujų idėjų ir kurti kūrybingus sprendimus. Jie taip pat turėtų būti atviri atsiliepimams ir būti pasirengę prireikus keisti. Be to, vadovai turėtų pripažinti ir apdovanoti darbuotojus, kurie pateikia naujoviškus sprendimus. Tai padės sukurti naujovių kultūrą ir paskatins darbuotojus ir toliau mąstyti už lauko ribų.

  Inovacijos yra būtinos bet kuriai organizacijai, kuri nori išlikti konkurencinga. Tai gali padėti kurti naujus produktus ir paslaugas, patobulinti esamus ir padidinti efektyvumą. Skatindami naujoves, vadovai gali užtikrinti, kad jų organizacija išliktų savo pramonės priešakyje. Tai padės užtikrinti, kad organizacija ilgainiui išliktų sėkminga ir pelninga.

 • #12.     Rizikos valdymas: veiksmingi vadovai turi sugebėti valdyti riziką. Tai apima galimos rizikos nustatymą, jų poveikio įvertinimą ir veiksmų jai mažinimą.

  Rizikos valdymas yra esminis bet kurio vadovo įgūdis. Tai apima galimos rizikos atpažinimą, galimo jų poveikio įvertinimą ir veiksmų joms sumažinti arba pašalinti. Rizikos valdymas yra aktyvus procesas, padedantis vadovams numatyti galimas problemas ir joms pasiruošti dar prieš joms atsirandant. Tai apima rizikos atsiradimo tikimybės, galimų rizikos pasekmių ir veiksmų, kurių galima imtis norint sumažinti arba pašalinti riziką, įvertinimą. Rizikos valdymas taip pat apima strategijų, kaip reaguoti į kylančią riziką, kūrimą, pavyzdžiui, nenumatytų atvejų planų ir krizių valdymo protokolų kūrimą. Proaktyviai valdydami riziką, vadovai gali užtikrinti, kad jų organizacijos būtų pasirengusios spręsti visas galimas problemas, kurios gali kilti.

  Rizikos valdymas yra svarbi veiksmingos vykdomosios vadovybės dalis. Tai padeda vadovams numatyti galimas problemas ir joms pasiruošti prieš joms atsirandant, taip pat padeda jiems sukurti strategijas, kaip reaguoti į kylančią riziką. Proaktyviai valdydami riziką, vadovai gali užtikrinti, kad jų organizacijos būtų pasirengusios spręsti visas galimas problemas, kurios gali kilti. Rizikos valdymas yra esminis bet kurio vadovo įgūdis ir svarbi veiksmingo vykdomojo vadovavimo dalis.

 • #13.     Sukurkite komandas: veiksmingi vadovai turi sugebėti kurti komandas ir skatinti bendradarbiavimą. Tai apima komandos aplinkos kūrimą, aiškių tikslų nustatymą ir reikiamų išteklių suteikimą.

  Komandų kūrimas yra esminis efektyvių vadovų įgūdis. Tai apima aplinką, kurioje komandos nariai gali dirbti kartu siekdami bendro tikslo. Tai apima aiškių lūkesčių nustatymą, reikiamų išteklių suteikimą ir bendradarbiavimo skatinimą. Tai taip pat apima individualaus indėlio pripažinimą ir komandos sėkmę. Kurdami pasitikėjimo ir pagarbos aplinką, vadovai gali skatinti bendradarbiavimo ir naujovių kultūrą.

  Veiksmingi vadovai taip pat turi sugebėti valdyti konfliktus ir užtikrinti, kad komandos nariai dirbtų kartu produktyviai. Tai apima atsiliepimų teikimą, ginčų sprendimą ir užtikrinimą, kad visi būtų tame pačiame puslapyje. Be to, vadovai turi sugebėti motyvuoti komandos narius ir užtikrinti, kad jie siektų to paties tikslo. Kurdami pasitikėjimo ir pagarbos aplinką, vadovai gali skatinti bendradarbiavimo ir naujovių kultūrą.

  Galiausiai, veiksmingi vadovai turi sugebėti įvertinti komandos veiklą ir prireikus koreguoti. Tai apima išmatuojamų tikslų nustatymą, pažangos stebėjimą ir grįžtamojo ryšio teikimą. Vertindami komandos veiklą, vadovai gali užtikrinti, kad komandos siekia norimų rezultatų ir kad visi yra tame pačiame puslapyje. Tai darydami vadovai gali užtikrinti, kad komandos dirbtų kartu produktyviai ir efektyviai.

 • #14.     Motyvuoti darbuotojus: efektyvūs vadovai turi sugebėti motyvuoti darbuotojus. Tai apima jų pasiekimų pripažinimą, grįžtamojo ryšio teikimą ir apdovanojimą už pastangas.

  Darbuotojų motyvavimas yra esminė efektyvaus vykdomojo vadovavimo dalis. Svarbu pripažinti darbuotojus už pasiekimus, teikti grįžtamąjį ryšį ir apdovanoti už pastangas. Tai padeda sukurti teigiamą darbo aplinką ir skatina darbuotojus siekti tobulumo. Tai taip pat padeda sukurti pasitikėjimą ir lojalumą tarp vadovo ir darbuotojų.

