Darbo pasidalijimas visuomenėje 1893

Autorius Emilis Durkheimas

Reitingas   

Santrauka:

 • „Darbo padalijimas visuomenėje“, kurį parašė Emile'as Durkheimas 1893 m., yra pagrindinis sociologijos srities tekstas. Pagrindinis Durkheimo argumentas yra tas, kad darbo pasidalijimas yra būtinas šiuolaikinių visuomenių vystymuisi. Jis teigia, kad darbo pasidalijimas yra natūralus reiškinys, būtinas socialiniam solidarumui vystytis ir civilizacijos pažangai. Durkheimas taip pat teigia, kad darbo pasidalijimas yra socialinės nelygybės šaltinis, nes sukuria socialinių klasių hierarchiją. Jis taip pat teigia, kad darbo pasidalijimas yra socialinės sanglaudos šaltinis, nes jis sukuria bendros tapatybės ir tikslo jausmą tarp visuomenės narių. Durkheimas taip pat nagrinėja darbo pasidalijimo poveikį individui, teigdamas, kad tai gali sukelti susvetimėjimo ir anomijos jausmą. Jis daro išvadą, kad darbo pasidalijimas yra būtina šiuolaikinės visuomenės dalis, tačiau jis turi būti reguliuojamas, kad jis nesukeltų socialinės nelygybės ir susvetimėjimo.

  Durkheimas pradeda nagrinėdamas istorinę darbo pasidalijimo raidą. Jis teigia, kad darbo pasidalijimas buvo žmonių visuomenių dalis nuo seniausių laikų, tačiau šiuolaikinėse visuomenėse jis tampa vis sudėtingesnis. Tada jis nagrinėja darbo pasidalijimo poveikį socialiniam solidarumui, teigdamas, kad tai sukuria bendros tapatybės ir tikslo jausmą tarp visuomenės narių. Be to, jis teigia, kad darbo pasidalijimas yra socialinės nelygybės šaltinis, nes sukuria socialinių klasių hierarchiją. Tada Durkheimas nagrinėja darbo pasidalijimo poveikį individui, teigdamas, kad tai gali sukelti susvetimėjimo ir anomijos jausmą. Jis daro išvadą, kad darbo pasidalijimas yra būtina šiuolaikinės visuomenės dalis, tačiau jis turi būti reguliuojamas, kad jis nesukeltų socialinės nelygybės ir susvetimėjimo.

  Durkheimo darbai turėjo ilgalaikį poveikį sociologijos sričiai, o jo idėjos apie darbo pasidalijimą išlieka įtakingos ir šiandien. Jo argumentas, kad darbo pasidalijimas yra būtina šiuolaikinės visuomenės dalis, buvo plačiai priimtas, o jo idėjos apie darbo pasidalijimo poveikį socialiniam solidarumui ir individo gerovei buvo plačiai aptariamos. Darbo pasidalijimas visuomenėje yra svarbus darbas sociologijos srityje, jis tebėra aktualus ir šiandien.


Pagrindinės mintys:


 • #1.     Socialinis solidarumas yra sveikos visuomenės pagrindas: Durkheimas teigia, kad socialinis solidarumas yra sveikos visuomenės pagrindas ir kad jis pasiekiamas pasidalijus darbą. Jis mano, kad kuo labiau specializuotas ir sudėtingesnis darbo pasidalijimas, tuo didesnis socialinis solidarumas.

  Durkheimas teigė, kad socialinis solidarumas yra būtinas sveikai visuomenei. Jis tikėjo, kad tai pasiekiama per darbo pasidalijimą, kuris yra skirtingų asmenų užduočių ir pareigų specializacija. Kuo labiau specializuotas ir sudėtingesnis darbo pasidalijimas, tuo didesnis socialinis solidarumas. Durkheimas teigė, kad toks darbo pasidalijimas sukuria asmenų tarpusavio priklausomybės jausmą, o tai lemia didesnį solidarumo jausmą. Jis tikėjo, kad šis solidarumas yra būtinas sveikai visuomenei, nes sukuria jos narių vienybės ir priklausymo jausmą. Ši vienybė ir priklausymas yra būtini visuomenės funkcionavimui, nes leidžia individams dirbti kartu siekiant bendrų tikslų.

  Durkheimas taip pat teigė, kad socialinis solidarumas yra būtinas socialinei tvarkai palaikyti. Jis manė, kad kai asmenis vienija solidarumo jausmas, jie labiau laikosi visuomenės įstatymų ir normų. Taip yra todėl, kad jie jaučia atsakomybę prieš savo bendrapiliečius ir labiau linkę elgtis taip, kad būtų naudinga kolektyvui. Šis atsakomybės jausmas ir kolektyviniai veiksmai yra būtini socialinei tvarkai palaikyti, nes užtikrina, kad asmenys būtų atsakingi už savo veiksmus.

