Demokratija Amerikoje 1835

Autorius Aleksis de Tokvilis

Reitingas   

Santrauka:

 • „Demokratija Amerikoje“, kurį 1835 m. parašė Alexis de Tocqueville, yra klasikinis politikos mokslų ir sociologijos kūrinys. Tai išsami Amerikos politinės sistemos ir jos poveikio visuomenei analizė. Tocqueville'is nagrinėja demokratijos stipriąsias ir silpnąsias puses Amerikoje ir kuo ji skiriasi nuo kitų valdymo formų. Jis taip pat nagrinėja demokratijos poveikį asmeniui ir kaip ji formuoja tautos charakterį.

  Tocqueville'is pradeda diskutuodamas apie demokratijos istoriją Amerikoje, nuo jos šaknų Amerikos revoliucijos iki dabartinės būklės. Jis nagrinėja įvairias valdymo formas, egzistavusias JAV prieš revoliuciją, ir kaip jos lėmė demokratijos raidą. Tada jis apžvelgia demokratijos poveikį asmeniui ir kaip ji pakeitė tautos charakterį. Jis teigia, kad demokratija sukūrė visuomenę, kuri yra lygesnė ir teisingesnė, bet taip pat labiau konformistiška ir mažiau kūrybinga.

  Tada Tocqueville'is nagrinėja demokratijos poveikį politinei sistemai. Jis žiūri į federalinės vyriausybės vaidmenį ir į tai, kaip ji tapo vis galingesnė. Jis taip pat apžvelgia valstijų vaidmenį ir tai, kaip jos tampa vis labiau priklausomos nuo federalinės vyriausybės. Jis teigia, kad demokratija sukūrė valdymo sistemą, kuri yra veiksmingesnė ir efektyvesnė, bet taip pat labiau centralizuota ir mažiau atskaitinga.

  Tada Tocqueville'is apžvelgia demokratijos poveikį religijai ir moralei. Jis teigia, kad demokratija susilpnino tradicinius religinius įsitikinimus ir privedė prie moralės nuosmukio. Jis taip pat nagrinėja demokratijos poveikį ekonomikai ir kaip ji paskatino ekonomiką konkurencingesnę ir dinamiškesnę. Jis teigia, kad demokratija sukūrė visuomenę, kuri yra turtingesnė, bet ir nelygesnė.

  Galiausiai Tocqueville’is apžvelgia demokratijos poveikį Amerikos socialinei struktūrai. Jis teigia, kad demokratija sukūrė visuomenę, kuri yra tolerantiškesnė ir atviresnė, bet taip pat labiau susiskaldžiusi ir susiskaldžiusi. Jis teigia, kad demokratija sukūrė visuomenę, kuri yra demokratiškesnė, bet ir chaotiškesnė bei nenuspėjama.

  Demokratija Amerikoje yra svarbus politikos mokslų ir sociologijos darbas. Jame pateikiama išsami Amerikos politinės sistemos ir jos poveikio visuomenei analizė. Tai būtinas skaitymas visiems, norintiems suprasti demokratijos istoriją ir raidą Amerikoje.


Pagrindinės mintys:


 • #1.     Demokratija yra valdymo forma, pagrįsta lygybės principu. Idėjos santrauka: Alexis de Tocqueville teigia, kad demokratija yra valdymo forma, pagrįsta lygybės principu, kai visi piliečiai yra lygūs prieš įstatymą ir turi tas pačias teises bei pareigas.

  Alexis de Tocqueville teigia, kad demokratija yra valdymo forma, kuri remiasi lygybės principu, kai visi piliečiai yra lygūs prieš įstatymą ir turi tas pačias teises bei pareigas. Jis teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, kuri remiasi valdomųjų sutikimu, ir kad tai vienintelė valdymo forma, galinti garantuoti visų piliečių teises. Be to, jis teigia, kad demokratija yra vienintelė valdymo forma, galinti užtikrinti asmens laisvės apsaugą ir bendrojo gėrio siekimą. Jis taip pat mano, kad demokratija yra vienintelė valdymo forma, galinti užtikrinti mažumų teisių apsaugą ir socialinio teisingumo skatinimą.

  De Tocqueville'is taip pat teigia, kad demokratija yra vienintelė valdymo forma, galinti užtikrinti teisinės valstybės apsaugą ir piliečių laisvių apsaugą. Jis mano, kad demokratija yra vienintelė valdymo forma, galinti užtikrinti žmonių teisių apsaugą ir ekonominės bei socialinės pažangos skatinimą. Be to, jis teigia, kad demokratija yra vienintelė valdymo forma, galinti užtikrinti žmonių teisių apsaugą ir ekonominės bei socialinės pažangos skatinimą. Jis taip pat mano, kad demokratija yra vienintelė valdymo forma, galinti užtikrinti žmonių teisių apsaugą ir ekonominės bei socialinės pažangos skatinimą.