  Teikiant grįžtamąjį ryšį svarbu būti konkretiems ir konstruktyviems. Tai padeda darbuotojams suprasti, ką jie daro gerai ir kokias sritis reikia tobulinti. Taip pat svarbu numatyti apdovanojimus sėkmės pasiekusiems darbuotojams. Tai gali būti premijų, paaukštinimo ar kitų pripažinimo formų forma.

  Galiausiai, svarbu sukurti aplinką, kurioje darbuotojai jaustųsi vertinami ir vertinami. Tai galėtų apimti lanksčių darbo valandų suteikimą, mokymo ir tobulėjimo galimybių siūlymą bei palankios darbo kultūros sukūrimą. Kurdami aplinką, kurioje darbuotojai jaustųsi vertinami ir vertinami, vadovai gali užtikrinti, kad jų darbuotojai būtų motyvuoti ir produktyvūs.

 • #15.     Valdykite pokyčius: veiksmingi vadovai turi sugebėti valdyti pokyčius. Tai apima pokyčių numatymą, pasiruošimą jiems ir prisitaikymą prie jų.

  Pokyčių valdymas yra esminis bet kurio vadovo įgūdis. Pokyčiai yra neišvengiami, o vadovai turi mokėti juos numatyti, jiems pasiruošti ir prie jų prisitaikyti. Norėdami tai padaryti, vadovai turi gebėti nustatyti galimus aplinkos pokyčius, įvertinti tų pokyčių poveikį ir parengti strategijas, kaip į juos reaguoti. Jie taip pat turi sugebėti pranešti apie pokyčius savo komandoms ir užtikrinti, kad visi susipažintų su nauja kryptimi. Galiausiai vadovai turi turėti galimybę stebėti pakeitimų eigą ir prireikus koreguoti. Veiksmingai valdydami pokyčius, vadovai gali užtikrinti, kad jų organizacijos išliktų konkurencingos ir sėkmingos nuolat kintančioje verslo aplinkoje.

 • #16.     Spręskite problemas: veiksmingi vadovai turi sugebėti išspręsti problemas. Tai apima pagrindinės priežasties nustatymą, sprendimų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

  Veiksmingi vadovai turi sugebėti spręsti problemas. Tai reiškia, kad jie turi sugebėti nustatyti pagrindinę problemos priežastį, sukurti sprendimus ir tada juos įgyvendinti. Kad tai padarytų, vadovai turi gebėti kritiškai ir analitiškai mąstyti bei gebėti nustatyti efektyviausius sprendimus. Jie taip pat turi sugebėti pranešti apie savo sprendimus kitiems ir motyvuoti bei įkvėpti juos imtis veiksmų. Galiausiai jie turi turėti galimybę stebėti sprendimo eigą ir prireikus atlikti pakeitimus. Tai darydami vadovai gali užtikrinti, kad problema būtų išspręsta efektyviausiu ir efektyviausiu būdu.

  Norint būti efektyviu vykdomuoju vadovu, svarbu gerai suprasti problemą ir kontekstą, kuriame ji egzistuoja. Tai reiškia, kad reikia suprasti susijusius žmones, procesus ir sistemas. Tai taip pat reiškia suprasti organizacijos tikslus ir uždavinius bei kaip problema juos paveikia. Kai tai suprantama, vadovai gali pradėti kurti sprendimus, pritaikytus konkrečiai problemai ir kontekstui. Tam reikia kūrybiškumo ir novatoriškumo, taip pat gebėjimo mąstyti už langelio ribų.

  Nustačius sprendimus, vadovai turi sugebėti juos įgyvendinti. Tam reikalingi stiprūs organizaciniai ir bendravimo įgūdžiai, taip pat gebėjimas motyvuoti ir įkvėpti kitus imtis veiksmų. Vadovai taip pat turi turėti galimybę stebėti sprendimo eigą ir prireikus atlikti pakeitimus. Tai darydami vadovai gali užtikrinti, kad problema būtų išspręsta efektyviausiu ir efektyviausiu būdu.

 • #17.     Sukurkite planus: veiksmingi vadovai turi turėti galimybę kurti planus. Tai apima tikslų nustatymą, laiko juostos kūrimą ir išteklių paskirstymą.

  Veiksmingi vadovai turi turėti galimybę kurti planus, kad pasiektų savo tikslus. Tai apima aiškių tikslų nustatymą, laiko juostą jiems pasiekti ir išteklių paskirstymą, kad planas būtų sėkmingas. Svarbu atsižvelgti į turimus išteklius, užbaigimo terminą ir galimą riziką, susijusią su planu. Kai planas yra parengtas, svarbu jį reguliariai peržiūrėti, kad įsitikintumėte, jog jis vis dar tinkamas ir ar į visus pakeitimus bus atsižvelgta. Be to, svarbu pranešti apie planą visoms suinteresuotosioms šalims, kad visi žinotų tikslus ir tvarkaraštį. Galiausiai svarbu įvertinti plano sėkmę ir prireikus atlikti koregavimus.