  Baigdamas Durkheimas teigė, kad socialinis solidarumas yra būtinas sveikai visuomenei. Jis tikėjo, kad tai pasiekiama pasidalijus darbą, kuris sukuria asmenų tarpusavio priklausomybės ir vienybės jausmą. Ši vienybė ir priklausymas yra būtini visuomenės funkcionavimui, nes leidžia individams dirbti kartu siekiant bendrų tikslų. Be to, socialinis solidarumas yra būtinas socialinei tvarkai palaikyti, nes jis užtikrina, kad asmenys būtų atsakingi už savo veiksmus.

 • #2.     Darbo pasidalijimas yra natūralus procesas: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra natūralus procesas, kurį lemia efektyvumo ir našumo poreikis. Jis mano, kad tai būtina socialinės pažangos ir vystymosi dalis.

  Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra natūralus procesas, kurį lemia efektyvumo ir produktyvumo poreikis. Jis mano, kad tai būtina socialinės pažangos ir vystymosi dalis. Jis teigia, kad darbo pasidalijimas yra didėjančio visuomenės sudėtingumo rezultatas, nes tai leidžia specializuotis ir tobulėti tam tikrose srityse. Tai savo ruožtu padidina produktyvumą ir efektyvumą, o tai naudinga visai visuomenei. Durkheimas taip pat teigia, kad darbo pasidalijimas yra naudingas asmenims, nes leidžia susitelkti ties konkrečiomis užduotimis ir tobulinti savo įgūdžius tose srityse. Tai savo ruožtu padidina pasitenkinimą darbu ir pasitenkinimo jausmą.

  Durkheimas taip pat teigia, kad darbo pasidalijimas yra naudingas visai visuomenei, nes leidžia ugdyti solidarumo ir bendradarbiavimo tarp individų jausmą. Jis mano, kad tai būtina sveikos visuomenės funkcionavimui, nes tai leidžia ugdyti bendros atsakomybės jausmą ir abipusę pagarbą. Tai savo ruožtu padidina socialinę sanglaudą ir kolektyvinės tapatybės jausmą.

  Apskritai Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra natūralus procesas, naudingas tiek individams, tiek visai visuomenei. Jis mano, kad tai būtina sveikos ir produktyvios visuomenės raidai, todėl ji turėtų būti skatinama ir remiama. Jis taip pat teigia, kad svarbu užtikrinti, kad darbo pasidalijimas būtų teisingas ir teisingas, kad visi galėtų iš to pasinaudoti.

 • #3.     Darbo pasidalijimas yra naudingas visuomenei: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra naudingas visuomenei, nes padidina efektyvumą ir produktyvumą, leidžia specializuotis ir ugdyti naujus įgūdžius.

  Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra naudingas visuomenei, nes didina efektyvumą ir produktyvumą. Padalydami užduotis į mažesnius, labiau specializuotus vaidmenis, darbuotojai gali įgyti daugiau įgūdžių atitinkamose srityse, todėl padidės našumas. Ši specializacija taip pat leidžia ugdyti naujus įgūdžius, kurie gali būti panaudoti kuriant naujus produktus ir paslaugas. Be to, darbo pasidalijimas gali padidinti socialinę sanglaudą, nes darbuotojai tampa labiau priklausomi vienas nuo kito, kad atliktų užduotis. Tai gali paskatinti didesnį solidarumo ir kolektyvinės tapatybės jausmą.

  Darbo pasidalijimas taip pat gali paskatinti didesnį ekonomikos augimą. Leisdami specializuotis, darbuotojai gali pagaminti daugiau prekių ir paslaugų per trumpesnį laiką. Tai gali padidinti įmonių pelną, kuris vėliau gali būti reinvestuojamas į ekonomiką. Dėl to gali padidėti įsidarbinimo galimybės, padidėti atlyginimai ir pagerėti visų visuomenės narių gyvenimo lygis.

  Apskritai Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra naudingas visuomenei, nes didina efektyvumą ir produktyvumą, leidžia specializuotis ir ugdyti naujus įgūdžius. Tai gali paskatinti didesnį ekonomikos augimą, pagerinti gyvenimo lygį ir didesnę socialinę sanglaudą.

 • #4.     Darbo pasidalijimas yra socialinio solidarumo šaltinis: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra socialinio solidarumo šaltinis, nes sukuria asmenų tarpusavio priklausomybės ir bendradarbiavimo jausmą.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra socialinio solidarumo šaltinis, nes sukuria tarpusavio priklausomybės ir bendradarbiavimo tarp individų jausmą. Jis teigė, kad kai asmenys yra suskirstyti į skirtingus vaidmenis ir užduotis, jie tampa priklausomi vienas nuo kito, kad atliktų užduotis. Ši tarpusavio priklausomybė sukuria solidarumo jausmą, nes asmenys turi bendradarbiauti ir dirbti kartu, kad pasiektų bendrą tikslą. Durkheimas taip pat teigė, kad darbo pasidalijimas sukuria socialinės vienybės jausmą, nes individai suvokia savo bendrus interesus ir tikslus. Šis bendras tikslo ir tapatumo jausmas gali padėti sukurti stiprų socialinio solidarumo jausmą.