 • #2.     Demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta žmonių valia. Idėjos santrauka: Alexis de Tocqueville teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta žmonių valia, kur žmonės yra didžiausias galios ir valdžios šaltinis.

  Alexis de Tocqueville teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta žmonių valia, kur žmonės yra pagrindinis valdžios ir valdžios šaltinis. Jis teigia, kad demokratija yra valdymo forma, pagrįsta liaudies suvereniteto principu, kai žmonės yra pagrindinis valdžios ir valdžios šaltinis. Jis taip pat teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta daugumos valdymo principu, kai dauguma žmonių turi galią priimti sprendimus ir įstatymus, kurie liečia visus gyventojus. Jis taip pat teigia, kad demokratija yra lygybės principu paremta valdymo sistema, kai visi piliečiai yra lygūs prieš įstatymą ir turi vienodas teises bei pareigas. Galiausiai jis teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta laisvės principu, kai piliečiai gali laisvai reikšti savo nuomonę ir įsitikinimus, nebijodami persekiojimo ar atpildo.

  De Tocqueville'is taip pat teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta atskaitomybės principu, kai žmonės yra atsakingi už savo veiksmus ir sprendimus. Jis teigia, kad demokratija – tai skaidrumo principu paremta valdymo sistema, kai žmonės turi prieigą prie informacijos ir gali reikalauti, kad valdžia atsakytų už savo veiksmus. Jis taip pat teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta atstovavimo principu, kai žmonėms vyriausybėje atstovauja išrinkti pareigūnai, kurie yra jiems atskaitingi. Galiausiai jis teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta dalyvavimo principu, kai žmonės aktyviai dalyvauja sprendimų priėmimo procese.

 • #3.     Demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta teisinės valstybės principu. Idėjos santrauka: Alexis de Tocqueville teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta teisinės valstybės principu, kai įstatymus leidžia žmonės, o juos vykdo vyriausybė.

  Alexis de Tocqueville teigė, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta teisinės valstybės principu. Demokratijoje įstatymus kuria žmonės, o jų vykdymą vykdo valdžia. Tai reiškia, kad žmonės turi galią priimti sprendimus dėl savo ir savo bendrapiliečių gyvenimo. Vyriausybė yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi įstatymų ir kad žmonės būtų apsaugoti nuo žalos. Ši valdymo sistema užtikrina, kad žmonės galėtų pasakyti, kaip valdoma jų visuomenė, ir kad būtų gerbiamos jų teisės.

  Tocqueville'is taip pat teigė, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta lygybės principu. Prieš įstatymą visi lygūs, visi turi vienodas teises ir pareigas. Tai reiškia, kad kiekvienas turi vienodas galimybes dalyvauti politiniame procese ir būti išgirstas. Tokia valdymo sistema užtikrina, kad visi piliečiai būtų traktuojami vienodai ir būtų gerbiamos jų teisės.

  Galiausiai Tocqueville'is teigė, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta laisvės principu. Tai reiškia, kad žmonės turi teisę reikšti savo nuomonę ir priimti sprendimus nebijodami atpildo. Tokia valdymo sistema užtikrina, kad žmonės būtų laisvi siekti savo interesų ir patys rinktis.

  Apibendrinant, Alexis de Tocqueville teigė, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta teisinės valstybės principu, lygybe ir laisve. Ši valdymo sistema užtikrina, kad žmonės galėtų pasakyti, kaip valdoma jų visuomenė, ir kad būtų gerbiamos jų teisės. Taip pat užtikrinama, kad su visais piliečiais būtų elgiamasi vienodai ir kad būtų gerbiamos jų teisės. Galiausiai tai užtikrina, kad žmonės galėtų laisvai siekti savo interesų ir patys rinktis.

 • #4.     Demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta daugumos valdymo principu. Idėjos santrauka: Alexis de Tocqueville teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta daugumos valdymo principu, kai dauguma piliečių turi galią priimti sprendimus, turinčius įtakos visai visuomenei.

  Alexis de Tocqueville teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, kuri remiasi daugumos valdymo principu. Tai reiškia, kad dauguma piliečių turi teisę priimti sprendimus, turinčius įtakos visai visuomenei. Tai skiriasi nuo kitų valdymo formų, tokių kaip monarchija ar diktatūra, kai vienas asmuo arba nedidelė asmenų grupė turi galią priimti sprendimus. Demokratinėje valstybėje dauguma piliečių turi teisę balsuoti ir būti išgirstam sprendimų priėmimo procese. Taip užtikrinama, kad priimant sprendimus būtų atsižvelgiama į daugumos interesus.