 • #18.     Išmatuokite našumą: veiksmingi vadovai turi sugebėti išmatuoti našumą. Tai apima našumo metrikos nustatymą, pažangos stebėjimą ir taisomųjų veiksmų atlikimą.

  Veiksmingi vadovai supranta, kad veiklos rezultatų vertinimas yra būtinas norint pasiekti sėkmės. Jie nustato našumo metriką, kuri yra specifinė, išmatuojama, pasiekiama, tinkama ir apribota laiku. Jie stebi pažangą pagal šias metrikas ir prireikus imasi taisomųjų veiksmų. Jie taip pat pripažįsta, kad našumo metrika turėtų būti pritaikyta asmeniui, komandai ar organizacijai ir turėtų būti reguliariai peržiūrima ir atnaujinama, siekiant užtikrinti, kad jos išliktų aktualios.

  Efektyvūs vadovai taip pat supranta, kad veiklos vertinimas nėra vien tik skaičiai. Jie pripažįsta, kad kokybinės priemonės, tokios kaip klientų pasitenkinimas, darbuotojų įsitraukimas ir organizacinė kultūra, yra tokios pat svarbios kaip ir kiekybinės priemonės, tokios kaip pardavimai, pelnas ir rinkos dalis. Jie naudoja įvairius įrankius ir metodus našumui įvertinti, įskaitant apklausas, interviu, tikslines grupes ir lyginamąją analizę.

  Galiausiai, efektyvūs vadovai naudoja veiklos matavimą, kad informuotų apie sprendimų priėmimą. Jie naudoja surinktus duomenis, kad nustatytų tobulinimo sritis, išsikeltų tikslus ir parengtų strategijas jiems pasiekti. Jie taip pat naudoja veiklos rezultatų vertinimą, kad įvertintų savo iniciatyvų sėkmę ir atitinkamai pakoreguotų savo požiūrį.

 • #19.     Prisitaikyti prie naujų technologijų: efektyvūs vadovai turi sugebėti prisitaikyti prie naujų technologijų. Tai apima galimos naudos supratimą, jų įgyvendinimą ir darbuotojų mokymą ja naudotis.

  Šiandieninėje nuolat kintančioje verslo aplinkoje vadovai turi sugebėti greitai prisitaikyti prie naujų technologijų. Tai reiškia, kad reikia suprasti galimą technologijos naudą, ją įdiegti ir mokyti darbuotojus jomis naudotis. Vadovai taip pat turi sugebėti nustatyti geriausią savo organizacijos technologiją ir kaip ją panaudoti savo naudai. Be to, vadovai turi sugebėti numatyti ateities tendencijas ir būti pasirengę atitinkamai koreguoti savo strategijas.

  Gebėjimas prisitaikyti prie naujų technologijų yra būtinas, kad vadovai išliktų konkurencingi. Suprasdami naujų technologijų potencialą, vadovai gali priimti pagrįstus sprendimus, kaip geriausiai jas panaudoti savo naudai. Be to, vadovai turi sugebėti išmokyti savo darbuotojus efektyviai naudoti technologiją. Tai užtikrins, kad organizacija galės visapusiškai pasinaudoti technologijos teikiamais privalumais ir išlikti konkurencinga rinkoje.

  Siekdami efektyviai prisitaikyti prie naujų technologijų, vadovai turi sekti naujausias tendencijas ir pokyčius. Jie taip pat turi būti pasirengę rizikuoti ir išbandyti naujus dalykus. Taip elgdamiesi vadovai gali užtikrinti, kad jų organizacija išliks konkurencinga ir pasinaudos naujausių technologijų pranašumais.

 • #20.     Sukurkite viziją: veiksmingi vadovai turi turėti galimybę sukurti ateities viziją. Tai apima ilgalaikių tikslų nustatymą, strategijos jiems pasiekti kūrimą ir kitų įkvėpimą sekti.

  Vizijos sukūrimas yra būtinas efektyviems vadovams. Tai apima ilgalaikių tikslų nustatymą, strategijos jiems pasiekti ir kitų įkvėpimą sekti. Vizija turi būti ambicinga ir įkvepianti, bet ir įgyvendinama. Ji turėtų būti pagrįsta išsamiu esamos padėties ir turimų išteklių supratimu. Ji taip pat turėtų būti pakankamai lanksti, kad prisitaikytų prie besikeičiančių aplinkybių.

  Vizija turėtų būti aiškiai ir nuosekliai perduota visoms suinteresuotosioms šalims. Jis turėtų būti naudojamas priimant sprendimus ir matuojant pažangą. Ji taip pat turėtų būti naudojama darbuotojų motyvavimui ir įkvėpimui. Nustačius aiškią viziją, vadovai gali užtikrinti, kad visi siekia to paties tikslo.

  Sukurti viziją yra sudėtinga, bet būtina efektyvių vadovų užduotis. Tam reikia giliai suprasti esamą situaciją, turimus išteklius ir norimą būsimą būseną. Tai taip pat reikalauja gebėjimo įkvėpti ir motyvuoti kitus sekti. Nustačius aiškią viziją, vadovai gali užtikrinti, kad visi siekia to paties tikslo ir daroma pažanga.