  Durkheimas taip pat teigė, kad darbo pasidalijimas gali padėti sukurti socialinės tvarkos jausmą. Priskirdama asmenis tam tikriems vaidmenims ir užduotims, sukuriamas struktūros ir organizacijos pojūtis. Ši struktūra gali padėti sukurti stabilumo ir tvarkos jausmą, o tai gali padėti ugdyti socialinio solidarumo jausmą. Galiausiai Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas gali padėti sukurti lygybės jausmą, nes asmenims suteikiamos lygios galimybės prisidėti prie kolektyvinių pastangų.

 • #5.     Darbo pasidalijimas yra socialinės nelygybės šaltinis: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra socialinės nelygybės šaltinis, nes sukuria profesijų ir socialinių klasių hierarchiją.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra socialinės nelygybės šaltinis, nes sukuria profesijų ir socialinių klasių hierarchiją. Jis teigė, kad darbo pasidalijimas sukuria stratifikacijos sistemą, kai tam tikros profesijos laikomos svarbesnėmis už kitas. Ši stratifikacija veda į situaciją, kai aukštesnes hierarchijos pozicijas užimantys asmenys turi daugiau galios ir įtakos nei esantys žemesnes pareigas. Šią galią ir įtaką galima panaudoti siekiant išlaikyti status quo ir užkirsti kelią socialiniam mobilumui. Dėl to žemesnes hierarchijos pozicijas užimantys asmenys negali gauti tų pačių išteklių ir galimybių kaip ir aukštesnes pareigas užimantys asmenys, todėl susidaro nelygybė.

  Durkheimas taip pat teigė, kad darbo pasidalijimas gali sukelti situaciją, kai tam tikros profesijos laikomos prestižiškesnėmis nei kitos. Tai gali sukelti situaciją, kai aukštesnes hierarchijos pareigas užimantys asmenys bus laikomi svarbesniais ir vertingesniais už tuos, kurie užima žemesnes pareigas. Tai gali lemti situaciją, kai aukštesnes pareigas užimantys asmenys sulaukia daugiau pagarbos ir pripažinimo nei užimantys žemesnes pareigas, o tai lemia nelygybės situaciją.

  Galiausiai Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas gali sukelti situaciją, kai tam tikros profesijos yra laikomos geidžiamesnėmis nei kitos. Tai gali lemti situaciją, kai aukštesnes hierarchijos pozicijas užimantys asmenys gali gauti daugiau išteklių ir galimybių nei esantys žemesnes pareigas, o tai lemia nelygybės situaciją.

 • #6.     Darbo pasidalijimas yra socialinės kontrolės šaltinis: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra socialinės kontrolės šaltinis, nes sukuriama taisyklių ir reglamentų sistema, valdanti individų elgesį.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra socialinės kontrolės šaltinis, nes sukuriama taisyklių ir reglamentų, reguliuojančių individų elgesį, sistema. Jis teigė, kad darbo pasidalijimas sukuria solidarumo jausmą tarp asmenų, nes jie visi yra saistomi tų pačių taisyklių ir nuostatų. Šis solidarumo jausmas sukuria pareigos laikytis taisyklių ir nuostatų jausmą, o tai savo ruožtu sukuria socialinės kontrolės formą. Durkheimas teigė, kad ši socialinės kontrolės forma yra naudinga visuomenei, nes padeda palaikyti tvarką ir stabilumą. Jis teigė, kad darbo pasidalijimas taip pat padeda sukurti lygybės jausmą tarp asmenų, nes visi yra saistomi vienodų taisyklių ir nuostatų. Šis lygybės jausmas padeda sukurti vienybės ir sanglaudos jausmą visuomenėje, o tai naudinga socialiniam stabilumui.

  Durkheimas taip pat teigė, kad darbo pasidalijimas padeda sukurti asmenų tarpusavio priklausomybės jausmą. Jis teigė, kad asmenys yra priklausomi vienas nuo kito vykdydami užduotis, o ši tarpusavio priklausomybė padeda sukurti abipusės pagarbos ir bendradarbiavimo jausmą. Šis tarpusavio priklausomybės jausmas padeda sukurti solidarumo ir vienybės jausmą visuomenėje, o tai naudinga socialiniam stabilumui. Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas taip pat padeda sukurti atsakomybės jausmą tarp asmenų, nes jie visi yra atsakingi už užduočių atlikimą. Šis atsakomybės jausmas padeda sukurti visuomenėje tvarkos ir stabilumo jausmą, o tai naudinga socialiniam stabilumui.