  De Tocqueville'is taip pat teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta lygybės principu. Tai reiškia, kad visi piliečiai prieš įstatymą lygūs ir turi vienodas teises bei pareigas. Taip užtikrinama, kad su visais piliečiais būtų elgiamasi sąžiningai ir jų balsas būtų išgirstas priimant sprendimus. Be to, demokratija taip pat užtikrina, kad vyriausybė būtų atskaitinga žmonėms, nes žmonės turi teisę rinkti savo atstovus ir reikalauti, kad jie atsakytų už savo veiksmus.

  Apibendrinant galima pasakyti, kad demokratija yra valdymo sistema, kuri remiasi daugumos valdymo ir lygybės principu. Taip užtikrinama, kad priimant sprendimus būtų atsižvelgiama į daugumos interesus, o su visais piliečiais būtų elgiamasi sąžiningai ir priimant sprendimus būtų išgirstas jų balsas. Be to, demokratija taip pat užtikrina, kad vyriausybė būtų atskaitinga žmonėms, nes žmonės turi teisę rinkti savo atstovus ir reikalauti, kad jie atsakytų už savo veiksmus.

 • #5.     Demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta asmens laisvės principu. Idėjos santrauka: Alexis de Tocqueville teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta asmens laisvės principu, kai piliečiai gali laisvai siekti savo interesų ir įsitikinimų be vyriausybės kišimosi.

  Alexis de Tocqueville teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta asmens laisvės principu. Demokratinėje valstybėje piliečiai gali laisvai siekti savo interesų ir įsitikinimų be valdžios kišimosi. Tai reiškia, kad piliečiai gali priimti sprendimus dėl savo gyvenimo ir ateities nebijodami valdžios atpildo ar bausmės. Be to, piliečiai gali reikšti savo nuomonę ir įsitikinimus nebijodami cenzūros ar slopinimo. Ši saviraiškos laisvė yra labai svarbi sveikai demokratijai, nes ji leidžia piliečiams užmegzti prasmingą dialogą ir diskutuoti juos liečiančiais klausimais.

  Be to, demokratija remiasi daugumos valdymo principu. Tai reiškia, kad dauguma piliečių turi teisę priimti sprendimus, turinčius įtakos visiems gyventojams. Tai leidžia teisingiau paskirstyti valdžią ir išteklius, nes dauguma piliečių gali turėti įtakos priimamiems sprendimams. Be to, daugumos taisyklė užtikrina, kad priimant sprendimus būtų atsižvelgiama į daugumos interesus. Tai padeda užtikrinti, kad mažumos interesai nebūtų ignoruojami ar nepaisomi.

  Galiausiai, demokratija remiasi atskaitomybės principu. Tai reiškia, kad valdžia už savo veiksmus yra atskaitinga piliečiams. Taip užtikrinama, kad vyriausybei būtų taikomas aukštas atskaitomybės standartas, o piliečiai galėtų reikalauti, kad vyriausybė būtų atsakinga už savo veiksmus. Tai padeda užtikrinti, kad vyriausybė veiktų geriausiais piliečių interesais ir nepiktnaudžiautų savo galia.

 • #6.     Demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta politinio dalyvavimo principu. Idėjos santrauka: Alexis de Tocqueville teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta politinio dalyvavimo principu, kai piliečiai skatinami dalyvauti politiniame procese ir turėti įtakos priimant sprendimus, turinčius įtakos jų gyvenimui.

  Alexis de Tocqueville teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta politinio dalyvavimo principu. Demokratinėje valstybėje piliečiai skatinami dalyvauti politiniame procese ir turėti įtakos priimant sprendimus, turinčius įtakos jų gyvenimui. Tai skiriasi nuo kitų valdymo formų, tokių kaip autokratija ar oligarchija, kur valdžia sutelkta kelių asmenų ar grupių rankose. Demokratijoje žmonės yra pagrindinis valdžios ir galios šaltinis, ir jie yra tie, kurie sprendžia dėl jų visuomenę valdančių įstatymų ir politikos.

  Demokratinėje valstybėje piliečiams taip pat suteikiama teisė balsuoti ir laisvai reikšti savo nuomonę. Tai leidžia jiems turėti įtakos savo vyriausybės priimamiems sprendimams ir reikalauti, kad jų vadovai atsakytų už savo veiksmus. Be to, demokratija taip pat skatina teisinę valstybę, kuri užtikrina, kad su visais piliečiais būtų elgiamasi vienodai ir teisingai pagal įstatymus. Tai padeda užtikrinti, kad būtų gerbiamos ir saugomos visų piliečių teisės.