 • #7.     Darbo pasidalijimas yra socialinio stabilumo šaltinis: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra socialinio stabilumo šaltinis, nes sukuria visuomenėje tvarkos ir nuspėjamumo jausmą.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra socialinio stabilumo šaltinis, nes visuomenėje sukuria tvarkos ir nuspėjamumo jausmą. Jis teigė, kad kai asmenims paskiriamos konkrečios užduotys ir vaidmenys, tai sukuria jų solidarumo ir vienybės jausmą. Šis solidarumo ir vienybės jausmas yra būtinas socialiniam stabilumui, nes jis leidžia asmenims bendradarbiauti ir dirbti kartu siekiant bendrų tikslų. Be to, darbo pasidalijimas taip pat sukuria tvarkos ir nuspėjamumo jausmą, nes asmenys žino, ko iš jų tikimasi, ir gali atitinkamai planuoti. Šis tvarkos ir nuspėjamumo jausmas padeda sumažinti konfliktus ir įtampą visuomenėje, nes asmenys mažiau linkę mesti iššūkį status quo. Galiausiai, darbo pasidalijimas taip pat padeda sukurti saugumo ir stabilumo jausmą, nes asmenys žino, kad jų vaidmenys ir užduotys yra saugūs ir kad jie gali pasikliauti kitais, kad atliks savo pareigas.

  Apibendrinant, Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra socialinio stabilumo šaltinis, nes sukuria visuomenėje tvarkos ir nuspėjamumo jausmą. Tai taip pat padeda sukurti asmenų solidarumo ir vienybės jausmą, taip pat saugumo ir stabilumo jausmą. Sudarant šias sąlygas darbo pasidalijimas padeda mažinti konfliktus ir įtampą visuomenėje, taip prisidedant prie socialinio stabilumo.

 • #8.     Darbo pasidalijimas yra socialinės pažangos šaltinis: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra socialinės pažangos šaltinis, nes leidžia plėtoti naujus įgūdžius ir technologijas.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra socialinės pažangos šaltinis, nes leidžia plėtoti naujus įgūdžius ir technologijas. Jis teigė, kad kai asmenys specializuojasi atlikti tam tikras užduotis, jie tampa efektyvesni ir produktyvesni. Padidėjęs efektyvumas ir našumas skatina ekonomikos augimą ir vystymąsi. Be to, darbo pasidalijimas leidžia kurti naujas technologijas ir įgūdžius, kurie gali būti panaudoti gerinant visų visuomenės narių gyvenimo kokybę. Durkheimas teigė, kad ši padidėjusi specializacija ir technologijų plėtra lemia didesnę socialinę pažangą.

  Durkheimas taip pat teigė, kad darbo pasidalijimas padidina socialinį solidarumą. Jis teigė, kad kai asmenys specializuojasi atlikti tam tikras užduotis, jie tampa labiau priklausomi vienas nuo kito. Dėl šios padidėjusios priklausomybės didėja asmenų bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas, o tai savo ruožtu didina socialinį solidarumą. Durkheimas teigė, kad šis padidėjęs socialinis solidarumas lemia didesnę socialinę pažangą, nes leidžia kurti naujas idėjas ir socialinių problemų sprendimus.

  Galiausiai Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas padidina socialinį stabilumą. Jis teigė, kad kai asmenys specializuojasi atlikti tam tikras užduotis, jie tampa labiau priklausomi vienas nuo kito. Dėl šios padidėjusios priklausomybės didėja asmenų bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas, o tai savo ruožtu padidina socialinį stabilumą. Durkheimas teigė, kad šis padidėjęs socialinis stabilumas lemia didesnę socialinę pažangą, nes leidžia kurti naujas idėjas ir socialinių problemų sprendimus.

 • #9.     Darbo pasidalijimas yra socialinės sanglaudos šaltinis: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra socialinės sanglaudos šaltinis, nes sukuria individų vienybės ir priklausymo jausmą.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra socialinės sanglaudos šaltinis, nes sukuria individų vienybės ir priklausymo jausmą. Jis teigė, kad kai asmenys yra suskirstyti į skirtingus vaidmenis ir užduotis, jie tampa labiau priklausomi vienas nuo kito ir susieti vienas su kitu. Ši tarpusavio priklausomybė sukuria solidarumo ir kolektyvinio tapatumo jausmą, o tai savo ruožtu stiprina ryšius tarp individų ir visos visuomenės. Durkheimas teigė, kad šis solidarumo jausmas yra būtinas sveikai visuomenei funkcionuoti, nes leidžia asmenims bendradarbiauti ir dirbti kartu siekiant bendrų tikslų.

  Durkheimas taip pat teigė, kad darbo pasidalijimas yra naudingas, nes leidžia asmenims specializuotis atliekant tam tikras užduotis ir tapti efektyvesniais bei produktyvesniais. Ši specializacija leidžia asmenims tobulinti savo atitinkamų sričių žinias, o tai gali paskatinti didesnį ekonomikos augimą ir klestėjimą. Be to, darbo pasidalijimas taip pat gali paskatinti daugiau naujovių ir kūrybiškumo, nes asmenys gali sutelkti dėmesį į konkrečias užduotis ir kurti naujas idėjas bei sprendimus.