  Galiausiai, demokratija taip pat skatina pilietinės visuomenės vystymąsi, kur piliečiai gali susiburti diskutuoti ir diskutuoti jiems svarbiais klausimais. Tai padeda užtikrinti, kad būtų išgirstas visų piliečių balsas ir į jų nuomonę būtų atsižvelgiama priimant sprendimus. Tokiu būdu demokratija padeda užtikrinti, kad priimant sprendimus būtų atsižvelgiama į visų piliečių interesus.

 • #7.     Demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta atstovaujamosios valdžios principu. Idėjos santrauka: Alexis de Tocqueville teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, kuri remiasi atstovaujamosios valdžios principu, kai piliečiai renka atstovus, kad priimtų sprendimus jų vardu.

  Alexis de Tocqueville teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, kuri remiasi atstovaujamojo valdymo principu. Demokratinėje valstybėje piliečiai renka atstovus, kurie jų vardu priimtų sprendimus. Ši valdymo sistema remiasi idėja, kad piliečiai turi turėti įtakos priimant sprendimus, turinčius įtakos jų gyvenimui. Atstovus renka žmonės ir tikimasi, kad jie veiks geriausiais atstovaujamų žmonių interesais. Ši valdymo sistema leidžia piliečiams turėti balso teisę priimant sprendimus ir reikalauti, kad jų atstovai atsakytų už savo veiksmus.

  Demokratijoje žmonės yra didžiausias valdžios šaltinis. Tai reiškia, kad žmonės turi teisę pasirinkti savo atstovus ir reikalauti iš jų atsakyti už savo veiksmus. Ši valdymo sistema taip pat leidžia apsaugoti asmens teises ir laisves. Ji užtikrina, kad visi piliečiai turėtų teisę dalyvauti politiniame procese ir būti išgirsti. Ši valdymo sistema taip pat leidžia ginti mažumų teises ir skatinti socialinį teisingumą.

  Demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta atstovaujamosios valdžios principu. Tai sistema, leidžianti piliečiams turėti įtakos priimant sprendimus, turinčius įtakos jų gyvenimui, ir reikalauti, kad jų atstovai atsakytų už savo veiksmus. Tokia valdymo sistema užtikrina, kad visi piliečiai turi teisę dalyvauti politiniame procese ir būti išgirsti. Tai taip pat leidžia apsaugoti asmens teises ir laisves bei skatinti socialinį teisingumą.

 • #8.     Demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta valdžių padalijimo principu. Idėjos santrauka: Alexis de Tocqueville'is teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta valdžių padalijimo principu, kai vykdomoji, įstatymų leidžiamoji ir teisminė valdžios institucijos yra atskirtos, siekiant užtikrinti, kad nė viena šaka neturėtų per daug galios.

  Alexis de Tocqueville teigė, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta valdžių padalijimo principu. Tai reiškia, kad vykdomoji, įstatymų leidžiamoji ir teisminė valdžios institucijos yra atskirtos, kad būtų užtikrinta, jog nė viena valdžia neturėtų per daug galios. Toks valdžių atskyrimas yra būtinas demokratijai, nes jis neleidžia vienai šakai tapti pernelyg galinga ir dominuoti kitose. Taip pat užtikrinama, kad vyriausybė būtų atskaitinga žmonėms, nes kiekviena šaka yra atsakinga už savo veiksmus ir gali būti už juos atsakinga. Ši stabdžių ir atsvarų sistema užtikrina, kad vyriausybė reaguotų į žmonių poreikius ir negalėtų veikti be jų sutikimo.

  Valdžių padalijimas taip pat užtikrina, kad vyriausybė galėtų veikti geriausiais žmonių interesais. Turėdama skirtingas valdžios šakas, kurių kiekviena turi savo pareigas, vyriausybė gali veikti veiksmingiau ir efektyviau. Tai leidžia vyriausybei greitai reaguoti į žmonių poreikius ir priimti sprendimus, atitinkančius jų interesus. Ši valdymo sistema taip pat užtikrina, kad valdžia galėtų veikti skaidriau, nes kiekviena šaka už savo veiksmus yra atskaitinga žmonėms.

  Valdžių atskyrimas yra esminė demokratijos dalis ir būtina siekiant užtikrinti, kad vyriausybė galėtų veikti geriausiais žmonių interesais. Turėdama skirtingas valdžios šakas, kurių kiekviena turi savo pareigas, vyriausybė gali veikti veiksmingiau ir efektyviau. Taip užtikrinama, kad vyriausybė būtų atskaitinga žmonėms ir galėtų veikti skaidriau. Ši valdymo sistema yra būtina siekiant užtikrinti, kad vyriausybė galėtų veikti geriausiais žmonių interesais ir kad ji negalėtų veikti be jų sutikimo.

 • #9.     Demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta stabdžių ir atsvarų principu. Idėjos santrauka: Alexis de Tocqueville teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta stabdžių ir atsvarų principu, kai kiekviena valdžios šaka gali apriboti kitų šakų galias, kad užtikrintų, jog nė viena šaka neturėtų per daug galios. .

  Alexis de Tocqueville'is teigė, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta stabdžių ir pusiausvyros principu. Tai reiškia, kad kiekviena valdžios šaka gali apriboti kitų šakų galias, kad užtikrintų, jog nė viena valdžia neturėtų per daug galios. Ši stabdžių ir atsvarų sistema skirta apsaugoti piliečių teises ir užtikrinti, kad valdžia būtų atskaitinga žmonėms. Pavyzdžiui, vykdomoji valdžia gali vetuoti įstatymų leidžiamosios valdžios priimtus teisės aktus, o įstatymų leidžiamoji valdžia gali panaikinti veto dviejų trečdalių balsų dauguma. Taip pat teismų valdžia gali peržiūrėti įstatymų leidžiamosios valdžios priimtus įstatymus ir pripažinti juos prieštaraujančiais Konstitucijai, jeigu jie pažeidžia piliečių teises. Ši stabdžių ir atsvarų sistema užtikrina, kad nė viena valdžios šaka neturėtų per daug galios ir kad valdžia būtų atskaitinga žmonėms.

  De Tocqueville'is taip pat teigė, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta daugumos valdymo principu. Tai reiškia, kad dauguma piliečių turi teisę priimti sprendimus, turinčius įtakos visiems gyventojams. Ši daugumos valdymo sistema sukurta siekiant užtikrinti, kad vyriausybė reaguotų į žmonių poreikius ir kad būtų apsaugotos mažumos teisės. Pavyzdžiui, dauguma piliečių į įstatymų leidžiamąją valdžią gali rinkti atstovus, kurie priims įstatymus, atspindinčius žmonių valią. Ši daugumos valdymo sistema užtikrina, kad vyriausybė būtų atskaitinga žmonėms ir kad būtų apsaugotos mažumos teisės.

 • #10.     Demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta pilietinės visuomenės principu. Idėjos santrauka: Alexis de Tocqueville teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, pagrįsta pilietinės visuomenės principu, kai piliečiai skatinami burtis į savanoriškas asociacijas, kurios propaguotų savo interesus ir įsitikinimus.

  Alexis de Tocqueville teigia, kad demokratija yra valdymo sistema, kuri remiasi pilietinės visuomenės principu. Demokratinėje valstybėje piliečiai skatinami burtis į savanoriškas asociacijas, kurios propaguotų savo interesus ir įsitikinimus. Tai leidžia piliečiams turėti įtakos priimant sprendimus, turinčius įtakos jų gyvenimui, ir dirbti kartu kuriant geresnę visuomenę. Kurdami šias asociacijas piliečiai gali dirbti kartu kurdami teisingesnę ir teisingesnę visuomenę ir užtikrinti, kad jų balsai būtų išgirsti. Tai yra demokratijos esmė ir sėkmingos bei klestinčios visuomenės pagrindas.

  Demokratinėje valstybėje piliečiai taip pat skatinami dalyvauti politiniame procese. Tai reiškia, kad piliečiai gali balsuoti rinkimuose, taip pat dalyvauti debatuose ir diskusijose apie problemas, turinčias įtakos jų gyvenimui. Tai leidžia piliečiams pasisakyti priimant sprendimus, kuriuos priima jų vyriausybė, ir užtikrinti, kad jų balsas būtų išgirstas. Tai svarbi demokratijos dalis ir būtina sėkmingai bei klestinčiai visuomenei.

  Galiausiai, demokratija taip pat skatina piliečius aktyviai veikti savo bendruomenėse. Tai reiškia, kad piliečiai gali dirbti kartu spręsdami problemas ir kurdami geresnę visuomenę. Tai svarbi demokratijos dalis ir būtina sėkmingai bei klestinčiai visuomenei. Dirbdami kartu piliečiai gali sukurti teisingesnę ir teisingesnę visuomenę ir užtikrinti, kad jų balsas būtų išgirstas.