  Apskritai Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra socialinės sanglaudos šaltinis, nes sukuria vienybės ir priklausymo tarp individų jausmą. Tai taip pat leidžia asmenims specializuotis atliekant tam tikras užduotis ir tapti efektyvesniais bei produktyvesniais, o tai gali paskatinti didesnį ekonomikos augimą ir klestėjimą. Galiausiai, darbo pasidalijimas taip pat gali padidinti naujoves ir kūrybiškumą, nes asmenys gali sutelkti dėmesį į konkrečias užduotis ir kurti naujas idėjas bei sprendimus.

 • #10.     Darbo pasidalijimas yra socialinio konflikto šaltinis: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra socialinio konflikto šaltinis, nes sukuria konkurencijos ir konkurencijos tarp individų sistemą.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra socialinio konflikto šaltinis, nes sukuria konkurencijos ir konkurencijos tarp individų sistemą. Jis teigė, kad kai asmenys yra suskirstyti į skirtingus socialinius vaidmenis, jie tampa labiau specializuoti ir susikoncentruoja ties savo užduotimis, o tai gali sukelti konkurencijos ir konkurencijos jausmą su kitais, atliekančiais panašias užduotis. Ši konkurencija gali sukelti pasipiktinimo ir priešiškumo jausmus, kurie gali pasireikšti socialiniais konfliktais. Durkheimas taip pat tvirtino, kad darbo pasidalijimas gali sukelti susvetimėjimo jausmą, nes asmenys vis labiau specializuotis ir susitelkę į savo užduotis, jie gali atsiriboti nuo didesnės visuomenės ir savo bendrapiliečių.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas taip pat gali sukelti nelygybės jausmą, nes kai kurie asmenys gali būti sėkmingesni nei kiti savo specializuotuose vaidmenyse. Tai gali sukelti pavydą ir pasipiktinimą, o tai gali dar labiau pakurstyti socialinius konfliktus. Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas taip pat gali sukelti bejėgiškumo jausmą, nes asmenys tampa vis labiau priklausomi nuo savo specializuotų vaidmenų ir negali kontroliuoti savo likimo. Tai gali sukelti nusivylimo ir pykčio jausmus, kurie gali dar labiau prisidėti prie socialinių konfliktų.

 • #11.     Darbo pasidalijimas yra socialinio solidarumo ir socialinės kontrolės šaltinis: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra ir socialinio solidarumo, ir socialinės kontrolės šaltinis, nes sukuriama taisyklių ir reglamentų, reguliuojančių individų elgesį, sistema.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra ir socialinio solidarumo, ir socialinės kontrolės šaltinis. Jis teigė, kad darbo pasidalijimas sukuria taisyklių ir reglamentų sistemą, kuri reguliuoja individų elgesį. Ši taisyklių ir reglamentų sistema sukuria asmenų solidarumo jausmą, nes jie visi yra saistomi tų pačių taisyklių ir nuostatų. Kartu ši taisyklių ir nuostatų sistema atlieka ir socialinės kontrolės formą, nes padeda užtikrinti, kad asmenys laikytųsi nustatytų taisyklių ir nuostatų.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra naudingas visuomenei, nes padeda sukurti tvarkos ir stabilumo jausmą. Jis teigė, kad darbo pasidalijimas padeda užtikrinti, kad asmenys galėtų specializuotis atliekant tam tikras užduotis, o tai savo ruožtu padeda didinti efektyvumą ir produktyvumą. Be to, darbo pasidalijimas taip pat padeda sukurti asmenų solidarumo jausmą, nes jie visi yra saistomi tų pačių taisyklių ir nuostatų. Galiausiai, darbo pasidalijimas taip pat yra socialinės kontrolės forma, nes padeda užtikrinti, kad asmenys laikytųsi nustatytų taisyklių ir nuostatų.

 • #12.     Darbo pasidalijimas yra ekonomikos augimo šaltinis: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra ekonomikos augimo šaltinis, nes padidina efektyvumą ir našumą.

  Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra ekonomikos augimo šaltinis, nes jis didina efektyvumą ir našumą. Suskirstę darbą į specializuotas užduotis, darbuotojai gali įgyti daugiau įgūdžių konkrečioje savo kompetencijos srityje, o tai leis jiems pagaminti daugiau per trumpesnį laiką. Šis padidėjęs efektyvumas padidina gamybos apimtį, o tai savo ruožtu lemia ekonomikos augimą. Be to, darbo pasidalijimas leidžia specializuotis įrankius ir mašinas, o tai dar labiau padidina efektyvumą ir našumą. Ši specializacija taip pat leidžia kurti naujas technologijas, kurios gali dar labiau padidinti ekonomikos augimą.

  Darbo pasidalijimas taip pat padidina konkurenciją, kuri gali dar labiau paskatinti ekonomikos augimą. Leidžiant darbo specializaciją, įmonės gali veiksmingiau konkuruoti rinkoje, todėl padidės naujovės ir našumas. Dėl padidėjusios konkurencijos taip pat gali sumažėti kainos, o tai gali dar labiau paskatinti ekonomikos augimą. Galiausiai dėl darbo pasidalijimo gali padidėti atlyginimai, dėl to gali padidėti vartotojų išlaidos, o tai gali dar labiau paskatinti ekonomikos augimą.

 • #13.     Darbo pasidalijimas yra socialinių pokyčių šaltinis: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra socialinių pokyčių šaltinis, nes leidžia plėtoti naujus įgūdžius ir technologijas.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra socialinių pokyčių šaltinis, nes leidžia plėtoti naujus įgūdžius ir technologijas. Jis teigė, kad darbo pasidalijimas sukuria naują individų tarpusavio priklausomybės formą, kuri lemia naujų socialinių struktūrų ir institucijų atsiradimą. Ši nauja tarpusavio priklausomybės forma leidžia plėtoti naujas žinių ir technologijų formas, o tai savo ruožtu lemia tolesnius socialinius pokyčius. Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra pagrindinis šiuolaikinių visuomenių vystymosi veiksnys, nes tai leidžia specializuotis darbui ir atsirasti naujoms socialinės organizacijos formoms.

  Durkheimas taip pat teigė, kad darbo pasidalijimas yra socialinių pokyčių šaltinis, nes jis padidina efektyvumą ir produktyvumą. Leidžiant darbo specializaciją, darbo pasidalijimas leidžia gaminti prekes ir paslaugas daug greičiau nei būtų įmanoma be jos. Šis padidėjęs efektyvumas ir produktyvumas skatina ekonomikos augimą, o tai savo ruožtu lemia tolesnius socialinius pokyčius. Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra pagrindinis šiuolaikinių visuomenių vystymosi veiksnys, nes tai leidžia specializuotis darbui ir atsirasti naujoms socialinės organizacijos formoms.

 • #14.     Darbo pasidalijimas yra socialinio mobilumo šaltinis: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra socialinio mobilumo šaltinis, nes leidžia individams judėti aukštyn ir žemyn socialinėje hierarchijoje.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra socialinio mobilumo šaltinis, nes jis leidžia asmenims judėti aukštyn ir žemyn socialinėje hierarchijoje. Jis teigė, kad darbo pasidalijimas sukuria asmenų tarpusavio priklausomybės sistemą, kuri leidžia jiems specializuotis atliekant tam tikras užduotis ir ugdyti įgūdžius, kuriuos naudojant galima kilti socialiniais laiptais. Ši tarpusavio priklausomybė taip pat leidžia asmenims pakilti socialiniais laiptais, jei jie negali atlikti tam tikrų užduočių arba jų įgūdžiai pasensta. Tokiu būdu darbo pasidalijimas sukuria socialinio mobilumo sistemą, leidžiančią asmenims judėti aukštyn ir žemyn socialinėje hierarchijoje.

  Durkheimas taip pat teigė, kad darbo pasidalijimas sukuria individų solidarumo jausmą, o tai gali padėti sumažinti socialinę nelygybę. Jis teigė, kad kai individai gali specializuotis atliekant tam tikras užduotis, jie tampa efektyvesni ir produktyvesni, o tai gali padidinti visų visuomenės narių ekonominę gerovę. Ši išaugusi gerovė gali padėti sumažinti socialinę nelygybę suteikdama asmenims daugiau galimybių kilti socialiniais laiptais.

  Galiausiai Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas gali padėti sukurti socialinės sanglaudos jausmą. Jis teigė, kad kai asmenys gali specializuotis atliekant tam tikras užduotis, jie geriau suvokia savo ir kitų sugebėjimus. Šis sąmoningumas gali padėti sukurti asmenų solidarumo jausmą, o tai gali padėti sumažinti socialinę nelygybę ir sukurti teisingesnę visuomenę.

 • #15.     Darbo pasidalijimas yra socialinės stratifikacijos šaltinis: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra socialinės stratifikacijos šaltinis, nes sukuria profesijų ir socialinių klasių hierarchiją.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra socialinės stratifikacijos šaltinis, nes sukuria profesijų ir socialinių klasių hierarchiją. Jis teigė, kad darbo pasidalijimas sukuria nelygybės sistemą, kai vieni žmonės yra labiau privilegijuoti nei kiti. Ši nelygybė pagrįsta žmonių atliekamo darbo pobūdžiu ir galios bei išteklių kiekiu. Šią nelygybę dar labiau sustiprina tai, kad tam tikros profesijos yra labiau vertinamos nei kitos, o jas užimantys asmenys laikomi svarbesniais ir galingesniais už tuos, kurie to nedaro. Taip sukuriama socialinės stratifikacijos sistema, kai hierarchijos viršuje esantys turi daugiau galios ir išteklių nei esantys apačioje.

  Durkheimas taip pat teigė, kad darbo pasidalijimas sukuria solidarumo jausmą tarp tų, kurie užima tą pačią socialinę klasę. Jis teigė, kad žmonės, dirbantys tą patį darbą, yra linkę susitapatinti vieni su kitais ir formuoti bendrumo jausmą. Šį solidarumo jausmą galima matyti iš to, kad tos pačios profesijos žmonės dažnai palaiko vieni kitus ir dirba kartu siekdami bendrų tikslų. Šį solidarumo jausmą taip pat galima matyti iš to, kad tai pačiai socialinei klasei priklausantys žmonės dažnai dalijasi panašiomis vertybėmis ir įsitikinimais.

  Taigi darbo pasidalijimas yra socialinės stratifikacijos šaltinis, nes sukuria profesijų ir socialinių klasių hierarchiją ir stiprina nelygybę tarp aukščiausių ir žemiau esančių. Tai taip pat sukuria solidarumo jausmą tarp tų, kurie užima tą pačią socialinę klasę, ir sustiprina vertybes bei įsitikinimus, kurių dalijasi tos pačios profesijos asmenys.

 • #16.     Darbo pasidalijimas yra socialinio susiskaldymo šaltinis: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra socialinio susiskaldymo šaltinis, nes sukuria konkurencijos ir konkurencijos tarp individų sistemą.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra socialinio susiskaldymo šaltinis, nes sukuria konkurencijos ir konkurencijos tarp individų sistemą. Ši konkurencija ir konkurencija gali lemti socialinio solidarumo žlugimą, nes individai susikoncentruoja į savo interesus ir tikslus, o ne į kolektyvinį gėrį. Dėl to gali trūkti asmenų pasitikėjimo ir bendradarbiavimo bei bendrų vertybių ir normų. Be to, darbo pasidalijimas gali lemti socialinio mobilumo stoką, nes asmenys užsidaro savo konkretiems vaidmenims ir negali pakilti socialiniais laiptais. Tai gali sukelti susvetimėjimo ir bejėgiškumo jausmą, nes žmonės jaučiasi nekontroliuojantys savo gyvenimo.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas taip pat gali sukelti anomijos arba nenormalumo jausmą. Taip atsitinka, kai individai nebesaistomi bendrų vertybių ir normų, o yra skatinami savo individualių interesų. Tai gali lemti socialinės santvarkos žlugimą, nes asmenys nebejaučia pareigos savo bendruomenei ar visai visuomenei. Tai gali lemti socialinės sanglaudos trūkumą, nes asmenys tampa labiau susitelkę į savo individualius tikslus ir interesus.

 • #17.     Darbo pasidalijimas yra socialinės integracijos šaltinis: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra socialinės integracijos šaltinis, nes sukuria individų vienybės ir priklausymo jausmą.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra socialinės integracijos šaltinis, nes sukuria individų vienybės ir priklausymo jausmą. Jis teigė, kad kai asmenys yra suskirstyti į skirtingus vaidmenis ir užduotis, jie tampa labiau priklausomi vienas nuo kito ir yra susiję vienas su kitu. Ši tarpusavio priklausomybė sukuria solidarumo ir kolektyvinio tapatumo jausmą, kuris yra būtinas socialinei integracijai. Durkheimas taip pat teigė, kad darbo pasidalijimas didina efektyvumą ir produktyvumą, o tai dar labiau prisideda prie socialinės integracijos. Kurdamas vienybės ir priklausymo jausmą, darbo pasidalijimas padeda kurti darnesnę ir darnesnę visuomenę.

  Durkheimas taip pat teigė, kad darbo pasidalijimas yra socialinės integracijos šaltinis, nes skatina individus specializuotis atliekant tam tikras užduotis. Ši specializacija leidžia asmenims tobulinti savo įgūdžius ir žinias, o tai gali būti naudinga visai visuomenei. Plėtodami savo įgūdžius ir žinias, asmenys gali prisidėti prie kolektyvinės gerovės ir padėti kurti produktyvesnę ir klestinčią visuomenę. Ši specializacija taip pat skatina asmenis bendradarbiauti ir bendradarbiauti vieniems su kitais, o tai dar labiau prisideda prie socialinės integracijos.

  Galiausiai Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra socialinės integracijos šaltinis, nes skatina individus bendrauti vieniems su kitais. Bendraudami vieni su kitais asmenys gali mokytis vieni iš kitų ir geriau suprasti savo vaidmenis bei pareigas. Šis supratimas gali padėti sukurti darnesnę ir darnesnę visuomenę, kuri yra būtina socialinei integracijai.

 • #18.     Darbo pasidalijimas yra socialinio solidarumo ir socialinės kontrolės šaltinis: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra ir socialinio solidarumo, ir socialinės kontrolės šaltinis, nes sukuriama taisyklių ir reglamentų, reguliuojančių individų elgesį, sistema.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra ir socialinio solidarumo, ir socialinės kontrolės šaltinis. Jis teigė, kad darbo pasidalijimas sukuria taisyklių ir reglamentų sistemą, kuri reguliuoja individų elgesį. Ši taisyklių ir reglamentų sistema sukuria asmenų solidarumo jausmą, nes jie visi yra saistomi tų pačių taisyklių ir nuostatų. Kartu ši taisyklių ir nuostatų sistema atlieka ir socialinės kontrolės formą, nes padeda užtikrinti, kad asmenys laikytųsi nustatytų taisyklių ir nuostatų.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra naudingas visuomenei, nes padeda sukurti tvarkos ir stabilumo jausmą. Jis teigė, kad darbo pasidalijimas padeda užtikrinti, kad asmenys galėtų specializuotis atliekant tam tikras užduotis, o tai savo ruožtu padeda didinti efektyvumą ir produktyvumą. Be to, darbo pasidalijimas taip pat padeda sukurti asmenų solidarumo jausmą, nes jie visi yra saistomi tų pačių taisyklių ir nuostatų. Galiausiai, darbo pasidalijimas taip pat yra socialinės kontrolės forma, nes padeda užtikrinti, kad asmenys laikytųsi nustatytų taisyklių ir nuostatų.

 • #19.     Darbo pasidalijimas yra ekonominio augimo ir socialinės pažangos šaltinis: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra ir ekonominio augimo, ir socialinės pažangos šaltinis, nes didina efektyvumą ir produktyvumą bei leidžia plėtoti naujus įgūdžius ir technologijas.

  Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas yra ir ekonominio augimo, ir socialinės pažangos šaltinis. Jis teigė, kad tai padidina efektyvumą ir produktyvumą, leidžia plėtoti naujus įgūdžius ir technologijas. Tai savo ruožtu lemia didesnį ekonomikos augimą ir socialinę pažangą. Leidžiant specializaciją, darbo pasidalijimas taip pat leidžia kurti naujus ir efektyvesnius prekių ir paslaugų gamybos būdus. Tai savo ruožtu lemia didesnį ekonomikos augimą ir socialinę pažangą.

  Durkheimas taip pat teigė, kad darbo pasidalijimas padidina socialinį solidarumą. Leisdamas specializuotis, tai leidžia ugdyti asmenų tarpusavio priklausomybės jausmą. Tai savo ruožtu padidina socialinę sanglaudą ir kolektyvinės tapatybės jausmą. Tai savo ruožtu lemia didesnę socialinę pažangą.

  Galiausiai Durkheimas teigė, kad darbo pasidalijimas padidina socialinį mobilumą. Leidžiant specializaciją, tai leidžia asmenims kilti socialinėmis kopėčiomis. Tai savo ruožtu skatina socialinę pažangą ir ekonomikos augimą.

 • #20.     Darbo pasidalijimas yra socialinės sanglaudos ir socialinio stabilumo šaltinis: Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra ir socialinės sanglaudos, ir socialinio stabilumo šaltinis, nes sukuria asmenų tarpusavio priklausomybės ir bendradarbiavimo jausmą bei tvarkos ir nuspėjamumo jausmą. visuomenei.

  Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra ir socialinės sanglaudos, ir socialinio stabilumo šaltinis. Jis teigia, kad tai sukuria tarpusavio priklausomybės ir bendradarbiavimo tarp individų jausmą, nes kiekvienas žmogus yra priklausomas nuo kito atlikdamas užduotis. Ši tarpusavio priklausomybė sukuria individų solidarumo ir vienybės jausmą, o tai savo ruožtu lemia socialinę sanglaudą. Be to, darbo pasidalijimas sukuria tvarkos ir nuspėjamumo jausmą visuomenėje, nes kiekvienas žmogus žino, koks yra jo vaidmuo ir ko iš jo tikimasi. Tokia tvarka ir nuspėjamumas padeda išlaikyti socialinį stabilumą, nes sumažina konfliktų ir trikdžių tikimybę.

  Durkheimas taip pat teigia, kad darbo pasidalijimas yra naudingas asmenims, nes leidžia specializuotis atliekant tam tikras užduotis ir tobulinti savo įgūdžius. Ši specializacija leidžia asmenims tapti efektyvesniais ir produktyvesniais, o tai savo ruožtu lemia didesnę ekonominę gerovę. Be to, darbo pasidalijimas leidžia žmonėms ugdyti pasididžiavimo ir pasitenkinimo savo darbu jausmą, nes jie gali matyti apčiuopiamus savo pastangų rezultatus.

  Apskritai Durkheimas teigia, kad darbo pasidalijimas yra ir socialinės sanglaudos, ir socialinio stabilumo šaltinis. Tai sukuria asmenų tarpusavio priklausomybės ir bendradarbiavimo jausmą, taip pat tvarkos ir nuspėjamumo visuomenėje jausmą. Be to, tai leidžia asmenims specializuotis atliekant tam tikras užduotis ir tobulinti savo įgūdžius, o tai lemia didesnę ekonominę gerovę. Taigi darbo pasidalijimas yra svarbus veiksnys išlaikant socialinę sanglaudą ir stabilumą.